Eindrapport Commissie de Vries gepresenteerd

Onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport, waaraan KNBB medewerking heeft verleend, vandaag gepresenteerd.

NOC*NSF neemt aanbevelingen over

12 december 2017

Sinds mei 2017 doet de Commissie de Vries in opdracht van NOC*NSF onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De commissie, die geleid wordt door oud-minister Klaas de Vries, heeft haar onderzoeksrapport aan de pers gepresenteerd. Hier vindt u het eindrapport.

Opzet onderzoek
De commissie heeft allereerst de omvang en de aard van seksuele intimidatie en misbruik in de sport in kaart gebracht. Vervolgens is zij nagegaan of de door NOC*NSF en de daarbij aangesloten organisaties getroffen maatregelen voor preventie en terugdringing van seksuele intimidatie en misbruik in de sport, het beoogde effect hebben. De commissie heeft onderzocht hoe het beschikbare instrumentarium functioneert, zal de zwakke plekken hierin benoemen en verbeteringen voorstellen.

Medewerking KNBB
De KNBB vindt een veilige sport van groot belang en heeft dan ook haar medewerking verleend aan het onderzoek van de Commissie De Vries. De KNBB heeft enorm veel respect voor slachtoffers die zich bij de commissie hebben gemeld. Conclusies en aanbevelingen uit het rapport worden dan ook gebruikt om de sport nog veiliger te maken. Indien u als biljartaccommodatie, vereniging, team, vrijwilliger, medewerker of speler vragen heeft dan staan wij uiteraard voor uw klaar.

 

Melding doen
Slachtoffers en betrokkenen van seksuele intimidatie of misbruik in de biljartsport kunnen zich melden bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Publicaties
In mei schreven wij dit stuk over de Commissie Klaas de Vries. Vandaag was er volop nieuws over het eindrapport, o.a. vanuit NOC*NSF zelf, via dit blog van Gerard Dielessen, en ook een groot stuk op AD.

 

 

 

KNBB NOC*NSF/Sportbonden
Volg ons online