De KNBB heeft een nieuwe voorzitter: Henk Vegter!

De KNBB heeft een nieuwe voorzitter. Op de Bondsraad van vandaag is Henk Vegter benoemd als opvolger van de gestopte Garmt Kolhorn.

Een kort portret, met een overzicht van zijn plannen en ambities

11 december 2021

 

Henk, u bent op de Bondsraad van vandaag (zie hier het verslag van deze Bondsraad) verkozen tot nieuwe voorzitter van de KNBB. Toch kent mogelijk nog niet iedereen u. Kunt u zich voorstellen, en zeggen wat uw achtergrond is?

Ik ben stadsgroninger. Nieuwe uitdagingen geven me energie. Na een beetje succes komt voor mij al snel de herhaling en ga ik me vervelen. Dat heeft een wat ongebruikelijk arbeidsverleden opgeleverd waar ik met veel plezier op terugkijk. Veel functies in diverse sectoren. Van procesoperator tot logistiek planner van leraar Nederlands tot directeur, van ambtenaar tot ondernemer.

Na jaren interim-management in onder meer de bancaire sector, het hoger onderwijs en de wereld van sociale verzekeringen heb ik ruim 10 jaar bij de overheid gewerkt en me daar onder meer ingezet om voor rijk, provincies en waterschappen de kunst van gebiedsontwikkeling te ontwikkelen. Daarnaast heb ik 20 jaar in Frankrijk gewoond en ondernomen. Op dit moment verhuur ik mezelf zo af en toe voor een enkele klus. Zo ben ik nu nog betrokken bij een taalschool die zich in het Noorden inzet voor de inburgering van nieuwkomers.

Deze op het oog wat onrustige loopbaan kan ik gelukkig combineren met een geweldig gezin met drie kinderen en ondertussen 4 kleinzoons.

Ik heb al die jaren veel gesport. Zeezeilen, wielerkoersen en halve marathons boden de nodige ontspanning. Ik woon in het prachtige Drentse Aa gebied. Dat leent zich uitstekend voor de mountainbike. Ik bezondig me daar nog zo’n twee keer per week aan. Ondertussen moet ik met mijn 69 jaar accepteren dat de echte prestaties op dit terrein wel in het verleden liggen.

 

"Dat vind ik een grote aantrekkelijkheid van het biljarten. De jaren tellen minder mee. Naast aantrekkelijk voor jongeren biedt de keusport enorm veel voor ons senioren"

 

Voor biljart ligt dit anders. Ik groeide op in een huis met de luxe van een biljarttafel. Samen met mijn vader werd ik om die reden een halve eeuw geleden lid van de sociëteit, toen nog heren-sociëteit, De Harmonie. Een club met 12 biljarts. Wereldklasse zal ik wel nooit meer halen. Maar ik blijf mezelf in de keusport verbeteren. Zo speelde ik deze week nog een partij kader 38/2 met een gemiddelde van 10. Dat vind ik een grote aantrekkelijkheid van het biljarten. De jaren tellen minder mee. Naast aantrekkelijk voor jongeren biedt de keusport enorm veel voor ons senioren.

De mooiste discipline vind ik, naast artistiek, bandstoten. Daarin komen alle disciplines van het carambolebiljart samen. Je moet het kleine spel beheersen maar ook voor een ingewikkelde drie-bander niet terugschrikken.

 

Hoe bent u bij de KNBB terecht gekomen – of is de KNBB bij u terecht gekomen?

Als voorzitter van diezelfde sociëteit werd ik gevraagd het bestuur van het district Groningen-Drenthe voor te zitten. Naderhand werd ik gevraagd in de bondsraad mee te gaan draaien. Zo kwam de KNBB bij mij als kandidaat na het onverwachte terugtreden van Garmt Kolhorn.

 

Wat zijn de belangrijkste eigenschappen voor een goede voorzitter?

Ik ben ervan overtuigd dat een goede voorzitter, zeker ook van een wat complexere bond als de KNBB, vooral de aangesloten disciplines tot hun recht moet laten komen. Ik zal mij inzetten voor de synergie en de samenwerking van de vier disciplines. Pool, snooker, driebanden én carambole kunnen veel aan elkaar hebben. Juist gezamenlijk hebben we een enorme wervende potentie.

 

"Ik zal mij inzetten voor de synergie en de samenwerking van de vier disciplines. Pool, snooker, driebanden én carambole kunnen veel aan elkaar hebben. Juist gezamenlijk hebben we een enorme wervende potentie"

 

Bij onze sociëteit merk ik met hoeveel plezier vrouwen, een voor ons betrekkelijk nieuwe doelgroep, zich aan het biljarten zetten. Met zo’n geweldig voorbeeld als Therese Klompenhouwer moet het mogelijk zijn ook op andere plek de sport van zijn dominant mannelijke imago af te helpen.

