Klankbord zalen van start

Eerste klankbord stond vooral in het teken van de problematiek rondom de gedwongen sluiting vanwege de coronamaatregelen, de steunmaatregelen en op welke wijze we door gezamenlijk op te trekken de lobby doelmatiger en gerichter kunnen maken

04 mei 2021

Op 3 mei vond online de eerste klankbord zaalhouders plaats. Deze klankbordgroep is ingesteld om kennis te delen, meer samenwerking te stimuleren en om gerichter de problematiek waar zalen/lokaliteiten mee te maken hebben onder de aandacht te brengen. Het zijn de zalen die het aantrekkelijk (moeten) maken voor mensen om met de biljartsport in aanraking te komen, en om voor de KNBB op termijn mogelijk nieuwe leden op te leveren. Zie hier voor meer informatie over de doelen en achtergronden van deze klankbordgroep.

De diversiteit van het biljartlandschap kwam heel mooi tot uiting door de aanwezige vertegenwoordigers. Geoffrey Ibes van Poolcentrum 4friends, Adrienne van Gorp van Dutch Snooker Academy, Hans Molenaar van Stichting Buurt- en biljartcentrum Castricum, Rianne Schuizeman van Biljart en bridgecentrum De Hoog en Vincent Peemen van Sportpub Goes.

Deze klankbord stond vooral in het teken van de problematiek rondom de gedwongen sluiting vanwege de coronamaatregelen, de steunmaatregelen en op welke wijze we door gezamenlijk op te trekken de lobby doelmatiger en gerichter kunnen maken.

 

 

Een paar aandachtspunten werden meegegeven die de KNBB in haar overleg met organisaties als de POS, NOC*NSF en horecasporten inbrengt:

  • Nieuwe SBI indeling gewenst, met voorkeur voor een SBI code voor leisure
  • SBI indeling mag geen tweedeling veroorzaken. Gelijk speelveld tussen horeca/leisure/sporthoreca
  • Voorkom onduidelijke en onuitvoerbare versoepelingen. Bij voorkeur in één keer helemaal open dan open met beperkingen waardoor het open zijn bedrijfseconomisch niet rendabel is

Een ander aandachtspunt wat werd meegegeven is om zodra alles weer open mag, gezamenlijk in te zetten op een landelijke activatie campagne. Met als doel om mensen te motiveren weer te gaan poolen, snookeren en biljarten, waarbij het sociale, plezier en de gezelligheid voorop moeten staan. Hiervoor werd het advies meegegeven om hierin eventueel samen op te trekken met andere leisure/aan horeca verbonden sporten. KNBB gaat onderzoeken of een landelijke campagne financieel haalbaar is.

Afsluitend is er een algemene oproep aan zalen en lokaliteiten om mee te denken en ons aan te geven als zij tegen problemen aan lopen en/of juist goede tips voor collega’s hebben.

 

Heb je tips of problemen of wil je iets anders delen? Geef dit dan op via info@knbb.nl

 

Biljartzalen/clubs/lokaliteiten Coronavirus KNBB
Volg ons online