Besluiten over lopende competities en toernooien

Wat gebeurt er met het lopende wedstrijdseizoen? En wat zijn de gevolgen voor de komende competitie en toernooien?

In dit stuk eerst KNBB-voorzitter Garmt Kolhorn, en vervolgens alle besluiten van KNBB Vereniging Carambole, Sectie Driebanden, Sectie Pool en Sectie Snooker

01 april 2020

Direct naar alle besluiten van KNBB Vereniging Carambole
Direct naar alle besluiten van KNBB Sectie Driebanden
Direct naar alle besluiten van KNBB Sectie Pool
Direct naar alle besluiten van KNBB Sectie Snooker
 

 

Van de voorzitter:

Een grote crisis – met gelukkig toch veel warmte en solidariteit

Op 31 maart is door de overheid besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dit in aanvulling op één van de op 23 maart afgekondigde overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen: het verbod tot 1 juni op alle vergunningsplichtige bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen.

Ondanks dat op 23 maart niet expliciet werd vermeld of dit ook sportevenementen zou betreffen heeft de KNBB op die dag direct actie ondernomen. Het eerder genomen besluit van het bondsbestuur om alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB - nationaal, regionaal en districten - stil te leggen t/m 6 april werd verlengd t/m 1 juni. Immers, gezondheid van de biljarters en het helpen indammen van het coronavirus hadden (en hebben) voor de KNBB absolute prioriteit.

Vandaag, 1 april 2020, hebben alle secties van de KNBB bekend gemaakt wat te doen met hun lopende competities en toernooien, waarbij in veel gevallen nog laten doorgaan helaas geen optie meer is. Helaas – maar ook heel verstandig en verantwoordelijk!

Ongekende impact corona op ons leven en op de sport

Corona heeft Nederland in de greep gekregen, en met grote gevolgen. Natuurlijk de vele besmettingen, de overledenen. Maar ook: het platleggen van een groot deel van ons sociale- en werkleven, op een schaal zoals nog nooit vertoond in vredestijd. Het heeft ongekende gevolgen voor ons allemaal! En gelukkig komen daar ook mooie dingen uit voort: de solidariteit, de vele initiatieven om de zwakkeren in onze samenleving te helpen. En het grote begrip vanuit de biljartcommunity voor het stilleggen van de wedstrijden – ondanks dat spelers hun geliefde hobby, spel of sport niet meer konden uitoefenen, en ondanks dat veel clubs of verenigingen die het toch al niet breed hadden nu hun inkomstenstroom zagen instorten voor een periode van weken of zelfs maanden.

Een ongekende impact dus op lokaalhouders, districten, verenigingen, teams, leden – een impact die die tot ver in de toekomst zal voortduren.
 

Uitspelen van het lopende competitieseizoen – en zo ja, hoe?

Net als bij zoveel sportbonden gold ook bij ons de vraag: nu de resterende wedstrijden van het lopende seizoen zover richting de zomer zijn stilgelegd, kunnen de competities dan überhaupt nog wel worden uitgespeeld? En zo ja, op welke manier – en in welke periode? En, voor alle secties dezelfde voorwaarden, of mogelijk binnen secties andere beslissingen?

Op donderdag 26 maart heeft het bondsbestuur KNBB (via conference call) de laatste stand van zaken doorgenomen en hebben alle secties input geleverd over hoe het nu verder moet met de vele tientallen competities en individuele toernooien van dit speelseizoen. Het belang van haar leden, verenigingen, districten en lokaalhouders is zwaarwegend – en daarom moeten besluiten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid genomen worden

Omdat maatregelen van de overheid van zo’n grote invloed zijn op horeca, speellokalen en sportaccommodaties, had het bondsbestuur besloten om deze maatregelen van 31 maart af te wachten voordat zij een definitief besluit neemt over de verschillende competities en toernooien binnen de vier secties.

Nu dit besluit van de overheid op 31 maart dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april hebben de secties besluiten genomen over het verdere verloop van de competitie en individuele toernooien. Gepoogd is als secties zoveel mogelijk één lijn volgen, en toch zoveel mogelijk maatwerk te leveren om schade te beperken.

