Bestuurdersaansprakelijkheid voor verenigingen voor slechts €35 per jaar

Sluit nu met hoge korting een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af. Geldt alleen voor verenigingen die bij de KNBB zijn aangesloten.

Voor slechts €35,- per jaar kunnen aangesloten verenigingen hiervan gebruik maken

19 november 2020

Voorbeelden van schades die kunnen gebeuren en waarom deze verzekering van belang is:

  • De penningmeester van een vereniging heeft de boekhouding niet op orde. Het nieuwe bestuur controleert een aantal zaken en komt erachter dat de boekhouding niet juist is. Het nieuwe bestuur besluit het oude bestuur (die hier niet van op de hoogte was) aansprakelijk te stellen voor de geleden schade van de vereniging.
  • Een vereniging bestelt nieuwe biljarttafels en betaalt een bedrijf een flinke geldsom aan. Vervolgens gaat dat bedrijf failliet en kan de vereniging fluiten naar haar geld. De vereniging stelt de verantwoordelijke bestuursleden aansprakelijk, omdat zij onvoldoende hebben onderzocht of het bedrijf kredietwaardig was.
  • Het clubhuis/pand van een vereniging is in de loop der jaren stevig in verval geraakt. De voorzitter heeft een lokale aannemer opdracht gegeven voor een ingrijpende verbouwing. De aannemer maakt flinke kosten en laat andere opdrachten schieten. Er is echter onvoldoende geld in kas, waardoor de vereniging het contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade. De aannemer gaat de bestuursleden in hun privé vermogen aanspreken.
  • Beschermt privévermogen bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen risico persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld voor financiële schade van derden door fouten, verzuimen of nalatigheden bij uitoefenen functie.
     

Sluit je nu aan, en geniet als vereniging van het collectiviteitsvoordeel!

 

 

Wat is verzekerd met deze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?
Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade van derden door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Het verzekerd bedrag
Voor verenigingen geldt altijd een maximum verzekerd bedrag per aanspraak en per jaar van € 250.000,- met een totale limiet voor alle verenigingen en sportbonden tezamen van € 5.000.000,- per jaar.

Wat betaal je als vereniging?
Jaarpremie per vereniging € 35,- exclusief 21% assurantiebelasting.

Wat moet je doen om van deze verzekering gebruik te kunnen maken?
Sluit je nu aan en geef de naam van de vereniging, het adres, het kvk-nummer, bankrekeningnummer en de gegevens van de contactpersoon (e-mailadres/telefoonnummer) en het aantal leden door aan de Koninklijke Nederlandse Biljartbond via info@knbb.nl o.v.v. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

KNBB Verzekeringen
Volg ons online