Stand van zaken biljarten & corona wetgeving

1 juni, 1 juli of 1 september? Stand van zaken biljarthoreca/binnensport/verenigingen. Overzicht huidige regelgeving & insteek/inspanningen KNBB.

LAATSTE UPDATE: 31 MEI

31 mei 2020

UPDATE 31 MEI:

Goed nieuws vanuit Zeeland in relatie tot biljarten/poolen & 1 juni: de Veiligheidsregio Zeeland heeft toestemming gegeven!

https://www.zeelandveilig.nl/meldingen/zeeuwse-maatregelen-coronavirus

Betreft deze passage:

Vrijdag, 29 mei 2020 om 19:03:15 - Versoepeling maatregelen

De regels rondom toerisme in Zeeland versoepelen weer verder. Stapsgewijs wordt de deur voor toeristen geopend. We heten toeristen welkom in onze mooie provincie, maar wijzen hen wel op de regels en de veiligheid.

Vanaf vandaag kunnen recreatieondernemers 75% van de slaapplaatsen weer open stellen. Dat heeft de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld in de Zeeuwse corona-noodverordening. Bekijk de noodverordening

Er waren vragen of binnen poolen, kaarten en darten ook weer mag. Vandaag is besloten dat dat ook weer mag vanaf 1 juni, zolang dat binnen dezelfde regels als voor de horeca gebeurt. Dus vooraf reserveren, maximaal 30 personen en met in achtneming van 1,5 meter afstand.

 

---

UPDATE 29 MEI:
UPDATE VANUIT NDB/KNBB

We zijn verheugd over het feit dat de horeca per 1 juni (12:00 uur) weer open gaat. Iets waar de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond samen met de Nederlandse Darts Bond zich de laatste weken hard voor gemaakt hebben. Zoals we al vanaf het begin van de crisis hebben aangegeven ging een grote zorg van ons uit naar het voortbestaan van alle verschillende speellocaties door heel Nederland. Doordat nu per 1 juni de deuren weer open mogen in de horeca, is de kans op overleven voor een groot deel van onze speellocaties natuurlijk een stuk groter geworden.

We ontvangen veel vragen of darten en (pool)-biljarten nu ook weer mogelijk is vanaf 1 juni. Aangezien wij dit niet bepalen kunnen we alleen de informatie geven die wij tot nu toe hebben ontvangen en verzameld. In de noodverordening is opgenomen dat gasten gebruik maken van een zitplaats (aan tafel of aan bar). Dit roept natuurlijk enkele vragen op aangezien de regels vanuit de noodverordening voor meerdere interpretaties vatbaar zijn.

Wij hebben inmiddels bij verschillende instanties zoals NOC*NSF, Veiligheidsberaad, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om meer duiding gevraagd. Uiteraard willen we weten of in de horeca (vanaf 1 juni) poolen, snooker, biljarten en darten is toegestaan. Deze vraag wordt tot op heden helaas niet concreet beantwoord.

Het advies is dan ook aan alle horeca-uitbaters om met de lokale autoriteiten (gemeente), per horecagelegenheid te beslissen wat de mogelijkheden zijn binnen de richtlijnen. Dit vraagt om maatwerk.

Jullie mogen van ons aannemen dat de NDB en de KNBB er alles aan doen om heldere antwoorden te krijgen. We blijven in gesprek met alle partijen en houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte.

Link naar artikel:
https://www.knbb.nl/nieuws/horeca-open-1-juni-wat-betekent-dat-voor-onze...

---

UPDATE 27 MEI:
BILJARTEN PER 1 JULI!

 

 

Niet alleen de sportscholen zoals de kop van dit Teletekst bericht, maar ook de sportkantines. Dat was de boodschap op een ingelaste persconferentie met Rutte & de Jong. De voor ons belangrijke boodschap: Alle sportkantines en verenigingen weer open per 1 juli!

Rutte & de Jong zeiden verder niets over het sporten zelf, maar omdat sportscholen ook mogen, mogen we dan inderdaad weer biljarten. Vanzelfsprekend onder alle voorbehouden dat de ontwikkelingen van het virus niet significant verslechteren.

KNBB-directeur Willem La Riviere: "We hebben met de gezamenlijke sportbonden en NOC*NSF hard gestreden om de belangen van het biljarten en soortgelijke sporten in de sportkantines en verenigingen te verdedigen. 1 september zou simpelweg te ver zijn: veel clubs en lokaliteiten zouden het dan mogelijk niet redden. Het is weliswaar niet de 1 juni net als de horeca waar we op hadden ingezet voor ook de sportkantines/verenigingen. Maar twee maanden eerder dan gepland is iets waar we als biljartend Nederland toch wel heel blij mee kunnen zijn."

