Grand Dutch wordt NK Biljartvijfkamp

Constructieve najaarsvergadering van KVC in Wijchen: een verslag

20 november 2017

 

Op zaterdag 17 november vond in Zaal Verploegen, Wijchen de ALV van KVC plaats. Een ALV met een volle agenda, waaronder de bekendmaking van de nieuwe naam voor de Grand Dutch, de begroting 2018 van KVC en het convenant 2018 & koepelbijdrage.

 

 

Het was een levendige ALV met veel betrokkenheid vanuit de zaal, en ook vanachter de tafel. Zo begon voorzitter Jaap Labrujere, die bij de komende ALV in juni 2018 voor het laatst de voorzittershamer zal hanteren (statutair is dit verplicht na drie termijnen), met een tweeledige oproep. In de eerste plaats voor een capabele vervanger om zijn taken over te gaan nemen, en in de tweede plaats richting de KNBB Sectie Driebanden om op belangrijke punten constructief met KVC te blijven samenwerken. Dit niet in de laatste plaats om dubbele contributie te voorkomen voor spelers die voor beide secties actief zijn.

 

 

Alex ter Weele maakte de nieuwe naam voor de Grand Dutch bekend, als uitkomst van een door KVC uitgeschreven prijsvraag hierover. Deze nieuwe naam zal worden: NK Biljartvijfkamp. Het eendaags VIP arrangement tijdens de NK Biljartvijfkamp is gewonnen door Gerard Waanders & Arno van Lier. Zij stuurden afzonderlijk van elkaar de uiteindelijk gekozen naam in. Daarnaast kregen KVC spontaan een logo ontwerp aangeleverd door Arnold Benjamins. (Hierboven afgebeeld in drie soorten: het origineel, Ook hij kan een uitnodiging verwachten voor een VIP arrangement.

 

 

Wat betreft de financiën: onder voorbehoud werd de begroting 2018 goedgekeurd; hierbij viel de sectiebijdrage koepel overhead ruim €6000 lager uit dan in de aangeleverde begroting. (Dit o.a. door aanpassing in jubilea en de intrek op het bondsbureau van de Skateboard Federatie Nederland.) Dit alles in aanloop naar de Bondsraad van 9 december. Hier wordt ook de voorgestelde verlaging van de koepelbijdrage van KVC naar 82% behandeld, en de verlenging van het convenant.

 

 

Wat gebeurde er verder nog? Er werd fel gediscussieerd over intervallen, hoewel vooraf door KVC bekend was gemaakt dat hierover op deze najaarsvergadering nog geen beslissing zou worden genomen. De principiële vraag kwam kort aan de orde hoe meningen of oordelen van individuele districten zich verhouden indien een meerderheid van de districten anders zou denken. Verder werd ingegaan op een mogelijke aanpassing aan de huidige organisatie van de Landsfinale. Na 2018, als deze nog gewoon plaatsvindt in Nieuwegein, zijn er drie opties: a) alles houden zoals het nu is, b) kiezen voor een nieuwe locatie, of c) decentralisatie. De reden voor een eventuele aanpassing zou overwegend financieel van aard zijn, en een alternatief zou dus een stuk goedkoper dienen te zijn dan wat de Landsfinale momenteel kost (waar al flinke bezuinigingen hebben plaatsgevonden). Afgesproken is dat Benny Beek een document zal opstellen van de drie alternatieven met geschatte kosten, die vervolgens in de voorjaarsvergadering kunnen worden besproken, met reactiemogelijkheid tot 1 april en bespreken van de afwegingen op de ALV in juni. En tenslotte werd bekend gemaakt dat Noord-Brabant in het komende seizoen weer een Open Provinciaal Kampioenschap zal gaan organiseren, een evenement dat in 2016 succesvol was geweest niet in de laatste plaats door deelname van 18% niet-KNBB leden.

 

 

Jaap Labrujere sloot af met waarderende woorden voor KNBB-directeur Willem La Riviere en het Bondsbureau, hierbij schetsend het perspectief toen hij aantrad: destijds waren er geregeld conflicten, en was op financieel gebied niet altijd alles op orde. Jaap beschreef op vrijwel alle vlakken flinke vooruitgang en verbeterde stabiliteit, en meer harmonie.

 

Komende sectieraden:

  • Sectie Driebanden, woe 22 november 2017
  • Sectie Snooker, do 23 november 2017

Bondsraad: zaterdag 9 december 2017

ALV’s in 2018:

  • Voorjaarsvergadering vastgesteld op 2 juni 2018
  • Najaarsvergadering vastgesteld op 17 november 2018

 

Vergaderbrochure

(Via deze URL zullen t.z.t. ook de officiële notulen worden beschikbaar gesteld)

ALV/Bondsbestuur KVC Labrujere, Jaap
Volg ons online