Corona update 19 november 2020

Hierbij doen wij u weer een corona update toekomen, zodat u voorzien bent van de laatste informatie en u deze informatie ook kunt delen met andere biljartliefhebbers, verenigingen of lokaliteiten.

19 november 2020

Overzicht financiële regelingen voor sportverenigingen
Het NOC*NSF heeft voor alle bonden en verenigingen een overzicht van alle financiële regelingen voor sportverenigingen gepubliceerd. Het is aan te raden deze informatie ook via uw websites te delen zodat zoveel als mogelijk verenigingen bereikt worden. Zie https://nocnsf.nl/nieuws/2020/11/overzicht-financiele-regelingen-voor-sportverenigingen

Wat mag wel en niet open
Het is toegestaan om in sportaccommodaties te biljarten. Uiteraard binnen de gestelde regels zoals geen wedstrijden, 1,5 meter afstand, maximaal aantal personen, niet serveren e.d. Omdat wij nogal wat vragen hierover krijgen en er zoveel verschillende type accommodaties zijn hebben we in het overzicht van veel gestelde vragen meer verduidelijking opgenomen. Zie https://www.knbb.nl/nieuws/veelgestelde-vragen-nav-corona-maatregelen
Wij raden lokaalhouders, uitbaters, beheerders aan om in gesprek met de gemeente te gaan. En samen met hen na te gaan welke (on)mogelijkheden er zijn. Georganiseerde wedstrijden mogen niet maar er mag naast recreatief spelen wel onderlinge potjes gepeeld worden in sportaccommodaties.

Veel gestelde vragen sport
Antwoord op de meest gestelde vragen kunt u terugvinden in de FAQ van het NOC*NSF. Deze lijst wordt steeds op basis van de laatste informatie aangepast. https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

Resultaat enquête gevolgen corona voor biljart/darthoreca, zalen, en cafés
Inmiddels is de tweede enquête onder de lokaliteiten gesloten. Ditmaal hebben 104 respondenten de enquête ingevuld. De informatie die deze enquête oplevert helpt om beter inzicht te krijgen in de ernst van de situatie voor de sportinfrastructuur en op welke wijze wij deze kunnen ondersteunen richting instanties. Het nieuwsbericht kunt u hier teruglezen.

Alle wedstrijden tijdelijk opgeschort
Zoals bekend is er na de laatste persconferentie niet veel veranderd voor de sport. Wedstrijden blijven verboden wat betekent dat de uitstel van alle competities, toernooien en kampioenschappen vooralsnog gehandhaafd blijft.

Regels voor sporten
- Sporten mag als u 1,5 meter afstand van anderen houdt.
- Sporten kan in uw eentje. Of in een team van maximaal 4 personen.
- Wedstrijden zijn verboden.
- Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder.
- De sportregels gelden niet voor kinderen tot 18 jaar.
- Kinderen tot 18 jaar mogen wel in grotere teams sporten. Of wedstrijden spelen met team van hun eigen club.
- Sportkantines zijn gesloten.
- Kleedkamers en douches zijn gesloten.
- Er mag geen publiek komen kijken.

Spoedwetgeving digitale ALV verlengd
De spoedwetgeving die regelt dat de ledenvergadering digitaal kan plaats vinden is verlengd, en wordt automatisch met twee maanden verlengd tot nader order. Dit betekent dat ieder district en onderliggende verengingen hun najaarsvergadering online mogen doen. Wij adviseren u om hiervoor om een programma als Microsoft Teams te gebruiken. Zie https://www.knbb.nl/nieuws/spoedwetgeving-digitale-alv-verlengd-tot-1-december

Gratis bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor districten en korting voor de verenigingen
Alle aangesloten biljartverenigingen kunnen voor slechts €35,- per jaar een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. En voor de districten heeft de KNBB het al afgedekt! Graag verzoek dit op uw website kenbaar te maken zodat zoveel als mogelijk verenigingen hiervan op de hoogte te zijn. Zie: https://www.knbb.nl/nieuws/bestuurdersaansprakelijkheid-voor-verenigingen-voor-slechts-%E2%82%AC35-jaar

 

 

Wij hopen dat we met het delen van deze informatie u helpen om de belangrijkste informatie te filteren. Op www.knbb.nl/coronavirus worden bijna dagelijks updates en nieuwsartikelen geplaatst waardoor u up to date blijft.

Als er bij u naar aanleiding van Corona vragen zijn dan kunt u deze het beste stellen via info@knbb.nl. Wij zullen er alles aan doen om deze zo snel als mogelijk te beantwoorden.

Blijf gezond en mocht u aanvullende vragen hebben dan horen wij dat graag.

Coronavirus KNBB
Volg ons online