 

---

 

UPDATE 22 MEI:

Een uitgebreide aanvulling en verduidelijking van de update van 20 mei:
https://www.knbb.nl/nieuws/stand-van-zaken-biljarten-corona-wetgeving-2-...

---

UPDATE 20 MEI:

Wij ontvangen momenteel veel vragen of en in welke gemeenten accommodaties open mogen. Of accommodaties open mogen is een besluit van de overheid, uiteraard doen wij er als KNBB alles aan om de besluitvorming positief te beïnvloeden.

De onduidelijkheid over wat horeca is en wat binnensport is maakt dat diverse gemeenten blijkbaar nog niet aan kunnen geven wat de ruimte voor ondernemers is. Deels kan dit met de SBI-code, waar een accommodatie onder is ingedeeld, te maken hebben. Is de accommodatie met een SBI-code 55-56 ingedeeld zou er sowieso geen probleem moeten zijn omdat dit codes zijn die verbonden zijn aan logies- maaltijd en drankverstrekking. Maar diverse accommodaties zijn onder de groep Cultuur, sport, recreatie 90,91,92,93 ingedeeld en dat maakt het niet duidelijker voor accommodaties met een horecavergunning. Er is nu de situatie aan het ontstaan dat in bepaalde gemeenten er wel al duidelijkheid is en in andere gemeenten niet. De onzekerheid en ongelijkheid die hiermee gepaard gaat vergroot de kans op onrust en zorgen.

Naar de mening van de KNBB is er een verschil tussen horecagelegenheden met spelaanbod (zoals bijvoorbeeld met een of meerdere: pool, biljart, snookertafels, airhockey, tafelvoetbal, flipperkasten, dartbord, photoplay, etc) en sportverenigingen met horecavergunning en spelaanbod. Het eerste valt naar de mening van KNBB onder horeca en het laatste valt onder binnensport, waarover de KNBB en het NOC*NSF stelling hebben ingenomen dat ook deze accommodaties met de openstelling van de horeca open zouden moeten kunnen.

Daarbij neemt de KNBB het standpunt in dat het spelen van competities/wedstijden binnensport is maar het recreatief spelen onder spel valt en dus niet onder binnensport. En dat het recreatief spelen in accommodaties, die zich houden aan het protocol KHN en het protocol verantwoord biljarten, op verantwoorde wijze kan. Maar het is aan de overheid om te bepalen of het daadwerkelijk wordt toegestaan.

KNBB heeft het probleem, waar accommodaties tegen aan lopen, eerder onder de aandacht gebracht bij de Tweede Kamer en via NOC*NSF bij de overheid. NOC*NSF heeft deze stelling ook overgenomen in haar position paper over binnensport. Vandaag heeft zij dit opnieuw onder aandacht gebracht bij NOC*NSF en de VNG. De hoop is nu gevestigd dat er voor de zaalhouders meer duidelijkheid komt na het overleg van de Veiligheidsregio’s die mogelijk maandag of dinsdag plaatsvindt.

Zodra er meer duidelijk is wordt daarover meteen op de website knbb.nl gecommuniceerd.

KNBB adviseert zaalhouders om op coöperatieve wijze in gesprek te gaan met de gemeente om hen middels deze informatie te overtuigen hen toestemming te geven om op 1 juni open te mogen. Daarnaast geven wij het advies indien de accommodatie lid is va KHN om ook met KHN contact op te nemen.

Wij hebben van zaalhouders berichten ontvangen dat de volgende gemeenten hen toestemming hebben gegeven: Rotterdam, Alkmaar, Capelle a/d/ IJssel, Amsterdam, Wageningen, Sittard, Beek. Indien uw accommodatie ook toestemming van de gemeente heeft dan horen wij dat graag zodat we dit ook publiceren.

De KNBB spreekt de hoop uit dat de meeste gemeenten toestemming geven om op 1 juni open te gaan en wenst u veel succes toe tijdens deze moeilijke periode!

Volg www.knbb.nl/coronavirus voor de laatste updates en informatie.

 

---

 

 

UPDATE 20 MEI:

Helaas heeft op dit moment niemand het complete antwoord welke accommodaties wel en welke niet open mogen en per wanneer.

De situatie is: De horeca mag open per 1 juni, en daaronder vallen veel pool-, snooker- en biljartcafes/zalen.

