Protocol Verantwoord Biljarten, Wedstrijden, Sportprotocol

Meest recente versies protocol verantwoord biljarten & protocol wedstrijden.

Plus, link naar NOC*NSF Sportprotocol

17 mei 2021

Met het protocol verantwoord sporten willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. Het protocol van NOC*NSF kunt u hier raadplegen.

Voor de periode wanneer het kabinet in een latere fase besluit om ook binnensport en recreatie (gefaseerd) toe te staan, kortom de periode waarin we nu zitten, heeft de KNBB al in september 2020 een protocol opgesteld. Dit protocol kan straks voor verenigingen, lokaliteiten en spelers als leidraad dienen om biljarten (carambole, poolen, snooker en driebanden) op een beheerste en veilige manier te organiseren. Alle vragen, opmerkingen en suggesties die hierop binnenkomen worden gebruikt om het protocol bij te stellen en een FAQ op te stellen.
 

Het protocol verantwoord biljarten (laatste versie van 19 mei 2021) kunt u HIER lezen.
Het protocol wedstrijden (laatste versie van 16 september 2020) kunt u HIER lezen.
Het sportprotocol NOC*NSF kunt u HIER lezen.

 

Heeft u, uw vereniging of lokaliteit goede ideeën om het biljarten in een (tijdelijke) 1,5 meter samenleving veilig te organiseren? U kunt uw suggesties indienen via info@knbb.nl

 

 

Tekst: KNBB
Uitgelichte sfeerfoto: Ton Smilde

 

Biljartzalen/clubs/lokaliteiten Coronavirus Veilig sporten
Volg ons online