Erelidmaatschap Labrujere op laatste ALV als voorzitter KVC

Korte impressie Algemene Ledenvergadering KNBB Vereniging Carambole:

Piet Verhaar opvolger van Labrujere als voorzitter; Decharge voor bestuur; Landsfinale blijft onveranderd in Nieuwegein

 

05 juni 2018

Het was een bijzondere en constructieve middag, zaterdag 2 juni 2018 in de bosrijke omgeving van Maarn. Na bijna elf jaar voorzitterschap was dit de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) die Jaap Labrujere zou leiden namens de KNBB Vereniging Carambole (KVC).

 

 

Loftuitingen aan het adres van Labrujere waren er volop: vanuit de zaal, van KVC secretaris Janneke Horneman, van KVC portefeuillehouder wedstrijdzaken Piet Verschure, en van KNBB voorzitter Garmt Kolhorn. Kolhorn roemde Jaaps wijze van voorzitterschap: bevlogen, voor de troepen uit, en met een grote vernieuwingsdrang. Piet Verschure maakte de mooie vergelijking met de Schelde, waar Jaap werkzaam is geweest. Daar werden grote schepen gebouwd, en voor deze schepen was tijdig bijsturen cruciaal om ongelukken te voorkomen. Precies zoals Jaap dit ook altijd heeft gedaan als voorzitter van KVC!

Jaap Labrujere, die zichtbaar geëmotioneerd was onder de vele loftuitingen, en die een meer dan verdiend Erelidmaatschap van de KNBB kreeg uitgereikt, werd opgevolgd door Piet Verhaar.

 

 

Verhaar stelde zich voor aan de zaal. In antwoord op de vraag welke kant hij graag zou op willen met KVC antwoordde Verhaar dat hij vooral veel zou gaan luisteren en zich eerst goed wilde inwerken. Maar, dat twee van de belangrijke speerpunten voor hem zullen zijn: het ledenvolume, zeker ook in de lagere klassen, en wedstrijdsoftware.

De plek van Piet Verhaar in de Bondsraad zal worden opgevuld door Gijs van Rijn; Jaap Labrujere zal als reserve Bondsraadslid fungeren.

 

 

2017 was een positief jaar voor KVC, en penningmeester Benny Beek kon mooie cijfers voorleggen. Het bestuur werd decharge verleend. Het financiële gedeelte (met onder de streep wederom een positief resultaat voor KVC) werd goedgekeurd zonder zelfs maar één vraag. Namens de Financiële Advies Commissie (FAC) gaf Willem Reilink complimenten aan de KNBB voor de functiescheidingen op het Bondsbureau, en dat de financiële administratie naar eer en geweten wordt gevoerd met goede controle door accountants. De solvabiliteit van KVC werd geroemd, en eventuele toekomstige tegenvallers kunnen met de huidige buffers prima worden opgevangen, aldus Reilink. Wel werden zorgen uitgesproken over de verdere overgang van avondspelers naar dagspelers, en de significant lagere contributieopbrengsten die hiermee gepaard gaan.

Voor de Commissie van Beroep werd een dringend beroep gedaan op vrijwilligers. Alex ter Weele besprak het aanvullend reglement PK-klassen waarvoor men landelijk mag inschrijven; dat mag nu ook één klasse hoger.

Over de toekomstige organisatie Landsfinale werd schriftelijk gestemd, waarbij de keuzes waren tussen centraal op één vaste locatie, centraal wisselend of decentraal. Met een absolute meerderheid werd gekozen voor voortzetting van de huidige situatie zoals nu in Merwestein (Nieuwegein), centraal op één vaste locatie.

 

 

Op deze pagina vindt u de vergaderbrochure van deze ALV, en van eerdere ALV’s. Op deze zelfde pagina vindt u t.z.t. ook de officiële notulen.

Onlangs gaf Jaap een uitgebreid afscheidsinterview aan de KNBB. Deze is hier terug te lezen op KNBB Carambole.

 

Foto's ©Jan Rosmulder/De BiljartBallen

Erelid KNBB KVC
Volg ons online