Promotie bestuurswerk bij verenigingen

NOC*NSF en KNVB hebben samengewerkt aan een pilot om bestuurswerk bij verenigingen te promoten.

Dit materiaal (GIFjes, filmpjes, postermateriaal) is nu ook beschikbaar gesteld voor andere sportbonden om te mogen gebruiken, dus ook voor ons als KNBB. Doel: werven van bestuurders/vrijwilligers!

03 januari 2018

 

Over de pilot

Sinds begin dit jaar trekken NOC*NSF & KNVB samen op in een project met het doel om:

  1.     Bestuurswerk te promoten
  2.     Bestuurswerk aantrekkelijker en moderner te maken
  3.     Daarmee meer aanwas van nieuwe jonge competente bestuurders te realiseren
  4.     Het imago van besturen in de sport een boost te geven

 

Dit leest uiteraard allemaal heel mooi, ‘open deurig’ en gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch wilden we een poging doen, het met name ook zoekend in een aanpak die we nog niet eerder hebben gekozen. De kern van die aanpak werd uiteindelijk ‘strijden voor’ in plaats van ‘strijden tegen’. Dus niet in gesprek met potentiële nieuwe bestuurders en hen overtuigen van het feit dat bestuurswerk echt belangrijk en waardevol is en dat ze het écht eens moeten proberen (met handleidingen/toolkits/etc). Wél hebben we gezocht naar een verhaal dat positief is en (in)direct een bijdrage levert aan het behalen van onze doelen.  

 

 

Inhoudelijk

De campagne is gericht op het promoten van vrijwilligerswerk maar daarbij vooral ook inspireren naar het zoeken van enige vrijheid hierbinnen. Dus veel meer richten op de potentiële vrijwilliger en hetgeen hem/haar motiveert én interesseert (de bestuursfunctie zoals men die kent is stoffig. Hoe kan een bestuursfunctie anno nu door jou ingevuld worden??). Tegelijkertijd stimuleren we de huidige bestuurder om na te denken over andere benamingen, invulling en promotie van een bepaalde vrijwilligers taak of functie. We hopen ook dat enthousiaste mensen die geïnspireerd raken door de campagne, zelf gaan aangeven wat ze graag willen doen. En het bestuur wellicht op nieuwe ideeën brengend.

 

Opzet

Een pilot met 4 uiteenlopende type (sport-)verenigingen. Door middel van social media draaien we een gerichte campagne met een filmpje, posters (voor digitaal gebruik maar evt ook hardcopy op de sportaccommodatie) en gif’s. De truc is dat we verenigingen actief ondersteunen in het optimaal gebruik maken van hun facebookaccount. Het filmpje is bijvoorbeeld ook speciaal ontworpen voor de facebook tijdlijn. Hij gaat vanzelf lopen als je er langs scrolt. Zonder geluid erbij komt de boodschap over.

Via het delen van de film in eigen netwerk, in directe omgeving (obv locatie, vrienden van vrienden) én gericht op persoonlijke interesses (dat kan men allemaal achterhalen namelijk). Zo vindt de vereniging gemakkelijker die potentiële nieuwe bestuurder die iets kan én wil. De eerste resultaten zijn dan ook al zichtbaar; er hebben zich al nieuwe bestuurders aangemeld!

 

Vervolg

Tijdens het draaien van de pilot merken we dat met name het filmpje al her en der opgemerkt werd. Wij willen jullie graag betrekken in de campagne zodra de pilot achter de rug is. Met de learnings uit de pilot schaven we de diverse materialen nog wat bij. Daarna delen we met jullie het definitieve materiaal.

  • Jullie kunnen dit vanuit de landelijke accounts van de sportbond (facebook, twitter, linkedin, website) delen om de beweging op gang te brengen.
  • Vervolgens kun je ook de verenigingen informeren over de mogelijkheden om voor de eigen verenigingen in de eigen omgeving een ‘op maat’ campagne te laten draaien. Deels kan men dit kosteloos zelf uitvoeren. Waar wenselijk kunnen we het   grondiger aanpakken en hulp inschakelen.

 

We hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij en we met elkaar de handen in elkaar kunnen slaan om de verenigingen vooruit te helpen door te gaan delen. Nieuwsgierig geworden? Kijk hier alvast naar het ontwikkelde materiaal (ZIP map rechtsboven in scherm, hierin zitten alle video's, GIFjes en posters).

 

Facebook-pagina met voorbeeld van één van de verenigingen van de pilot

 

 

 

Resultaten van de pilot

De pilot is zeer succesvol geweest. Het is gebleken dat een vereniging zeer hoge aantal views kan genereren met een wat meer doordachte social media strategie. Zo goed als alles kan de verenigingsbestuurder zelf doen. En voor maar 10 euro is er de mogelijkheid om met facebook zelf een breed netwerk van mensen te bereiken (en daarbij ook nog specifiek te kunnen targetten om interesses.). Verenigingen vonden ook echt nieuwe vrijwilligers! van fotografen tot barmedewerkers en vrijwilligerscoordinator. Ook meldden zich mensen die geen lid waren van de vereniging (deels door via via taggen). Niet vanwege betrokkenheid vereniging maar vanuit passie voor een bepaalde taak/functie wilden ze toch wat doen!

Ook is het filmpje op zichzelf overal heel positief ontvangen. Het is echt een ander type boodschap. We hebben dit alles inclusief nog wat inhoudelijke toelichting klaar staan op www.sport.nl/talentvoorjouwclub.www.sport.nl/talentvoorjouwclub

Er is een map te downloaden door de bestuurder. Hierin vindt men het filmpje en ook nog GIF's en postermateriaal dat men kan gebruiken ter ondersteuning. Ook zijn er documenten met handleidingen om hen er stap voor stap doorheen te leiden.

Jullie kunnen als bond dit vanaf nu ook als mogelijkheid/dienst aanbieden aan je verenigingen! Het filmpje is helemaal merkloos verder dus het kan door iedereen zelf ingezet worden.

 

 

Tekst + informatiemateriaal: NOC*NSF/KNVB

Initiatieven NOC*NSF/Sportbonden Vrijwilligers
Volg ons online