De Tijd voor Krijt Open Dagen

Per direct van start door het hele land: de Tijd voor Krijt Open Dagen. Met een heel simpel doel: Ledenwerving voor clubs en verenigingen – en daarmee ook voor de KNBB. Wij bieden clubs en verenigingen hulp bij het succesvol organiseren van Open Dagen. Inschrijving/aanmelding kan per direct via info@knbb.nl o.v.v. Tijd voor Krijt Open Dagen. 

Let wel: DIT IS ALLEEN VOOR BIJ DE KNBB AANGESLOTEN CLUBS OF VERENIGINGEN.

 

01 mei 2024

 

Per direct dus, bij alle KNBB clubs en verenigingen door het land.

 

Wat doet/levert de KNBB precies?

 • Wij nemen de dingen uit handen die clubs of verenigingen vaak lastig vinden bij de planning van een Open Dag. Zaken als: materialen, aankleding en promotie.
 • Op de Open Dag is projectleider Tijd voor Krijt Michel Hofstede aanwezig met materialen, om de dag te openen, en om de clubs én de deelnemers te enthousiasmeren. Iemand aanwezig namens de KNBB maakt een groot verschil – zowel bij de promotie als op de dag zelf.
 • Iedere deelnemende club of vereniging krijgt GRATIS een prachtige blauwe bal van Aramith met Tijd voor Krijt logo voor de Open Dag, voor de vervolgdagen, en gewoon om het hele jaar door honderden te kunnen spelen. De ervaring leert dat honderden een mooi spel is voor de sfeer én voor de baromzet!
 • Voorafgaand aan de Open Dag sturen wij toe: 20 Tijd voor Krijt doosjes met elk twee krijtjes om GRATIS weg te geven aan mensen die geïnteresseerd zijn en/of die je geïnteresseerd wil laten worden.
 • Wij nemen mee in bruikleen voor de Open Dag: twee grote beach flags en een rolbanner van Tijd voor Krijt voor zowel binnen als buiten de zaal. Dit zorgt voor een gezellige én professionele sfeer!
 • Van tevoren sturen wij toe: flyers van Tijd voor Krijt en posters om op verschillende locaties in de buurt op te hangen of neer te leggen, bijvoorbeeld de plaatselijke supermarkt of het raam/voordeur van de club.
 • Tevens sturen wij toe: aanmeldformulieren zodat bezoekers zich op de Open Dag kunnen aanmelden voor de twee GRATIS vervolgdagen en de GRATIS deelname aan een clubavond. Als mogelijk nieuw lid van de club dus!
 • Van tevoren sturen wij uit naar lokale en regionale media: een persbericht over de Tijd voor Krijt Open Dag in jouw club of vereniging. Weliswaar biedt dit geen garantie dat het komt te staan in bijvoorbeeld het huis aan huisblad in de buurt, maar de ervaring leert dat kranten dit soort stukken gewoonlijk graag plaatsen, zowel in de papieren krant als online, zeker wanneer het persbericht wordt uitgestuurd door de KNBB.
 • Van tevoren schrijven wij (lokale) sportorganisaties aan ter versterking van de promotie van de Open Dag.
 • Alle materialen, activiteiten en personele inzet vanuit de KNBB zijn volledig GRATIS beschikbaar gesteld voor de deelnemende clubs.
 • Alles vanuit een heel simpel doel: Ledenwerving voor clubs en verenigingen – en daarmee ook voor de KNBB.

 

 

Wat verwachten wij van de clubs/verenigingen?

 • Clubs en verenigingen doen zelf ook actieve werving vooraf om zoveel mogelijk mensen te trekken. Folders ergens neerleggen of een poster ophangen helpt en is een begin, maar zeker ook de eigen leden vragen om met familie of vrienden te komen, mogelijkheid van vader + zoon of opa + kleinzoon om samen te komen, bezoeken van relevante plekken, promotiemateriaal ophangen, ook zelf benaderen van lokale media, etc. ZONDER DIT SOORT INZET VAN DE CLUB OF VERENIGING IS EEN OPEN DAG SLECHTS ZELDEN SUCCESVOL. Jouw leden kun je dus inzetten als ambassadeurs!
 • Clubs en verenigingen zorgen op de Open Dag, op de twee vervolgdagen én op de eerste clubavond voor steeds dezelfde begeleider: iemand die hen het gevoel geeft welkom te zijn, die het spel honderden op gezellige wijze leidt, en die tips geeft over houding en tactiek. Kortom zoek iemand die hiervoor geschikt is en/of aangeeft graag deze hulp te willen zijn.
 • Clubs en verenigingen zorgen voor één contactpersoon bij wie mensen zich kunnen aanmelden, en die bereikbaar is voor vragen. Belangrijk, want: als je al naar een biljartclub toe wilt, gaat en/of er bent is het zeer gewenst dat direct duidelijk is bij wie je met eventuele vragen kunt aankloppen. De contactpersoon mag dezelfde persoon zijn als de begeleider, maar dit hoeft niet.
 • Clubs en verenigingen zorgen dat ze op de Open Dag en de vervolgdagen keuen gratis beschikbaar hebben in bruikleen voor de deelnemers. Immers, lang niet alle biljartliefhebbers hebben een eigen keu!
 • Clubs en verenigingen dienen volwaardig lid te zijn van de KNBB, en dienen al hun leden te hebben aangemeld. Wie dit nog niet heeft gedaan, kan dit voorafgaand aan de Open Dag doen via la@knbb.nl o.v.v. Aanmelden Clubleden. Ook zo versterken we elkaar en dus de leuke, gezellige en sociale biljartsport!
 • Clubs en verenigingen zorgen op alle genoemde dagen voor gratis koffie/thee, voor een open en vriendelijke houding tegen de bezoekers, en geven de gratis krijtjes aan de eerste 20 aangemelde personen. Het gaat om laagdrempeligheid, en om welkom voelen!
 • De KNBB is alleen aanwezig op de Open Dag. Clubs en verenigingen zorgen dat op de twee vervolgdagen en de clubavond eenzelfde positieve sfeer en open houding heerst als op de Open Dagen. Is dit niet het geval, zullen deelnemers afhaken en zal de conversie lager zijn dan gehoopt. Een goede, open en positieve sfeer is cruciaal!
 • Clubs en verenigingen geven alle aangemelde nieuwe leden direct door aan de KNBB via la@knbb.nl: indien nieuwe leden competitie zouden gaan spelen als volwaardig lid, en zo niet dan als clublid tegen het gereduceerde tarief van €10 voor een heel jaar.

