Ontstaan van de KNBB

22 januari 1911 hebben de verenigingen BV Amsterdam, Groninger Biljartclub (G.B.C.), de Friesche Club, Nijmeegsche Biljartclub, Gravenhaagsche Biljart Club en BV K.R.A.S de Nederlandse Biljart Bond (NBB) opgericht.
40 jaar later op 15 september 1951 werd de NBB Koninklijk en vanaf die datum de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB).

Januari 2011 is er een jubileumboek (100 jaar biljarten) verschenen die de gehele geschiedenis beschrijft. Voor meer informatie over het boek 100 jaar Biljarten kunt u terecht op www.100jaarbiljarten.nl

In onderstaand document vind u een kort uitreksel uit dit bijzondere boek. Dit uitreksel is tevens gepubliceerd in de eerste Jubileumkrant van de KNBB (oktober 2010).
DOWNLOAD Honderd jaar georganiseerd biljarten

Volg ons online