Ledenwerfactie!

KNBB Vereniging Carambole heeft geld vrij gemaakt om verenigingen te belonen voor aanwas leden

Actie ten behoeve van: LEDENWERVING

30 juli 2018

De laatste jaren zijn we als KNBB/KVC goed op weg. Er is geïnvesteerd in meer promotie en het herstructureren van de bond. En daar zijn we voor een groot deel al in geslaagd. Iedereen die daaraan heeft bijgedragen verdient een enorme pluim!

Maar nu willen we verder op weg. We willen graag de biljartsport groter maken. Want als de biljartsport groeit kunnen we meer investeren in belangrijke zaken zoals o.a. promotie, innovatie, vrijwilligers- en verenigingsondersteuning, talent- en jeugdprogramma's en gehandicaptenbiljart.

En daar hebben wij uw hulp bij nodig! Want als uw vereniging in leden en deelnemers groeit dan kunnen we samen het verschil maken.

 

 

Actie t.b.v. Ledengroei

Het bestuur van KNBB vereniging Carambole (KVC) heeft daarom besloten een ledenwerfactie op touw te zetten. Verenigingen met nieuwe en herintredende leden zullen begin 2019 een beloning krijgen voor ieder lid dat tussen 1 juli 2018 en 1 januari 2019 wordt aangemeld en die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Nooit eerder lid geweest.
  • Overstap van niet-competitie spelend lid naar avond- of dagcompetitie spelend lid.

Voor de groei in leden zullen de verenigingen beloond worden met € 5,= per avondcompetitielid en € 2,50 per dagcompetitie lid. 

Voor de vereniging, die de grootste, procentuele, groei realiseert, wordt een extra bonus van € 250,= beschikbaar gesteld. Dit percentage wordt berekend met drie cijfers achter de komma. Mocht dan nog een gelijke stand ontstaan dan zal de bonus worden gedeeld.

 

 

Ondersteuning bij Open Dag/Evenement

Om dit alles mogelijk te maken is het natuurlijk leuk om bijvoorbeeld een open dag/evenement bij uw vereniging te organiseren. Ook hiervoor heeft het bestuur van KVC geld (Totaal € 10.000,=) vrij gemaakt om uw vereniging hierin te ondersteunen. U kunt daarvoor een plan indienen bij onze secretaris, Janneke Horneman, met de volgende inhoud:

  • Het doel van uw open dag/evenement.
  • De plannen die u heeft.
  • Een kostenraming.
  • Wie/wat heeft u daarbij nodig? Bij voorbeeld een A of B-instructeur, promotiemateriaal.

Wij kunnen u dan een tegemoetkoming in de kosten (€ 50,= per vereniging) geven. Na afloop ontvangen wij graag een evaluatierapport met:

  • Wat heeft de open dag opgeleverd aan nieuwe KNBB/KVC-leden.
  • Wat ging er goed.
  • Wat kan er beter.

Is de open dag afgerond en het evaluatieverslag ingeleverd dan krijgt u het tweede deel van de tegemoetkoming, wederom een bedrag van € 50,==.

 

 

Naast deze twee acties wordt nog nagedacht over een actie om collega-bonden en nog niet aangesloten verenigingen te enthousiasmeren voor de KNBB/KVC.

Het bestuur vertrouwt erop dat de verenigingen met deze acties een ledengroei kunnen bewerkstelligen in ieders belang.

Bij vragen of opmerkingen, gelieve contact op te nemen met het bestuur van KVC.

 

 

Tekst: KVC/Benny Beek
Afbeeldingen/logo's: KNBB

 

Carambole/libre KVC Leden/Lidmaatschap
Volg ons online