CEB kiest Diane Wild als nieuwe voorzitter

56-jarige Zwitserse verkozen op vierjaarlijks Congres in Rome. Verslaat Bennie Deegens, en ontvouwt haar plannen voor de toekomst

21 mei 2017

ROME - De Europese biljartfederatie (CEB) hield zaterdag in Rome het vierjaarlijkse congres, koos een nieuwe voorzitter en nieuwe secretaris-generaal en kondigde de plannen voor de toekomst aan. De Zwitserse Diane Wild gaat leiding geven aan de grootste van vier confederaties op wereldniveau in carambole biljarten. Zij was al lid van de Europese bond en is bekend als organisator van de Lausanne Billard Masters. Pierre Reynaert uit Frankrijk wordt de opvolger van Helmut Bierman als secretaris-generaal van de CEB. Diane Wild had zich kandidaat gesteld om de Nederlander Bennie Deegens op te volgen als president. Ze won de verkiezing met 58 tegen 17 stemmen. Pierre Reynaert kreeg 41 stemmen tegen 34 voor Helmut Bierman. Ook de Belg Benny van Goethem, huidig interim-voorzitter in zijn land, werd in het bestuur gekozen.

 

 

De 56-jarige Diane Wild (20 april 1961) kondigde een nieuw en vooruitstrevend beleid uit voor de komende jaren. Met name pleit ze voor meer vernieuwingen, transparantie, overleg met federaties, uitbreiding van de Europese kampioenschappen, meer aandacht voor een betere en sneller ontwikkeling van artistiek biljart, kegelbiljart en damesbiljart en als speerpunt de ontwikkeling en stimulering van het jeugdbiljarten. 

De samenvatting van de belangrijkste punten, waarmee Diane Wild haar kandidatuur stelde in termen van management, communicatie en sport:

Diane Wild: ,,Mijn eerste doel is om nog meer uitstraling te geven aan de leidende rol van de CEB. Dat kunnen we doen door het verder ontwikkelen en promoten van de biljartsport en daarin de nationale federaties te steunen.''

,,De gedragscode en de transparantie van de CEB moeten in mijn ogen hoog in het vaandel staan. Democratische vernieuwing staat centraal, transparantie is nodig en gaat hand in hand met communicatie. Het gehele CEB-bestuur moet betrokken zijn bij de beslissingen en een echt team worden, in een klimaat van vertrouwen en transparantie. Wij moeten ons bewust zijn van contracten en beslissingen die daaruit voortvloeien. Het nieuwe CEB bestuur zal zijn programma voor de komende vier jaar zo snel mogelijk (begin juli) ontvouwen.''
 
,,Voor goed besturen en transparantie is het noodzakelijk om de communicatie tussen de CEB en de federaties te versterken. Om dat te bereiken wil ik regelmatig communiceren met de federaties om direct contact te hebben. We moeten problemen, successen en alles wat op onze weg komt delen en samenwerken voor hetzelfde doelen: de ontwikkeling van onze sport.''
 
,,De jeugd is een van onze belangrijkste uitdagingen. We moeten nieuwe jonge spelers aantrekken en behouden voor onze sport. We moeten oplossingen vinden en een aantal instrumenten voorstellen aan de federaties, zoals het organiseren van trainingsweekends, diverse kleine wedstrijden en toernooien, er moet een rangschikking voor junioren komen. Maar dit zal niet genoeg zijn: we moeten werken op drie fronten:

  1. Zichtbaarheid: in beelden van een moderne sport, met een sociaal netwerk en eigen website
  2. Vorming: het identificeren van de verschillende jeugdopleidingssystemen van alle federaties (de hele piramide). Maak voorstellen aan de hand van de meest effectieve afspraken. Directe financiële hulp aan de federatie is belangrijk.
  3. Competitie (enkele voorbeelden die moeten worden bestudeerd): Beperk het aantal deelnemers per federatie niet (momenteel 3).