Ten slotte moet een voorzitter er zo af en toe ‘staan’. Soms binnen de KNBB om een knoop door te hakken, soms naar buiten als boegbeeld voor de keusport.

 

Op de ALV van KVC noemde u ledengroei als een belangrijk speerpunt. Meer concreet: het naar de KNBB toetrekken van niet-competitie spelende leden. Waarom is dit zo belangrijk voor de KNBB? Waarom is het zo belangrijk dat districten dit doen – en wat zijn de concrete voordelen voor individuele biljarters?

Wat mij betreft de grootste uitdaging. Ik ken de getallen niet maar ik ben ervan overtuigd dat onze sport meer buiten de KNBB beoefend wordt dan erbinnen. Van onze ruim driehonderd biljarters in de sociëteit zijn er nog geen honderd aangesloten bij de KNBB. In zeker zin ligt het succes voor het oprapen. We hoeven immers maar weinig mensen ervan te overtuigen hoe leuk biljarten is. We moeten alleen maar even nadenken hoe we ons eigen aanbod zo aantrekkelijk maken dat al die biljarters lid willen worden van onze bond.

 

"In zeker zin ligt het succes voor het oprapen. We hoeven immers maar weinig mensen ervan te overtuigen hoe leuk biljarten is. We moeten alleen maar even nadenken hoe we ons eigen aanbod zo aantrekkelijk maken dat al die biljarters lid willen worden van onze bond"

 

Daarnaast prijs ik de driebanders en de medewerkers van ons bureau hoe het ze stapje voor stapje lukt de vroeger royale media aandacht voor onze sport weer terug te winnen. 

 

 

Als wij u goed hebben beluisterd, is ‘verbinden’ een belangrijk doel. Kunt u uitleggen de verbinding tussen wie, en wat is hiervan het voordeel?

Die opgave gaat alleen lukken als we de blik naar buiten leggen en in onderlinge verbinding optreden. In de afgelopen maanden heb ik al wat mogen meedraaien in dit bestuur. Ik zie dat we in de samenwerking goede stappen voorwaarts zetten. Bij mijn start in de bondsraad meende ik nogal wat onderling onbegrip te bespeuren. Ik heb me bewust niet erg willen verdiepen in een verleden dat naar ik hoor zeggen nogal wat onderlinge spanning opleverde. Ik merk nu ook in de Bondsraad de absolute overtuiging dat we het samen moeten en kunnen doen.

 

"Ik zie dat we in de samenwerking goede stappen voorwaarts zetten"

 

Corona zet ons op achterstand. Mochten we nu een tweede jaar zonder voltooide competitie beleven, dan vormt dat een factor waarvan we de schade pas achteraf zullen kunnen vaststellen. Hoopgevend was voor mij wel dat het vorige seizoen voor mijn eigen club nauwelijks ledenverlies opleverde. Kennelijk duidt dit een behoorlijke loyaliteit van onze leden.

 

 

Tevens vaak terugkerend: het woordje ‘vernieuwen’. Op welke gebieden hoopt u te kunnen bijdragen aan vernieuwing, en waarom?

Met projecten als Tijd voor Krijt en Smartpool bewijst onze organisatie, en in het bijzonder ons bureau, flink buiten de box te kunnen denken. De uitdaging die er ligt is dat ook voor al die biljartende niet-KNBB-ers te doen.

Zo maken onze bridgers gebruik maken van de software van de bridge-bond en ligt het voor de hand hen allen in een gezamenlijk lidmaatschap vanuit de sociëteit binnen de NBB te brengen. Dat willen we ook voor de KNBB: een aanbod waarmee je wel gek bent er niet lid van te worden.

 

"Met projecten als Tijd voor Krijt en Smartpool bewijst onze organisatie, en in het bijzonder ons bureau, flink buiten de box te kunnen denken. De uitdaging die er ligt is dat ook voor al die biljartende niet-KNBB-ers te doen"

 

U heeft net uw eerste Bondsraad erop zitten. Hoe ging het?

Ja, op zich goed. Blij met het vertrouwen dat ik heb gekregen! En laten we maar hopen dat het digitaal vergaderen vanaf de volgende vergadering achter ons kunnen laten en dat de komende booster-campagne ons bevrijdt van de beperkingen die de pandemie ons bracht.

 

Zijn we nog iets vergeten te vragen – of heeft u nog iets dat u graag wilt melden?
Nee hoor, prima zo. Tijd om aan de slag te gaan!

 

 

Verslag Bondsraad 11 december 2021

 

Tekst: KNBB
Foto’s via Henk Vegter

Biljart algemeen Bondsraad
Volg ons online