't Ivoor uit Boxtel viert 50-jarig jubileum

KNBB-directeur Willem La Riviere aanwezig; sociale functie 't Ivoor benadrukt door deelname aan maatschappelijk KNBB-project Tijd voor Krijt; wethouder Sport Hans Heesen luidde het jubileum in door de jubileumvlag van ‘t Ivoor te hijsen

25 september 2021

Het was een mooie dag voor een modelvereniging in bloei.

Vandaag mocht biljartvereniging ‘t Ivoor uit Boxtel dan eindelijk haar door corona uitgestelde jubileum vieren.  Namens de KNBB was directeur Willem La Riviere aanwezig om de bloeiende vereniging te feliciteren met haar vijftigjarige bestaan. Hij sprak de meer dan 100 leden toe en dankte het bestuur en alle vrijwilligers voor hun enorme inzet waardoor ‘t Ivoor in een paar jaar tijd een modelvereniging voor de biljartsport is geworden.

 

 

Niet alleen de sportieve functie werd benadrukt maar zeker ook de sociale functie die zij lokaal invullen. Theodoor van Leeuwen, de voorzitter van ‘t Ivoor, meldde in zijn speech dat hun vereniging mee gaat doen aan het maatschappelijke project Tijd voor Krijt. Wethouder Sport Hans Heesen luidde het jubileum in door de jubileumvlag van ‘t Ivoor te hijsen.

De vereniging kreeg uit handen van districtsvoorzitter Karel Swarts een prachtig houten scorebord voor Pentatlon.

Onlangs nog nam 't Ivoor het voortouw door haar niet-competitie spelende leden aan te melden bij de KNBB, een voorbeeld dat door steeds meer clubs wordt gevolgd.

 

 

Tekst: KNBB
Foto's: KNBB/'t Ivoor

Biljartzalen Jubileum Lokaal/regionaal
Volg ons online