Oproep aan alle clubs: Meld problemen stijging energielasten

Meldingen van energielasten stijgingen van clubs bij de sportbonden zal NOC*NSF bundelen en onder de aandacht van de Tweede Kamer fracties brengen

06 februari 2022

In het najaar van 2021 stegen de energieprijzen tot recordhoogten. Die hoge kosten worden sterk voelbaar voor sportclubs. Het toenmalige kabinet zegde compensatie van huishoudens toe, maar geen specifieke compensatie van sportclubs die zelf de kostenstijging moeten dragen.

 

NOC*NSF en de sportbonden verzamelen daarom meldingen van sportclubs die bij hun bond aangeven in de problemen te komen door sterk gestegen energielasten. Doel is inzicht te krijgen in de omvang en mate waarin sportclubs hiermee te maken hebben. Via regionale media sijpelen inmiddels de eerste concrete berichten door.

 

Indien er sprake is van substantiële lastenstijgingen bij een brede groep sportclubs, dreigt de sport te duur te worden voor delen van onze samenleving. Al in november van het afgelopen jaar heeft NOC*NSF namens de sportbonden bij de politiek gevraagd om aandacht voor de verwachte tariefstijgingen voor sportclubs.

 

Meldingen van energielasten stijgingen van clubs bij de sportbonden zal NOC*NSF bundelen en onder de aandacht van de Tweede Kamer fracties brengen.

 

U kunt een en ander melden via deze korte vragenlijst.

 

 

Biljartzalen Financieel NOC*NSF/Sportbonden
Volg ons online