Er is veel begrip voor ieders belang maar met deze besluiten kan helaas niet aan ieders persoonlijke belang gehoor gegeven worden. Gezondheid en veiligheid staan voorop. Maar ook de druk op de najaarskalender, het aantal speelgelegenheden en de onzekerheid over de duur van het virus hebben invloed op het besluit. Alles is meegewogen en helaas kunnen we het seizoen 2019-2020 niet het slot geven dat we gewend zijn, maar richten we ons op de toekomst.

 

Solidariteit binnen het biljarten

Ik wil afsluiten met iets positiefs: de solidariteit binnen het biljarten. Wat is die de laatste weken ongekend groot geweest! Biljartzalen die direct gevolg gaven aan onze adviezen en hun zaak sloten zonder dat er enige verplichting was, maar puur omdat ook voor hen de gezondheid van biljarters bovenaan stond. De vele initiatieven binnen en buiten het biljarten om de horeca door deze moeilijke tijd de lozen, zoals #Helpdehoreca. De projecten om eenzaamheid bij voornamelijk oudere spelers tegen te gaan, bijvoorbeeld het KNBB/NJBB project #Sportersvoorelkaar. De warmte die biljarters op social media naar elkaar hebben laten zien; het delen met elkaar van mooie momenten om alles net iets leuker te maken; het begrip dat er nu even iets belangrijkers was dan ons geliefde biljartspelletje. Het zijn enkele van de weinige pluspunten aan het coronavirus - maar niettemin pluspunten die mij als KNBB-voorzitter uiterst trots stemmen.

Onze wens: veel gezondheid voor ons allemaal, en zeker ook voor de ouderen – een belangrijk en groot onderdeel van het ledenbestand van onze Bond. Met alle maatregelen van de laatste weken hopen wij ons noodzakelijke steentje bij te dragen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Voor diegenen die corona ook persoonlijk hebben ervaren, die een naaste hebben zien ziek worden of zelfs overlijden, of die momenteel nog in onzekerheid zijn over de status van de ziekte bij ouders, partner of familie: wij wensen jullie heel veel kracht en sterkte toe in deze zware tijden.

 

Met sportieve groet,

Garmt Kolhorn
Voorzitter KNBB

 

Overzicht besluiten/standpunten KNBB Vereniging Carambole, Sectie Driebanden, Sectie Pool & Sectie Snooker:

 

 

Besluit/standpunt KNBB Vereniging Carambole

Carambole laat definitief alle geplande gewestelijke en nationale vervolgwedstrijden vervallen.

Wij nemen nu dit besluit, het geeft duidelijkheid. Met alle districtsvoorzitters of hun vervanger is gesproken, en men is unaniem voorstander om het seizoen af te sluiten. Het besluit dat wij nu al nemen, heeft daarmee de steun van alle districten.

Een herhaaldelijk gehoord argument: als we wedstrijden laten doorgaan, zullen er wellicht spelers zijn die hun team niet in de steek willen laten, terwijl ze liever niet zouden spelen. Dat willen wij voorkomen. Op welke termijn zullen we weer zorgenvrij kunnen biljarten? We hebben er nog geen enkel zicht op. De signalen zijn tot nu toe dat er tenminste een flink deel van de zomer mee gemoeid zal zijn.

Wij vinden dat wij als KVC, met zoveel ouderen onder ons, niet langs het randje moeten willen lopen. Daarom scheppen we duidelijkheid. Als de regering t.z.t. besluit om de toegang tot horeca en andere lokaliteiten weer vrij te geven, kan men naar eigen keuze de keu weer ter hand nemen of nog even wachten. Het is dan een vrije keuze zonder druk. Zo kan het sociaal leven weer geleidelijk op gang komen. Het zal zolang er geen medicijn of vaccin is, heus nog geruime tijd duren voor wij ons allen weer veilig voelen. Wij menen onze leden het beste van dienst te zijn door nu deze duidelijkheid te geven.

 

Besluit teamcompetities (Landscompetitie) seizoen 2019-2020:

Gewestelijke wedstrijden: afgelast

Nationale finales (Landsfinale): afgelast

In overleg met de Commissie Breedtesport en de districten worden de startmoyennes vastgesteld.

