Alles over de Simonis Biljartlakens Landsfinale 2018

Ruim 300 biljartwedstrijden om het NK, op één locatie, en met prachtige side events 

14 juni 2018

Op 22, 23 en 24 juni 2018 zal Sportcomplex Merwestein weer hét breedtesport evenement van het jaar van de KNBB huisvesten. In drie dagen tijd vinden ruim 300 wedstrijden plaats om de Nederlandse Kampioenschappen van de Landscompetitie van de KNBB-vereniging Carambole (KVC).

In totaal 76 teams zullen op 24 kleine en 4 grote tafels spelen om het Kampioenschap van Nederland in hun betreffende klasse.  Op vrijdag spelen de C4, Damesbeker en Dagcompetitie (elk met 8 teams), op zaterdag de C1, B1 en B2 (ook elk met 8 teams), en op zondag A, C2 en C3 (A met 4 teams, C2 met 8 teams en C3 met 16 teams).

 

 

Het is een Simonis Biljartlakens Landsfinale waarbij nadrukkelijk naar de toekomst zal worden gekeken. Dit omdat bij de meest recente Algemene Ledenvergadering van KVC door de districten gestemd werd of de Landsfinale centraal, op één vaste locatie zou moeten blijven (zoals nu), danwel veranderen naar centraal op wisselende locaties of naar decentraal op wisselende locaties.

Omdat met grote meerderheid werd gestemd om de huidige situatie te behouden, biedt deze zekerheid voor de komende jaren de organisatie mogelijkheden om te kijken welke mogelijkheden er zijn de allure van de Landsfinale verder te vergroten, en toch in lijn met de geweldige traditie die dit jaarlijkse breedtesport evenement herbergt.

 

 

Betrokkenen aan het woord

Wedstrijdleider Ruud Hudepohl, die de Simonis Biljartlakens Landsfinale al voor de 21e maal organiseert:

“Teams plaatsen zich soms maar één keer in hun leven en als je dan aan het eind van de dag volwassen ontroerd ziet omdat ze als Nederlands Kampioen gehuldigd worden met het Wilhelmus. Het maakt niet uit hoe vaak je hierbij bent geweest – dit blijft iedere keer weer bijzonder.”
 

KNBB-directeur Willem La Riviere:

“Wat zo bijzonder is aan de Simonis Biljartlakens Landsfinale, is dat het een breedtesport event betreft. Niet de absolute topspelers dus, maar alles wel in een setting voor topspelers: professioneel, veel ruimte, kwalitatief goede tafels en lakens, en wedstrijden goed te zien voor het aanwezige publiek. Veel biljarters maken dit nooit mee, of maar één keer! Deze mogelijkheid om in zo’n setting te kunnen spelen voor het Nationale Kampioenschap, na de lange weg van voorronden, districtskampioenschappen en gewestelijke kampioenschappen, dit ervaren biljarters als heel bijzonder.”
 

De nieuwe voorzitter van KVC, Piet Verhaar:
“Als voorzitter van de KNBB vereniging Carambole is het min of meer vanzelfsprekend dat ik aanwezig ben tijdens de Landsfinale. Ook al heb ik dan geen officiële bijdragen, als voorzitter van de club geef je natuurlijk acte de présence. Dat doe ik niet alleen omdat het wordt verwacht, ik doe het ook graag.”

“Vroeger had ik niks met zo’n massale landsfinale. Ik was uitgesproken voorstander van een spreiding, om onze lokaalhouders zo gelegenheid te bieden om een welkom graantje mee te pikken. Ik was er dan ook nog nooit geweest. Toen ik, doordat ik steeds minder jong werd, wat meer vrije tijd kreeg, ben ik er eens gaan kijken. Eigenlijk was mijn motief, dat het voor de deelnemers toch fijn is als er anderen belangstelling tonen.”

“Met verwondering constateerde ik dat het voor heel veel deelnemers een heel bijzondere gebeurtenis is. Voor veel meer deelnemers dan ik had verwacht. Sindsdien ben ik er met andere ogen naar gaan kijken. Ik besef heel goed dat het allemaal goedkoper kan. Maar ik ben van mening dat de manier van organiseren niet mag worden bepaald door de kosten. We moeten de mogelijkheden van zo’n evenement zo goed mogelijk uitbuiten. Aan de uitstraling van het evenement kan nog wel wat worden verbeterd. Daar moeten we aan werken. Met meer uitstraling wordt het evenement ook interessanter voor bedrijven om zich met sponsoring of reclame in de kijker te spelen.”

“Dat brengt welkome centjes in ’t laatje. En dat is naast de saamhorigheid, die zo’n evenement toch moet bevorderen, een heel welkom effect.”

