Noodpakket Corona 2.0

Kabinet wil met het pakket noodmaatregelen stimuleren dat bedrijven en werknemers zich gaan instellen op ‘anderhalvemetersamenleving’ en daarmee een economie die niet meer hetzelfde zal zijn als voor de crisis

22 mei 2020

Op 20 mei heeft het kabinet het Noodpakket 2.0 gepresenteerd, oftewel het noodpakket aan economische maatregelen in het kader van de coronacrisis voor de periode juni tot en met augustus. Hoewel het nog een aantal weken zal duren voor de loketten van de verschillende regelingen allemaal open zijn en de precieze criteria nu nog niet bekend zijn, kan er toch al wat gezegd worden op basis van de informatie die vandaag bekend is gemaakt.  

Het eerste noodpakket had een focus op behoud van banen en bedrijven. Noodpakket 2.0 richt zich hier ook op, maar met wel een aantal extra accenten. Het kabinet wil met het pakket noodmaatregelen stimuleren dat bedrijven en werknemers zich gaan instellen op ‘anderhalvemetersamenleving’ en daarmee een economie die niet meer hetzelfde zal zijn als voor de crisis. De meeste maatregelen uit het eerste noodpakket worden voortgezet. Dus net als in het eerste noodpakket zijn er ook diverse mogelijkheden voor de sportsector. 

 

De noodmaatregel voor overbrugging werkbehoud (NOW) wordt in aangepaste vorm voortgezet. Bedrijven met een omzetdaling van tenminste 20% over de periode juni-augustus kunnen, waarschijnlijk vanaf 6 juli, een beroep op deze regeling doen. De ‘ontslagboete’ is zoals verwacht vervallen. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt het subsidiebedrag met 100% van de betrokken loonsom gecorrigeerd, maar de boete van nog eens 50% is geschrapt. Verder is als voorwaarde toegevoegd dat er geen dividend mag worden uitgekeerd over 2020 en geen bonussen voor directie of bestuur. Tot slot is de werkgever verplicht betrokken werknemers te stimuleren om bij- of omscholing te volgen met het oog op de veranderingen in de economie. Bedrijven die te maken hebben met een seizoenspiek komen in deze tweede tranche van de NOW waarschijnlijk beter aan bod doordat als basis niet de loonsom van januari, maar die van maart (en bij afrekening zelfs maar t/m mei) wordt gehanteerd.  

 

 

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) wordt verlengd met drie maanden. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de eerste periode is echter dat er nu wel een partnertoets wordt uitgevoerd waardoor een kleinere groep zelfstandigen een beroep op de regeling zal kunnen doen.   

 

Nieuw is de regeling Tegemoetkoming vaste lasten MKB. Deze regeling komt in plaats van de TOGS. Via de TOGS konden ondernemingen (inclusief sportverenigingen) een eenmalige vaste tegemoetkoming in de vaste lasten ontvangen van €4.000. De nieuwe regeling is beschikbaar voor dezelfde sectoren als de TOGS. Dus ook de sportsector. Als voorwaarde voor het ontvangen van een tegemoetkoming geldt een omzetverlies van minimaal 30%. Daar staat tegenover dat de subsidie maximaal €20.000 bedraagt. Daarnaast worden de verschillende kredietfaciliteiten uit het eerste noodpakket, al dan niet in aangepaste vorm, voortgezet. Zodra er meer (voor de sport relevante) informatie over het Noodpakket 2.0 bekend is melden wij dat hier. 

 

Kijk voor meer informatie en aanvragen op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen

 

Coronavirus
Volg ons online