Topteamcompetitie, de eredivisie kent een afvaardiging naar een EK, de inschrijving er voor vindt pas in het nieuwe seizoen plaats.

Tussen eredivisie en eerste klasse is een promotie/degradatieregeling.

Besluitvorming over competitie- afsluiting kan worden uitgesteld tot na 1 juni.
 

Nationale kadercompetitie: de poule-fase wordt in overleg met de betreffende commissie afgesloten.

Besluitvorming over halve finale en finale kan worden uitgesteld tot na 1 juni.

 

Individueel/PK’s seizoen 2019-2020:

Resterende gewestelijke en nationale finales: afgelast

De Masters Artistiek: besluitvorming kan worden uitgesteld tot na 1 juni.

Besluit internationaal:

Europese Grand Prix Artistiek: afgelast

EK libre klein dames: afgelast

Voor internationale wedstrijden die buiten Nederland worden gespeeld, verwijzen wij naar betreffende internationale websites en andere communicatie.

 

Update KVC 3 april 2010

Door de coronacrisis, die over ons heen kwam en waarvan het eind nog niet is te voorspellen, zijn de resterende, nog openstaande Nationale Kampioenschappen, afgelast.

Het bestuur van de KNBB vereniging Carambole wil graag benadrukken de teleurstelling bij geplaatste deelnemers zeer goed te begrijpen.

Je hebt je er voor ingespannen, er naar toe geleefd. En dan gaat het niet door. Dat is een hard gelag. Maar vanuit de verantwoordelijkheid die wij als bestuur hebben, kunnen we niet anders. Twee weken geleden dachten we nog: “och, 1 juni is nog een aardig tijdje weg. Dan hebben we nog twee maanden, juli en augustus, over. Kunnen we wellicht nog wat inhalen.”

Inmiddels weten we dat de vooruitzichten in hoog tempo verslechterd zijn. Was 1 juni eerst nog ver weg, nu is het al dichtbij. Hopen we dat we dan maar in september weer aan de slag kunnen. En zelfs daar kunnen we nog niet zeker van zijn.

Wij mogen en willen bij niemand hoop of verwachtingen wekken, die we niet kunnen waarmaken. Daarom hebben wij moeten besluiten om de nog openstaande NK’s af te gelasten. Met pijn in ’t hart, want ook uw bestuurders zijn liefhebbers.

Voorop staat echter, dat wij geen enkel risico met de gezondheid van onze mensen mogen en willen nemen.

Pas als er concreet licht is aan het eind van de tunnel, gaan we bekijken wat we kunnen. Daarbij zullen de activiteiten voor het nieuwe seizoen uiteraard voorop staan.

 

De nog openstaande NK's die zijn afgelast zijn:

 • Libre klein eerste klasse,
 • Libre klein hoofdklasse,
 • Bandstoten klein tweede klasse,
 • Bandstoten klein eerste klasse,
 • Bandstoten klein hoofdklasse,
 • Kader 38/2 extra klasse,
 • Kader 38/2 overgangsklasse,
 • Driebanden klein rolstoel,
 • Driebanden groot overgangsklasse,
 • Driebanden groot eerste klasse,
 • Ankerkader 47/2 eerste klasse,
 • Driebanden groot extra klasse

 

Bij algemene vragen of opmerkingen over de bovenstaande besluiten van KNBB Vereniging Carambole, graag contact opnemen met secretaris Janneke Horneman via secretaris@knbb-carambole.nl.

Vragen op opmerkingen die rechtstreeks betrekking hebben op wedstrijdzaken, graag naar: Piet Verschure voor de breedtesport breedtesport@knbb-carambole.nl en Piet Verhaar alle overige wedstrijden voorzitter@knbb-carambole.nl.

Alle contactgegevens van het KVC bestuur vindt u hier.

 

 

 

Besluit/standpunt KNBB Sectie Driebanden

 

Besluit Teamcompetitie alle divisies (incl. Buffalo League)
 

 • De Nationale Teamcompetitie wordt niet hervat en moet als verloren worden beschouwd.
 • Logischerwijze vinden geen divisiekampioenschappen plaats en is er geen sprake van promotie en degradatie!
 • Alle teams (licentiehouders) behouden voor het nieuwe seizoen het recht om in te schrijven voor de divisie waarin zij dit seizoen uitkwamen.
 • Moyennes van de huidige competitie vormen het aanvangsmoyenne bij inschrijving voor de nieuwe competitie.
 • De inschrijvingsperiode voor het nieuwe seizoen start op 1 juni en eindigt op 30 juni van dit jaar.