 

 

Alle info op een rij

 • Na aanmelding van jouw club of vereniging via info@knbb.nl neemt projectleider Michel Hofstede contact op om te kijken of jouw club of vereniging aan alle voorwaarden voldoet. Zo ja, dan gaan jullie gezamenlijk in overleg om een geschikte datum en tijd te prikken. Op deze datum en tijd neemt Michel de gratis materialen mee, en is hij ook zelf aanwezig om deze Open Dag tot een succes te maken.
 • Deze Open Dagen zijn GRATIS voor alle vooraf aangemelde aanwezigen. Het spelen is gratis, de koffie of thee is gratis, én de eerste aangemelde personen krijgen gratis de Tijd voor Krijt krijtjes (zolang de voorraad strekt).
 • Op de Open Dag wordt het laagdrempelige spel honderden gespeeld, de twee keren erna honderden voor de beginners en libre voor de gevorderden, en de vierde keer op de clubavond met aanvullend de optie meespelen met de vaste clubspelers, of liever toch nog één keer libre/honderden met de eigen groep.
 • Na afloop van de Open Dag krijgen alle deelnemers die vaker willen komen van de club een maand gratis lidmaatschap, om de twee weken erna gratis onderling te kunnen spelen met de deelnemers van de Open Dag, en om de vierde en week gratis mee te mogen spelen op de clubavond. Alles om geleidelijk, stap voor stap, kennis te kunnen maken met de club én het spel!
 • Na deze vier weken wordt de speler (hopelijk) definitief lid, in welk geval de club deze speler aanmeldt als clublid van de KNBB voor het speciale tarief van €10 voor een heel jaar.
 • De Tijd voor Krijt Open Dagen duren 2 uur, en vinden plaats op een met elkaar afgesproken dag en (vast) tijdstip. De ervaring leert dat een Open Dag beter niet te lang duurt: een vast begintijdstip met (hopelijk) veel aanwezigen is gewoonlijk het leukst voor de sfeer. Wie weet blijven de aanwezigen wel langer hangen en spelen!
 • Open Dagen kunnen alleen doorgang vinden indien de club of vereniging aan de gestelde voorwaarden voldoet, indien er (van te voren) een begeleider en/of contactpersoon bekend is, en indien voldoende deelnemers/bezoekers zich hebben aangemeld bij de contactpersoon van de club. Vooraf aanmelden door deelnemers/bezoekers is belangrijk! Voor ons omdat we dan zeker weten of de Open Dag kan doorgaan, en voor de bezoekers omdat zij zo zeker zij van een plekje – en van de mooie krijtjes. (En ja, op de dag zelf mag iedereen natuurlijk vrij inlopen – maar aanmelden vooraf is belangrijk.)
 • Kortom: meld jouw club of vereniging snel aan, zodat wij nog plek hebben in onze agenda, en zodat de Open Dag nog voor de zomervakantie kan plaatsvinden.
 • Jouw club of vereniging inschrijven/aanmelden? Dit kan via info@knbb.nl o.v.v. Tijd voor Krijt Open Dagen. Of neem contact op met projectleider vanuit de KNBB Michel Hofstede: m.hofstede@knbb.nl

 

Hopelijk: tot snel op één van de Tijd voor Krijt Open Dagen!

 

 

Meer info over Tijd voor Krijt

Website Tijd voor Krijt: www.tijdvoorkrijt.nl
Alle KNBB artikelen over Tijd voor Krijt: www.knbb.nl/tijd-voor-krijt-0

Gezelligheid KNBB Laagdrempelig
Volg ons online