 

 

 

Twee prachtige side events op openingsdag: SmartPool en samenwerking Hartstichting

Naast het hoofdevenement vinden dit jaar op de openingsdag ook twee prachtige side events plaats: het SmartPool voor jonge scholieren, en er is een stand van de Hartstichting t.b.v. meer bewustwording over reanimatie/AED.

Side event 1: SmartPool!

Het is een grootse zomer voor het Nederlands poolbiljart! De jubileumeditie van het EK Poolbiljarten vindt deze zomer plaats in de Koningshof in Veldhoven – dezelfde plek waar bij het laatste EK Pool in eigen land, Nederland zulke geweldige successen boekte.

Ditmaal wordt het nog grootser dan destijds. Het ongekende aantal van 650 sporters gaat tussen 19 en 31 juli spelen op liefst 60 (!) pooltafels.

Naast dit hoofdtoernooi voor de topsporters is op het EK Pool een scala aan side events opgezet voor speciale doelgroepen, zoals SmartPool, waarvan de officiële lancering is op woensdag 20 juni in het Sondervick College in Veldhoven dat de eerste mobiele pooltafel krijgt uitgereikt, en waar direct een begin wordt gemaakt met de bijbehorende SmartPool scholencompetitie.

Met als motto “Poolen maakt slimmer” en met als primaire doelgroep jonge scholieren, geeft SmartPool uiting aan maatschappelijke zorgen over de afnemende belangstelling van scholieren voor bètavakken en van beroepen in de techniek. Mobiele pooltafels worden gratis ter beschikking gesteld aan deelnemende scholen, en een speciaal lespakket is ontwikkeld dat poolen en wiskunde met elkaar verbindt. Met SmartPool wordt een creatieve en sociale activiteit als poolbiljart ingezet om moeilijke wiskundige vraagstukken uit te leggen, en leuker te maken! En, hiermee dus een bijdrage te leveren aan meer interesse in bètavakken of technische beroepen. SmartPool is één van de grote side events bij het EK Pool, met als doelen: bijdragen aan geen tijdelijke maar blijvende impact van dit EK, een enorme boost geven aan poolen bij de jeugd, en bijdragen aan de genoemde belangrijke maatschappelijke component.

Wat betekent dit voor 22 juni, de openingsdag van de Simonis Biljartlakens Landsfinale? Dan zijn scholen uit omgeving Nieuwegein aan de beurt om de mobiele tafels te ontvangen. Leerlingen van verschillende scholen zullen vanaf de start van de Landsfinale aanwezig zijn om hun wiskundige danwel pooltalenten te laten zien!

 

Erelid KNBB Peter de Booij op de jaarlijkse Vrijwilligersdag, altijd de afsluiting na drie dagen Landsfinale. (Dit jaar op maandag 25 juni)

 

Side event 2: Samenwerking Hartstichting

Bij de vorige Simonis Biljartlakens Landsfinale was een grote stand aanwezig van het project “Samen voor een Schone Afstoot”, dat als – ook inderdaad bereikt – doel had meer bewustwording bij biljarters over onbewuste doping. Ook ditmaal is een stand aanwezig met een belangrijk maatschappelijk doel.

Op de plek waar vorig jaar de Dopingpreventie stand was, staat nu de Hartstichting om voorlichting te geven over AED & reanimatie, en waarom dit juist voor biljarters zo belangrijk is. Het antwoord hierop: We hebben een kwetsbare doelgroep. Niet alleen zijn er onder biljarters veel ouderen, maar de combinatie met spanning (mentale sport) en soms ook ongezonde levensstijl maakt ons tot risicogroep.

Speciale poppen zijn aanwezig om te kunnen oefenen, en die kan meten ‘hoe goed’ iemand reanimeert. Natuurlijk doen we dit in wedstrijdverband! Arbiters, spelers en bezoekers zullen de strijd aangaan wie ‘het beste’ van alle aanwezigen kan reanimeren. Te winnen zijn leuke prijzen, waaronder cursussen AED en een mooie keu!

 

 

Alle informatie op een rij

De wedstrijden van de Simonis Biljartlakens Landsfinale beginnen dagelijks om 09:30. Het volledige wedstrijdschema is hier te vinden.

 

Alle informatie (locatie, teams, wedstrijdschema’s)
Foto’s voorgaande events (©Andre van Hattum)
Informatie over Merwestein

 

 

Tekst: KNBB/Rolf Slotboom
Foto's ©André van Hattum (archieffoto's Simonis Biljartlakens Landsfinale 2016, eerste twee foto's) en Piet Verhaar (archieffoto's Simonis Biljartlakens Landsfinale 2016, laatste drie foto's)

Evenementen KVC Simonis Biljartlakens Landsfinale
Volg ons online