 

Besluit Bekercompetitie

Bij speelmogelijkheden vanaf 1 juni en beschikbaarheid van voldoende (buitenlandse) spelers:

 • Laatste wedstrijden 4e ronde Bekercompetitie worden uitgespeeld.
 • Bekerfinale in gewijzigde vorm; knock-out systeem met de 16 overgebleven teams ná de 4e speelronde van de Bekercompetitie.
 • Deelnemende spelers aan de Bekerfinale dienen minimaal 1 wedstrijd te hebben gespeeld in een van de voorgaande speelronden.
 • De 1/8 finales van de Bekerfinale (wie tegen wie) worden gespeeld conform het speelschema van de 5e ronde van de Bekercompetitie.
 • Na afloop van de 1/8 finales worden teams gerangschikt (1 t/m 8) volgens de stand van de huidige teamcompetitie, zoals deze was na afloop van de 1e helft. 

 

Indien géén speelmogelijkheden vanaf 1 juni:

 • Bekercompetitie wordt niet hervat en moet als verloren worden beschouwd.

 

 

Informatie individuele kampioenschappen Nationaal 2020:

 

 • Organisatie van minimaal 2 Grand Prix’s in de resterende speelperiode van 2020 en een 3e wanneer dit kalender-technisch mogelijk is.
 • Vaststelling nieuwe datum NK Driebanden Dames 2020, bij voorkeur in een periode waarbij behaalde resultaten nog mee tellen voor afvaardiging naar het WK 2020.

 

 

Informatie individuele kampioenschappen Internationaal 2020:

 

Voor zover doorgang van onderstaande evenementen plaatsvindt, geldt het volgende:

 

EK Heren 2020:

 • Onder voorbehoud van acceptatie vindt afvaardiging plaats volgens de huidige regels (eindklassement 2019 / afvaardiging reeds bekend)

 

WK Heren Teams 2020:

 • Onder voorbehoud van acceptatie vindt afvaardiging plaats volgens de huidige regels (eindklassement 2019 / afvaardiging reeds bekend).

 

WK Heren 2020:

 • Onder voorbehoud van acceptatie vindt afvaardiging plaats volgens de huidige regels (Master 2020 / hoogste speler wereldranglijst bij opening inschrijvingsperiode).

 

WK Dames 2020:

 • Onder voorbehoud van acceptatie vindt afvaardiging plaats volgens de huidige regels (Damesranking).

 

WK Junioren 2020:

 • Onder voorbehoud van acceptatie vindt afvaardiging plaats volgens de huidige regels (Juniorenranking).

 

Coupe d’ Europe 2020:

 • Onder voorbehoud van acceptatie vindt afvaardiging plaats volgens de huidige regels (winnaar Buffalo League seizoen 2018-2019 / Dekker Keukens).

Worldcup Veghel 2020:

 • Nadere informatie volgt voor 1 mei a.s.

 

 

Informatie individuele kampioenschappen Internationaal 2021:

 

EK Heren, WK Heren Teams:

Indien onverhoopt het EK Heren 2020 en/of het WK Heren Teams 2020 geen doorgang vindt,
vindt afvaardiging voor het betreffende evenement in 2021 plaats op basis van de doorlopende ranking ultimo 2020 in plaats van het eindklassement 2020.
 

Bij vragen of opmerkingen over de besluiten van KNBB Sectie Driebanden, graag contact opnemen met de secretaris.

Alle contactgegevens van het Sectie Driebanden bestuur vindt u hier.

 

 

 

 

 

Besluit/standpunt KNBB Sectie Pool

 

Landelijke competities

In de landelijke competitie staan er nog vier of vijf (een aantal 3e divisie) speelronden op de agenda. Voor de eredivisie gaat het nog om twee dagen, en voor de andere divisies vier of vijf middagen.

