Word Zaaltrainer KNBB / SmartPool!

Doel: aanleren van de basis, enthousiasmeren, motiveren

Vul formulier in, of kom naar informatiemeeting op zaterdag 21 juli, 13:00-14:00 in het KNBB Holland House op het NH Eindhoven Conference Centre Koningshof in Veldhoven (gedurende het EK Pool 2018)

 

18 juli 2018

 

Wat is SmartPool?

Omdat kinderen onder de 16 in het algemeen niet naar de horeca/poolzalen komen heeft de KNBB ervoor gekozen om naar scholen te gaan en de kinderen op te zoeken. De schaaksport zit gebeiteld in groep 7 en 8 en wij positioneren ons in de brugklas.

Omdat de ruimtes in scholen multifunctioneel ingezet dienen te worden is er voor een aanpak met een mobiele tafel gekozen.

De koppeling van pool aan wiskunde / bètavakken zorgt dat de aanpak meer impact op scholen heeft. Deze aanpak draagt daarmee een klein steentje bij aan het oplossen van een maatschappelijk probleem namelijk: dat er te weinig kinderen voor techniek kiezen. Het project SmartPool heeft daarmee meer diepgang dan alleen maar wat kinderen enthousiast maken voor pool.

De opzet van SmartPool en daarmee de voorinvestering is mede gefinancierd door het Ministerie van VWS. De KNBB is met deze ondersteuning en haar eigen investering in de gelegenheid gesteld om het materiaal uit te werken en binnen diverse regio’s aan zo’n 20 scholen een mobiele tafel en lespakket te schenken.

Inmiddels zijn er naast VWS ook al andere partners aangehaakt zoals o.a. Buffalo, Gemeente Veldhoven, Kooiman Autogroep, BBFreestyle, en Van de Rooij belettering. Iedere partij mag aanhaken, waardoor nog meer scholen kunnen worden voorzien!

Het EK is het ideale vertrekpunt om in te zetten op een verandering! De grootste uitdaging voor de poolsport is om kinderen daarmee in aanraking te brengen. Niet alleen om meer talent voor toekomstige EK’s voort te brengen maar vooral: om voor nieuwe aanwas in competities te zorgen en uiteindelijk ook voor nieuwe klanten in de poolzalen en de branche.

 

 

In een notendop de opzet van SmartPool:

 • Geselecteerde scholen krijgen een mobiele pooltafel van de KNBB
 • Deze tafel wordt met de SmartPool bus gebracht (is daarmee een lokaal persmoment)
 • Op de school wordt het wiskundelespakket en tafel overhandigd aan de gym- en wiskundedocenten
 • Het lespakket is bedoeld om de wiskunde les op en aan de pooltafel te geven
 • De gymdocent krijgt de opdracht op een scholencompetitie te organiseren in de gymles
 • De eerste poolinstructies op de school dienen door een gecertificeerd KNBB zaaltrainer te worden gedaan
 • KNBB ondersteunt niet alleen met materiaal maar ook met enkele evenementen

 

Wat is de rol van jou, als zaaltrainer, hierbij?

 • De zaaltrainer kan bijdragen door te  assisteren op deze school.
 • De zaaltrainer kan dan de finale in de poolzaal organiseren.
 • De zaaltrainer kan zijn betaald lesaanbod / kennismakingsles / open dagen bekend maken op de school.
 • De zaaltrainer kan vervolgens lesgeven aan kinderen die via deze methode zich voor zijn betaalde lessen aanmelden.

 

 

Hoe kan ik zaaltrainer worden? Wat zijn de vereisten, en wat kost het mij?

KNBB wil alleen met KNBB/SmartPool zaaltrainers en zalen die geschikt zijn, dit scholenproject verder uitbouwen. Dit om de kans op het gewenste resultaat te maximaliseren.

De KNBB levert materiaal, de mobiele tafel en een opleidingssysteem.

De KNBB is bereid om deze trainerscursus kosteloos aan te bieden. De trainer ontvangt een licentie eerste jaar, een VOG (als deze na aanvraag wordt goedgekeurd), een melding op website, een verbintenis met school en zaal, een badge SmartPool, een badge KNBB, lesmateriaal badges wit en geel, en ondersteuning in het SmartPool project.
 

 • De zaaltrainer dient daarvoor in ruil gratis op de school te assisteren en aldaar instructie te geven.
 • De zaaltrainer kan vervolgens in zijn eigen poolzaal les geven aan kinderen die dit willen, waar hij een vergoeding voor kan vragen.
 • De zaaltrainer dient minimaal over baslidmaatschap KNBB te beschikken.
 • Na het gratis eerste jaar heeft de trainer jaarlijks een licentie nodig, dit kost maximaal €25,- per jaar voor niet-leden en €20 voor leden.

   

 

Wat is het doel van zaaltrainer?

Zaaltrainer KNBB/SmartPool gaat om het aanleren van de basis en om enthousiasmeren en motiveren. Geen grote vereisten aan moyennes, niet heel hoogdrempelig, niet heel serieus of direct gericht op prestaties, maar simpelweg dit: kinderen helpen enthousiast te worden over pool! (Of andere biljartdisciplines)

Als Poolinstructeur Lokaal verzorg je poolcursussen van de witte en gele badge. Je maakt deelnemers enthousiast voor de poolsport. Je assisteert bij het aanleren van de juiste pooltechnieken die voor het behalen van de witte en gele badge vereist zijn. Je spreekt deelnemers aan op onveilig of ongewenst gedrag. Je hebt een duidelijke voorbeeldfunctie en draagt deze uit.
 

Zaaltrainer is een niveau 2 opleiding:

 • Je kunt lessen verzorgen tot en met niveau geel
 • Je kunt leerlingen begeleiden op een examen niveau wit en geel
 • Je kunt basisles en kennis overbrengen op een SmartPool school
 • Je assisteert bij activiteiten zoals SmartPool en open dagen
 • Je kunt reflecteren op je eigen ontwikkeling
 • Je bent in je gedrag een voorbeeld voor anderen

 

Inhoud van de training/verkorte cursus (1 dagdeel):

 • VOG
 • Eigenschappen
 • Methodiek
 • Techniek/materiaal
 • Badges wit en geel

 

Instroomeisen:

 • Basislid KNBB
 • 18 jaar +
 • Geen schorsing KNBB
 • Deelnemer of hebben deelgenomen in KNBB competitie Pool
 • Enthousiast
 • Gemotiveerd
 • Verbonden aan één of meerdere poolzalen

 

 

 

Wil je meedoen?

 

Vul onderstaand formulier in en stuur hem terug naar info@knbb.nl.

Of, kom naar de informatiemeeting op zaterdag 21 juli, 13:00-14:00 in het KNBB Holland House op het NH Eindhoven Conference Centre Koningshof in Veldhoven, gedurende het EK Pool 2018

Voornaam:_____________________________________________________________________

Achternaam: ___________________________________________________________________

Adres: ________________________________________________________________________

Postcode:_________________

Woonplaats: __________________________________________

Mobiel: ________________________________________________________________________

E-mail: _________________________________________________________________________

IBAN: __________________________________________________________________________

Geboortedatum: ___________________

 

 

Waarom wil ik graag zaaltrainer worden?

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ik ben verbonden aan poolzaal/poolzalen:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jeugd Opleiding Poolbiljart
Volg ons online