Najaarsvergadering carambole

De leden vertegenwoordigd door de districten kwamen op zaterdag 2 december 13.00 uur bij elkaar voor de najaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole/Sectieraad Carambole. Deze ledenvergadering, waarbij 27 districten aanwezig waren, vond plaats in Dorpshuis De Twee Markten in Maarn.

 

04 december 2023

Het bestuur ging in op vragen over de wedstrijdsoftware voor het nieuwe seizoen en de voortgang met betrekking tot de PK-Livescore. Uitslagen van PK’s kunnen door bezoekers live gevolgd worden via PK-Livescore. Verzoek aan districten is hiervan gebruik te maken en de wedstrijdleiders ermee te laten werken. De leden werd medegedeeld dat de KNBB voornemens is om voor seizoen 2024-2025 voor de competitie met Biljartpoint een overeenkomst aan te gaan.

De aanwezige leden stelden na uitleg van de penningmeester de begroting 2024 vast. Een en ander betekent dat er in 2024 geen inschrijfgeld voor competitie ingesteld wordt en verenigingen gaan voor clubleden 25% reductie ontvangen. Enkele leden uitten hun zorgen over de ontwikkeling van stijgende kosten en dalende inkomsten. Ook werden er vragen gesteld over de koepelkosten, cao stijging en de topsportkosten. Het voorstel van District Noord-Oost Overijssel om de Landsfinale de komende twee jaar decentraal te houden met daaropvolgend een evaluatie werd aangenomen. Bestuur heeft de opdracht aangenomen om dit in januari uit te werken en komt daarmee terug naar de districten.

Gerrit Dubbeldam werd door de leden benoemd tot reserve bondsraadslid.

Het voorstel van District Nijmegen over jeugdwerving werd besproken en daarop werden er wat initiatieven en ideeën gedeeld. Het belang van ledenwerving werd breed gedeeld.

De voorjaarvergadering is vastgesteld op 8 juni 2024 en de najaarsvergadering op 23 november 2024.

Onder applaus sloot voorzitter Ad Ketels de ledenvergadering om 15:45 uur en wenste iedereen fijne feestdagen.

 

Overzichtspagina ALV’s KVC: notulen, vergaderbrochures etc.

 

ALV/Bondsbestuur KVC Secties
Volg ons online