Afhankelijk van wanneer de speellocaties weer open gaan, zien wij vooralsnog ruimte in de kalender om dit opnieuw in te delen zodat de competities kunnen worden afgemaakt. De eredivisie is goed in te plannen. Voor de andere divisies kan dit betekenen dat er wedstrijden op zaterdag en zondag worden gespeeld of 2 ronden op 1 dag (net als bij de eredivisie). Zodra er een nieuwe planning is, brengen we je direct op de hoogte.

 

Regionale competities en ranking

In de regionale competitie zijn nog veel ronden die moeten worden gespeeld. De regiocommissie en het bestuur vinden het niet wenselijk om dit tot ver in de zomervakantie te laten doorlopen. De volgende maatregelen worden genomen:

 1. Op grond van een gedeelte van de competitie zal de Kampioen én MVP van de betreffende regio/klasse bepaald worden. Dit kan gebaseerd worden op de helft of tweederde van de competitie. Het is niet fair om de huidige stand hiervoor te gebruiken vanwege het verschil in gespeelde wedstrijden en tegenstanders. Deze aanpak kan betekenen dat er wedstrijden ingehaald moeten worden die de uitslag van de kampioen beïnvloeden. Dit wordt nu in kaart gebracht door de regio coördinatoren en wedstrijdsecretariaten. Zodra er meer duidelijk is, wordt de planning gemaakt en zo snel mogelijk met jullie gedeeld.
 2. Op basis van deze einduitslagen van de regio/klasse wordt dit seizoen geen promotie/degradatie doorgevoerd. Alle teams mogen volgend seizoen 20-21 uitkomen in dezelfde regio/klasse. Er wordt soepeler omgegaan met dispensatie-aanvragen voor volgend seizoen. Dit om de sterke 2e en 3e klasse teams toch de mogelijkheid te geven door te stromen. Dit is alleen mogelijk op voorwaarde dat er voldoende ruimte is in de betreffende hogere klasse. Dispensatie-aanvragen kunnen worden toegestuurd aan het wedstrijdsecretariaat en worden beoordeeld door de regiocommissie.
 3. De regionale ranking toernooien worden opnieuw gepland. Er moet nog één toernooi worden gespeeld met daarna de Masters. Daar is wellicht nog ruimte voor in de agenda. Zodra er een nieuwe planning is, delen we dat zo snel mogelijk met jullie.
 4. Het NK Teams voor alle regionale kampioenen gaat dit jaar niet door aangezien de competitie niet volledig is afgemaakt.
 5. De regiocommissie heeft afgesproken om deze zomer in alle regio’s een zomercompetitie te organiseren. Dit om de opgelopen pool-schade (bij de spelers én zaalhouders) te compenseren.

 

Bekercompetitie

De regionale bekercompetitie is al gespeeld. De landelijke competitie is nog niet van start gegaan. Er spelen zo’n 30 teams mee aan deze competitie. We onderzoeken de mogelijkheid om deze competitie alsnog te laten spelen. Dit wordt dan in twee ronden gespeeld. Eén voorronde en één finaleronde met 16 teams. Omdat deze competitie op zaterdag wordt gespeeld zijn er meer mogelijkheden om dit in te plannen.

Indien de landelijke bekercompetitie alsnog een probleem wordt om in te delen gaat deze competitie dit seizoen niet door. We werken momenteel aan de nieuwe planning en delen het zo snel mogelijk met jullie.

 

Pool Ranking Nederland

Er worden geen aanvullende maatregelen doorgevoerd inzake de Pool Ranking Nederland.

 

Nederlandse Kampioenschappen

Het NK Senioren van 10-13 april wordt verplaatst. Het EK Senioren wordt eind november gespeeld waardoor er vooralsnog voldoende ruimte is in de agenda van het seizoen 20-21.

Alle reeds ingeschreven spelers ontvangen automatisch restitutie van het inschrijfgeld.

Het NK Chinese Pool van 18-19 april wordt verplaatst. Hier zijn geen verdere consequenties aan verbonden.

Het NK Jeugd van 28 april-1 mei wordt verplaatst. Het EK Jeugd start op 20 juli. Met de tijd die nog rest, is er te weinig ruimte om daaraan vooraf nog een NK Jeugd te organiseren. De organisatie en de ouders hebben immers tijd nodig om voorbereidingen voor het EK te treffen. Om die reden is er voor gekozen om de Topsport Technische Commissie een voordracht te laten doen om te bepalen wie er naar het EK Jeugd wordt uitgezonden.

