Wij zijn op zoek naar zaalhouders voor een klankbordgroep

Omdat steeds meer zalen ons benaderen om ondersteuning is de vraag gekomen om een Klankbordgroep Zalen op te starten. De eerste (online) bijeenkomst is gepland op 3 mei 14.00 uur.

14 april 2021

Deze moeilijke tijd maakt meer dan ooit duidelijk dat we elkaar nodig hebben. Kennisdeling onderling maar ook gerichte acties en lobby zijn essentieel om zaken nationaal en lokaal voor elkaar te krijgen.

 

 

Als sportbond is het vanzelfsprekend dat de meeste producten en diensten gericht zijn op verenigingen, teams en spelers. Maar voor zalen en lokaliteiten geldt een andere behoefte waar de KNBB ook dienstbaar voor is en kan zijn. Omdat steeds meer zalen ons benaderen om ondersteuning is de vraag gekomen om een Klankbordgroep Zalen op te starten.  De eerste (online) bijeenkomst is gepland op 3 mei 14.00 uur.

Wil je als zaalhouder meepraten, kennisdelen en een bijdrage leveren aan ondersteuning en verdere ontwikkeling van diensten, geef je dan op voor de klankbordgroep zalen. Stuur je contactgegevens naar w.riviere@knbb.nl

 

 

Tekst: KNBB

Biljartzalen/clubs/lokaliteiten Communicatie Initiatieven
Volg ons online