Simonis Biljartlakens Landsfinale 2024 gedecentraliseerd

Het bestuur van KNBB Vereniging Carambole (KVC) over de invulling

30 maart 2024

UPDATE MAART 2024

In de Nieuwsbrief van KVC van Maart 2024 de meest recente aanpassingen aan, en invullingen van de Landsfinale 2024.

---

Het bestuur van KVC heeft in samenwerking met de commissie Breedtesport het besluit genomen om de gedecentraliseerde Landsfinale 2024 te spelen op locaties met minimaal acht tafels. Hierdoor kunnen deze finales in één dag worden gespeeld en worden de deelnemende teams niet geconfronteerd met hoge kosten voor een overnachting.  Deze keuze heeft ook te maken met het feit dat we niet af willen wijken van de vorige Landsfinales waarbij ook alle wedstrijden op één dag werden gespeeld.  

Inmiddels hebben KVC berichten bereikt met de wens om de Landsfinales ook toe te wijzen aan locaties met vier tafels. Echter, als we dan vasthouden aan het principe om alles in één dag af te werken, moeten we terug naar vier teams per klasse. Dit houdt dan in, dat we in elk gewest nog een tussenronde moeten spelen tussen de kampioen van afdeling 1 en afdeling 2 om tot een afvaardiging te komen naar de landsfinale.  

KVC zal daar op de ALV in juni samen met de districten een beslissing voor het seizoen 2024/2025 over nemen.    

Zoals bekend worden de Landsfinales dit seizoen gespeeld in twee weekenden: 15 en 16 juni en 22 en 23 juni.  In het eerste weekend van 15 en 16 juni worden de volgende klassen gespeeld: C1, C2, C3, C4, en het Parkinson-toernooi. In het tweede weekend van 22 en 23 juni worden gespeeld: B1, B2, dagbiljarten teams libre en dagbiljarten teams driebanden.  

Welke klasse op zaterdag of zondag moet spelen, wordt in overleg met de plaatselijke organisatie nader vastgesteld. Zodra dit bekend is, worden de districten hierover door KVC ingelicht.  

 

Meer over het decentraliseren van de Landsfinale 2024 vindt u in de notulen van de ALV van KVC 2 december 2023, terug te lezen via deze pagina.

 

 

Tekst: KNBB Vereniging Carambole
Logo Landsfinale: KNBB

KVC Simonis Biljartlakens Landsfinale
Volg ons online