Wel onderzoeken we nog wanneer een NK jeugd plaats kan vinden.  Wellicht nog vóór het komende EK Jeugd, maar dan zal de uitslag niet bepalend zijn voor de selectie voor het komende EK jeugd.  Indien de EPBF besluit om het EK Jeugd te verplaatsen zal het bestuur opnieuw alle opties bekijken.

Alle reeds ingeschreven spelers voor het NK Jeugd ontvangen automatisch restitutie van het inschrijfgeld.

 

Bij vragen of opmerkingen over de besluiten van KNBB Sectie Pool, graag contact opnemen met de desbetreffende regiocommissie, of voor algemene vragen naar secretaris@knbbpool.nl.

Alle contactgegevens van het Sectie Pool bestuur vindt u hier.

 

 

 

Besluit/standpunt KNBB Sectie Snooker

De rest van het competitieseizoen 2019-2020 beschouwt Sectie Snooker als verloren. Wat betreft de ranking, het uitzendbeleid en het NK kunnen wij het volgende melden:

De laatste twee rankingtoernooien van het seizoen worden geschrapt. De ranking zoals die nu is, is dan ook de eindranking voor eventuele plaatsingen voor volgend seizoen. Het huidige uitzendbeleid komt te vervallen, het is namelijk niet eerlijk omdat we geen uitgespeeld seizoen hebben en ook geen NK. We onderzoeken of we nog iets van een invulling kunnen geven aan de potentiële vergoedingen en kijken wat dan "eerlijk" is. Ook zijn we aan het overwegen/onderzoeken om het NK dan wellicht ergens aan het begin van het nieuwe seizoen nog te kunnen gaan spelen.

De Sectie Snooker is hard aan het werk met "hoe" we een invulling kunnen gaan geven aan het nieuwe seizoen, zodra er meer bekend is, laten we het iedereen weten via de site en overige media. Hier alvast antwoord op enkele vragen die mogelijk leven bij onze leden:

 

Een team kan niet verder deelnemen wat gebeurt er met de uitslagen?
Deze vraag kan gecombineerd worden met wat er gebeurt met de promotie/degradatie.

Wij weten nu nog niet hoeveel teams er wel of niet kunnen blijven spelen volgend seizoen i.v.m. de mogelijke impact van de corona crisis op bestaande snookercentra. Wij zijn bezig met de "nieuwe" invulling van de competitie voor volgend seizoen. Mocht alles bij het oude blijven dan hanteren wij de stand van de competitie na de eerste helft van het seizoen, de andere uitslagen komen te vervallen.

Er is geen sprake van een restant van de competitie, de 2e helft komt in zijn geheel te vervallen. De wedstrijden die hierin al wel gespeeld zijn, moeten we helaas als verloren beschouwen.

Wanneer wordt de speelkalender voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt?
Wij streven ernaar om de speelkalender voor 1 augustus 2020 bekend te maken. Er zijn zoveel factoren die meespelen in deze bizarre tijden en dagelijks zijn er veranderingen, vergeet ook niet dat we nog moeten afwachten hoeveel speellocaties er over zijn om in te spelen na deze crisis.

Wanneer start het seizoen 2020-2021?
De Sectie Snooker is voornemens het nieuwe seizoen op 1 september 2020 te starten.

 

 Bij vragen of opmerkingen over de besluiten van KNBB Sectie Snooker, graag contact opnemen met snooker@knbb.nl.

Alle contactgegevens van het Sectie Snooker bestuur vindt u hier.

 

 

Tekst intro: KNBB/Garmt Kolhorn
Tekst sectiebesluiten: KNBB Vereniging Carambole, KNBB SEctie DRiebanden, KNBB Sectie Pool, KNBB Sectie Snooker
Sfeerfoto Carambole: Rechtenvrij via Dreamstime
Sfeerfoto Driebanden: Martin van Oostveen
Sfeerfoto Pool: Frederique Rijsdijk
Sfeerfoto Snooker: Corné Kuijpers

 

Competitie Coronavirus Secties
Volg ons online