Sportprotocol op aangeven van de KNBB en NDB aangepast

De KNBB en NDB hebben tot gisteravond laat en vanochtend vroeg gesprekken gevoerd met NOC*NSF om tot verduidelijking te komen. Samen met NOC*NSF hebben we onze positie en pleidooi aan VWS voorgelegd.

Het resultaat: vandaag is het landelijk sportprotocol aangepast waarmee het voor de verschillende type locaties helder is geworden en de binnensport daarmee overal kan openen!

26 juni 2020

Gisteren berichtten wij in dit artikel dat darten, poolen, snooker en biljarten (horecasporten) mogelijk tussen wal en schip konden raken omdat minister president Rutte tijdens de persconferentie bekend maakte dat de ‘vaste zitplaats’ in de horeca verplicht blijft.

Omdat de aan horeca verbonden sporten in allerlei type accommodaties, op recreatieve wijze en in competitief verband, gespeeld worden kon hiermee de ongewenste situatie ontstaan dat binnen deze verschillende speellocaties verschillende regels zouden gaan gelden.

De KNBB en NDB hebben tot gisteravond laat en vanochtend vroeg gesprekken gevoerd met NOC*NSF om tot verduidelijking te komen. Samen met NOC*NSF hebben we onze positie en pleidooi aan VWS voorgelegd.

Het resultaat is dat vandaag het landelijk sportprotocol hierop is aangepast waarmee het voor de verschillende type locaties helder is geworden en de binnensport daarmee overal kan openen! Het sportprotocol kunt u hier raadplegen.

De volgende passage is in dit sportprotocol opgenomen:

Horecasporten
Tijdens horecasporten komen in veel gevallen de horecaprotocollen en sportprotocollen bij elkaar. In enkele gevallen kunnen die protocollen conflicteren. Hieronder staat een richtlijn hoe om te gaan met dergelijke situaties, opgesteld aan de hand van de basisregels voor binnen, uitzonderingen voor binnensport en de regels voor horeca. Deze richtlijn is van toepassing op:

1.          Sportactiviteiten in horeca (bv. een café waar ook gedart of gebiljart wordt)
2.          Horecasporten in sportkantines (bv een voetbalkantine waar ook gedart of gebiljart wordt)
3.          Accommodaties speciaal voor horecasport (bv. een biljartclub)
 

> Het is zaak te bekijken wat de hoofdactiviteit van een accommodatie is. Het protocol dat daarbij hoort is leidend. Voor 1 en 2 is dat het horecaprotocol, voor 3 is dat het binnensportprotocol.
> Ongeacht de accommodatie dient tijdens de sportbeoefening 1,5m afstand gehouden te worden. Voor de meeste horecasporten is dat geen probleem.
> Indien in de accommodatie het horecaprotocol leidend is (situatie 1 en 2), moet de persoon een zitplaats hebben, maar mag tijdens de sportuitoefening staan en moet zoveel mogelijk (bij wedstrijden) 1,5m afstand worden gehouden.
> Indien in de accommodatie het binnensportprotocol leidend is (situatie 3) moet er zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden worden en is er een maximum van 100 personen.
> Bij twijfel bepaalt het lokaal gezag (gemeente) of het horeca of binnensportprotocol leidend is.

De sport specifieke protocollen - verantwoord darten en verantwoorden biljarten - worden na de bekendmaking van de noodverordeningen bijgesteld en gepubliceerd.

Tevens worden in de Q&A van NOC*NSF de meest gestelde vragen over onze takken van sport in relatie tot accommodaties en de 1,5 meter bepalingen opgenomen

We moeten echter nog enig voorbehoud maken. Het veiligheidsberaad en de veiligheidsregio’s moeten de nieuwe noodverordeningen, die gelden vanaf 1 juli, nog vaststellen. Hierin kunnen zij afwijken en aanvullende bepalingen opnemen. De NDB en KNBB zullen de komende dagen de veiligheidsregio’s informeren zodat zij hopelijk hun noodverordening en Q&A  zullen vaststellen in lijn met het landelijk sportprotocol.

DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS NOG IN ONTWIKKELING EN IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN NU. DE KOMENDE DAGEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP BASIS VAN AANWIJZINGSBRIEF RIJKSOVERHEID EN DE DAARUIT VOLGENDE NOODVERORDENINGEN).

KNBB en NDB zijn zeer blij met dit behaalde resultaat waarmee er een einde is gekomen aan de onduidelijkheid en hopen dat hierdoor vanaf 1 juli in alle type locaties weer een potje darts, biljart snooker en pool gespeeld kan worden!

 

Tekst: KNBB
Sfeerfoto: Ton Smilde

 

Biljartzalen/clubs/lokaliteiten Coronavirus KNBB
Volg ons online