Echter het blijkt dat ondanks dat in diverse gemeenten er al toestemming is gegeven voor opening 1 juni, er toch enkele gemeenten een andere interpretatie hanteren.

(Vanuit zaalhouders hebben wij vernomen dat de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Wageningen, Sittard, Beek en Tilburg hen groen licht hebben gegeven om op 1 juni open te gaan.)

Daarbij geldt: Binnensport (verenigingen) mogen pas open per 1 september. Nog ver weg in de tijd dus - dit zou voor biljartverenigingen nog ruim drie maanden zijn zonder inkomsten, en voor clubspelers nog ruim drie maanden geen spel op de eigen vereniging.

Wij als KNBB en NDB (Nederlandse Darts Bond) zetten ons samen in om onze aan de horeca verbonden accommodaties en clubs mee te laten lopen met de lijn horeca. Met als doel dat zij niet pas op 1 september, maar al per 1 juni open zouden mogen voor de clubspelers.

Dit advies om onze sport met de lijn horeca mee te laten lopen is inmiddels met kracht door NOC*NSF overgenomen, en middels een Position Paper ingediend bij de Minister. Dit position paper wordt op 26 mei besproken; een update volgt t.z.t. op deze plek.

Tevens hebben wij als KNBB samen met de NDB vragen ingediend bij een lid van de Tweede Kamer, zodat ook vanuit deze politieke hoek de belangen van onze clubs en verenigingen worden meegenomen. We hopen volgende week te horen welke type accommodaties er nog meer open zouden mogen.

Ons advies aan lokaalhouders: neem contact op met uw gemeente om na te gaan of uw vereniging op 1 juni open mag. Diverse gemeenten hebben hiervoor inmiddels toestemming gegeven! Vanuit zaalhouders hebben wij vernomen dat de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Wageningen, Sittard, Beek en Tilburg hen groen licht hebben gegeven om op 1 juni open te gaan. En ontvangt u groen licht van uw gemeente laat het ons dan weten via info@knbb.nl

En, indien u lid bent van Konlinklijke Horeca Nederland: neem ook contact op met hen, zodat ook zij mogelijk uw specifieke belangen kunnen meenemen.

Op 20 mei is ook het Noodpakket Corona 2.0 gepresenteerd door de overheid. Wat dit noodpakket inhoudt, leest u hier. Alle updates in relatie tot biljarten en het coronavirus zijn altijd te vinden op www.knbb.nl/coronavirus.

 

---

 

UPDATE 9 MEI:

Het kabinet maakte op 6 mei de vervolgstappen bekend vanaf 11 mei tot en met 1 september voor de terugkeer vanuit de intelligente lockdoen richting 'normaal'. Voor deze vervolgstappen (routekaart) is het voorbehoud gemaakt dat het aantal besmettingen niet oploopt en dat er uiteraard aan de richtlijnen gehoor wordt gegeven.

De KNBB is blij voor alle spelers (sport en recreatieve spelers), organisaties en lokaliteiten dat er nu perspectief wordt geboden.

Eerder hebben wij al als leidraad een sportspecifiek concept protocol opgesteld en vanuit NOC*NSF is er het algemeen sport protocol.

Wij merken dat de gepresenteerde routekaart bij onze achterban veel vragen oproept. Vragen zoals: welke accommodaties vallen onder horeca, vragen over competities, vragen over onofficiële wedstrijden, etc. Wij hebben samen met andere sportbonden, die vooral in horeca actief zijn, enkele vragen voorgelegd aan NOC*NSF om aan de instanties die betrokken zijn bij de besluitvorming voor te leggen. Dit is vertaald in een Position Paper waarin NOC*NSF ons advies heeft overgenomen om de aan horeca verbonden sport (biljarten, poolen, snooker, darts e.d.) met opening van de horeca  mee te laten gaan.

Vanuit zaalhouders hebben wij vernomen dat de gemeenten Breda, Rotterdam, Amsterdam, Wageningen, Sittard, Beek en Tilburg hen groen licht hebben gegeven om op 1 juni open te gaan. Bent u lid van KHN? dan adviseren wij u uw vraag ook bij hen te stellen en uiteraard kunt u contact met ons opnemen via info@knbb.nl

Zodra wij meer antwoord hebben gekregen en/of er meer uitleg is over de maatregelen zullen wij dat op www.knbb.nl/coronavirus publiceren.
 

 

Tekst: KNBB
Foto: rechtenvrij via Unsplash

Beleid/reglementen Coronavirus KNBB
Volg ons online