Lespakket met poolbiljart maakt wiskundelessen leuker

In hoeverre draagt SmartPool daadwerkelijk bij aan leukere wiskundelessen? En, in hoeverre maakt het lesmateriaal wiskunde begrijpelijker?

Het Mulier Instituut zocht het uit. De uitkomsten: vrijwel zonder uitzondering precies zoals wij hoopten!

11 september 2019

We hoopten het. We dachten het. Maar nu wordt het ook gestaafd met feiten: SmartPool maakt de wiskundelessen leuker!

Het gerenommeerde Mulier Instituut deed onderzoek, met onderstaande resultaten:

 

 

Bijna alle scholieren (96%) die vorig jaar gebruik hebben gemaakt van het lespakket ‘Wiskunde aan de pooltafel’ vinden dat het lespakket de wiskundelessen leuker heeft gemaakt. Ongeveer twee derde van de scholieren is van mening dat het lespakket, onderdeel van het project Smartpool van biljartbond KNBB, de wiskundelessen makkelijker of begrijpelijker heeft gemaakt.

 

"Bijna alle scholieren (96%) die vorig jaar gebruik hebben gemaakt van het lespakket ‘Wiskunde aan de pooltafel’ vinden dat het lespakket de wiskundelessen leuker heeft gemaakt"

Persbericht Mulier Instituut

 

 

Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut dat in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) het gebruik van de pooltafels in combinatie met het lespakket en de tevredenheid van docenten en leerlingen over Smartpool onderzocht.

Andere belangrijke bevindingen:

  • Een ruime meerderheid van de docenten ziet de waarde van de pooltafels (82% voldoende of goed) en het lespakket (83% voldoende of goed) voor het behalen van de onderwijsdoelen van wiskundelessen. Docenten zijn iets verdeelder (67% voldoende of goed) als het gaat om de bijdrage van het lespakket aan het makkelijker en/of begrijpelijker maken van de wiskundelessen.
  • Docenten zien dat de pooltafels en het lespakket bijdragen aan het verbeteren van de gezelligheid/sfeer op school en de promotie van biljart/poolen onder scholieren.
  • Bijna alle scholieren (97%) geven aan dat ze het leuk vinden om de mobiele, inklapbare pooltafels op school te gebruiken. Twee derde van de scholieren vindt het leuk om de opgaven uit het lespakket te maken. Ongeveer twee derde van de scholieren die gebruik heeft gemaakt van het lespakket vond de opgaven moeilijk.
  • Negen op de tien docenten verwacht dat de mobiele, inklapbare pooltafels ook in de toekomst tijdens lesuren zullen worden gebruikt.

Klik hier voor de rapportage Smartpool. Docenten en scholieren over gebruik en tevredenheid Smartpool.

 

"Een ruime meerderheid van de docenten ziet de waarde van de pooltafels (82% voldoende of goed) en het lespakket (83% voldoende of goed) voor het behalen van de onderwijsdoelen van wiskundelessen"

Persbericht Mulier Instituut

 

 

KNBB-directeur Willem La Riviere: "Van meerdere scholen kregen wij van scholieren en/of docenten al positieve feedback over SmartPool. Dat SmartPool de wiskundelessen leuker en begrijpelijker zou maken, dat was onze doelstelling toen we met SmartPool begonnen, en dit kregen we ook terug vanuit de scholen. Dan is het mooi dat uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat het in de praktijk ook echt zo wordt ervaren. 96% van de scholieren die vindt dat het lespakket de wiskundelessen leuker heeft gemaakt, liefst negen op de tien docenten verwachten dat de mobiele, inklapbare pooltafels ook in de toekomst tijdens lesuren zullen worden gebruikt: het zijn cijfers die er niet om liegen. Onze verwachting is dat de doorontwikkeling van het lesprogramma, waar we aan willen werken, zal kunnen bijdragen aan verdere verbetering van de scores op het makkelijker en/of begrijpelijker maken van de wiskundelessen."

 

"Dat SmartPool de wiskundelessen leuker en begrijpelijker zou maken, dat was onze doelstelling toen we met SmartPool begonnen. Dan is het mooi dat uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat het in de praktijk ook echt zo wordt ervaren"

KNBB-directeur Willem La Riviere

 

 

Belangrijke links over SmartPool en het rapport van het Mulier Instituut:

Persbericht Mulier Instituut: Lespakket met poolbiljart maakt wiskundelessen leuker
Rapportage Smartpool. Docenten en scholieren over gebruik en tevredenheid Smartpool.(Mulier Instituut, PDF)
Website SmartPool
Alle berichten SmartPool op website KNBB

 

 

Intro: KNBB
Tekst Persbericht: Mulier Instituut
Foto's: KNBB/SmartPool

 

 

Innovatie Jeugd Onderzoek
Volg ons online