Nieuwe Arbiters 1 District Zuid-Limburg & Midden-Brabant

Een verslag door Martin Wingelaar, docent KNBB

05 juni 2022

Op zaterdag 7 mei 2022 was het zover. De zes kandidaten Rob van den Ham, Desiree Christiaans, Jo Gorski, Werner Gesche, Theo Arets (allen uit het district Zuid Limburg) en Thieu Hendriks uit het district Midden Brabant begonnen aan het examen voor Arbiter 1.

Paul Beckers als examinator van de KNBB naar het schitterende biljart lokaal ‘de Biljartacademie’ afgereisd.

Om 10:30 uur werd gestart met het theoretisch examen. Nadat iedereen het antwoordenblad bij de examinator ingeleverd had, werden deze door Paul gecontroleerd en volgde het oordeel.

Helaas heeft Theo Arets het theoretisch examen niet gehaald. Alle andere zijn wel geslaagd en mochten daardoor aan het praktijkexamen deelnemen.

Om tot een even aantal kandidaat arbiters te komen heeft Theo zich beschikbaar gesteld om buiten mededinging mee te arbitreren, waarvoor hartelijk dank.

 

Na gezamenlijk van een heerlijke lunch, aangeboden door het district Zuid-Limburg, genoten te hebben volgde het praktijk examen in de spelsoorten libre en driebanden.

Na ongeveer twee uur hebben de kandidaten kun kennis, kunde en vaardigheden aan de tafel laten zien. Paul Beckers merkte op dat er enkele puntjes ter verbetering zijn, hetgeen ook te verwachten is bij beginnende arbiters, en oordeelde dat alle kandidaten geslaagd zijn voor het examen.

Samen met de voorzitter van het district en tevens arbiter coördinator Marcel Spiertz reikte hij de badges, zakdoekjes met KNBB logo en de certificaten aan de geslaagden uit.

 

 

Ook een woord van dank aan de voorspelers (zowel tijdens de lessen als het examen) die het de kandidaten niet gemakkelijk hebben gemaakt.

Alle kandidaten hebben aangegeven verder te willen gaan met de cursus Arbiter 2.

Voor Theo wordt nog gekeken om tijdens het examen Arbiter 2 alsnog het theorie examen over te doen zodat ook hij kan slagen.

 

Allemaal van harte gefeliciteerd en heel veel succes en plezier aan de tafel!

 

Tekst & foto: Martin Wingelaar (Docent KNBB)

Arbiters Districten KVC
Volg ons online