Stel een kalender voor jeugdcompetities op, die is afgestemd op schoolkalenders. Stel (voor de jaren zonder Brandenburg) de organisatie van jeugdwedstrijden volgens een permanente kalender in. Herzie de jeugdevenementen voor jaren vooruit. Maak van het Europees kampioenschap onder 19 een nationaal team evenement. Voer het driebanden (en eventueel kegelbiljart) in voor Europese teams onder 19.''

,,Het Europees kampioenschap in Brandenburg an der Havel was een groot succes en moet uiteraard ook in 2019 worden georganiseerd. Een totale beoordeling door alle belanghebbenden moet worden uitgevoerd om dit EK nog te verbeteren en te ontwikkelen. Deze analyse moet op alle vlakken worden gemaakt, inclusief het systeem van de wedstrijden.''

,,Maar dit evenement alleen is niet genoeg! Het is belangrijk om wedstrijden en toernooien aan onze kalender toe te voegen. We moeten jaarlijks een Europees kampioenschap organiseren voor alle disciplines. We willen het Europees kampioenschap driebanden, individueel en met teams, ook in de jaren organiseren dat het EK in Brandenburg niet wordt gehouden. Dat kan op vijf dagen en op vier tafels. Hetzelfde geldt voor de klassieke disciplines (6 dagen op 4 tafels).''
 
Artistiek biljart
,,Een wijziging kan niet van een commissie komen zonder overleg. De CEB moet vertrouwen op de spelers en hun vertegenwoordiger, met behulp van bestaande ervaringen en statistieken (coëfficiënten). Een andere competitie moet naast de officiële wedstrijden worden bestudeerd om deze zeer spectaculaire discipline van onze sport interessanter te maken voor de media.''
 
Kegelbiljarten
,,We moeten de federaties aanmoedigen om kegelbiljart te bevorderen, met name door de uitwisseling tussen de federaties om de specifieke trainingen te bevorderen.''

Damesbiljarten
,,We moeten de federaties aanmoedigen om het damesbiljarten in alle disciplines te promoten. Bijvoorbeeld door een federatie te helpen met specifieke zaken voor dames en zorgen voor meer concurrentie.''
te organiseren ...
 
Arbiters
,,Ik zou ook een discussie willen voeren over arbitrage en een technische evaluatie van de arbiters van de CEB om hen te helpen vooruitgang te boeken.''
 
,,Als we al deze doelen willen bereiken en attractief willen zijn voor de jeugd, de toeschouwers en de sponsors, moeten we onze sport meer profileren. Dat betekent dat we meer gebruik moeten maken van moderne digitale mogelijkheden (website, sociaal netwerk...) en we moeten ook meer competities organiseren. Mijn bestuur en ik willen op een meer professionele manier werken, met name door de kennis van deskundigen te raadplegen. We moeten een sterke, gerespecteerde en vertrouwde instelling zijn.''
 
,,Ik ga binnen het bestuur en met het bestuur pleiten voor een dynamische CEB, superactief, open voor discussie en in een uitstekende samenwerking met alle federaties.''

 

Het nieuwe CEB bestuur, v.l.n.r: Did Schintgen, Jean Pierre Guiraud, Diane Wild, Benny van Goethem, Carlos Borrell, Rainer Selgrath, Gabrio Volante, Pierre Reynaert

 

De verkiezing van Diane Wild betekent dat het voorzitterschap van Nederlander Bennie Deegens ten einde komt. Deegens verloor de strijd om het voorzitterschap met grote meerderheid van stemmen: 58 voor de Zwitserse Diane Wild, 17 voor Bennie Deegens. Deegens was interim-voorzitter geworden na de dood van Duitser Wolfgang Rittmann, ruim een jaar geleden.

In een reactie liet Deegens zijn teleurstelling blijken, maar wenste het nieuwe bestuur succes.

Deegens: "Wat zo jammer is, met name voor de klassieke spelsoorten, is dat Nederland nu niet meer is vertegenwoordigd in de UMB, de wereldbond en in de Europese bond.''

 

 

Tekst: Frits Bakker

Foto Diane Wild ©Billiard Magazine Touch, foto bestuur CEB ©Kozoom

 

Beleid/reglementen Europa
Volg ons online