Onderzoek grensoverschrijdend gedrag verenigingen

Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen onderzoeken in hoeverre de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie de Vries zijn opgevolgd.

Inzichten uit de sportbonden en -verenigingen zijn daarvoor cruciaal

12 juli 2021

In 2017 heeft commissie De Vries een rapport uitgebracht naar aanleiding van een onderzoek naar seksueel geweld (tegen kinderen) in de sport. In dit rapport werden aanbevelingen gedaan aan verschillende partijen, waaronder aan de sportbonden en -verenigingen. Hier de link naar dit eindrapport.

In opdracht van de ministeries Justitie en Veiligheid (J&V) en Volksgezondheid, Werkgelegenheid en Sport (VWS) onderzoekt het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in hoeverre deze aanbevelingen zijn opgevolgd. Inzichten uit de sportbonden en -verenigingen zijn daarvoor cruciaal.

We vinden het heel belangrijk om van u te horen, ook als seksueel grensoverschrijdend gedrag een kleine of zelfs geen rol speelt binnen uw bond of vereniging. Daarom vragen we verenigingen deze korte vragenlijst in te vullen. Het rapport zal eind 2021 worden opgeleverd aan de Tweede Kamer.

Wilt u als vereniging de vragenlijst invullen? Stuur dan een mail naar info@knbb.nl en wij sturen u de link naar de enquête toe.

 

 

KNBB Onderzoek Veilig sporten
Volg ons online