Verslag Bondsraad 11 december

Op 11 december werd de najaarsvergadering van de Bondsraad online via Teams gehouden. De Bondsraad is de ledenvergadering en daarmee het hoogste orgaan in de KNBB, waaraan het bondsbestuur verantwoording aflegt.

11 december 2021

 

In deze zeer prettig verlopen vergadering stemden de twaalf leden van de Bondsraad in met het Jaarplan 2022 en de Begroting 2022. Daarnaast stemden zij in met het voorstel voor het vormen van een weerstandvermogen en de aangepaste statuten in het kader van WBTR.

Joris van Amersvoort werd toegevoegd aan de Financiële Advies Commissie (FAC) waarmee deze nu uit drie leden bestaat.

Het belangrijkste agendapunt was de verkiezing van de nieuwe voorzitter KNBB. De door het Bondsbestuur voorgestelde kandidaat Henk Vegter werd unaniem gekozen tot voorzitter KNBB.

Henk Vegter volgt Garmt Kolhorn op, die in juni 2021 afscheid nam.

De nieuwe voorzitter nam de leden mee in het marketingproject wat moet leiden tot nieuwe producten en diensten om meer mensen aan de biljartsport te verbinden. Hiervoor is de KNBB op zoek naar een bestuurslid uit het vakgebied marketing/communicatie.

De voorjaarsvergadering van de Bondsraad is vastgesteld op 25 juni 2022 op de Landsfinale.

Bondsraad KNBB
Volg ons online