Alle wedstrijden, competities & toernooien onder auspiciën KNBB stilgelegd

Geldt voor gehele land, en t/m 6 april 2020

26 maart 2020

UPDATE 26 MAART 2020
Vanavond heeft het bondsbestuur KNBB (via conference call) de laatste stand van zaken doorgenomen en hebben alle secties input geleverd over hoe het nu verder moet met de vele tientallen competities en individuele toernooien van dit speelseizoen. Het belang van haar leden, verenigingen, districten en lokaalhouders is zwaarwegend en waarom onze besluiten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid genomen moeten worden.  
Omdat maatregelen van de overheid, welke op 31 maart verwacht worden, van zo’n grote invloed zijn op horeca, speellokalen en sportaccommodaties, heeft het bondsbestuur besloten om deze maatregelen af te wachten voordat zij een definitief besluit neemt over de verschillende competities en toernooien binnen de vier secties.

Zo snel als mogelijk nadat de overheid haar maatregelen op 31 maart mededeelt zal de KNBB de besluiten via al haar communicatiekanalen communiceren.

--

UPDATE 23 MAART 2020

Tijdens de persconferentie van het Kabinet van vandaag zijn nog strengere maatregelen afgekondigd voor de periode t/m 1 juni. Daarmee wordt de periode t/m 6 april (het eerder genomen besluit van het bondsbestuur om alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB - nationaal, regionaal en districten - stil te leggen) verlengd t/m 1 juni.

De KNBB zal in samenspraak met haar secties deze week bepalen wat de gevolgen zijn voor alle lopende competities en wedstrijden op districts-, gewestelijk-, regionaal- en nationaal niveau. Eind van deze week worden de besluiten per sectie en competitie/wedstrijd gecommuniceerd.

---

UPDATE 17 MAART 2020:

Alle gewestelijke wedstrijden van KNBB Vereniging Carambole opgeschort, voorlopig tot 30 april. Hier het volledige artikel op de website van KVC.

---

UPDATE 16 MAART 2020:

N.a.v. het advies en de oproep van de autoriteiten, het RIVM en NOC*NSF op 15 maart is het eerder genomen besluit van het bondsbestuur verlengd tot en met 6 april. Dit betekent dat alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal, regionaal en districten) tot en met 6 april zijn stilgelegd!

In lijn met alle adviezen is ook het KNBB Bondsbureau in Nieuwegein gesloten. Werknemers van het Bondsbureau werken thuis op hun gebruikelijke dagen. Telefoons zijn doorgeschakeld, maar contacten graag bij voorkeur via mail. Ook alle trainingen & vergaderingen die stonden gepland in het Bondsbureau gedurende deze periode gaan dus NIET door.

---

UPDATE 13 MAART 2020:

N.a.v. het advies en de oproep van de autoriteiten, het RIVM en NOC*NSF op 12 maart is het eerder genomen besluit van het bondsbestuur verlengd tot en met 31 maart. Dit betekent dat alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal, regionaal en districten) tot en met 31 maart zijn stilgelegd!

---

Publicatie van 11 maart 2020:

Op woensdag 11 maart 2020 werd door NOC*NSF voor de provincie Noord-Brabant een verscherpt advies gegeven.

Kern van de boodschap van het RIVM voor Noord-Brabant:

Vanwege de door de autoriteiten voor Noord-Brabant aangegeven mogelijk ontwrichtende ernst van de situatie adviseert NOC*NSF haar leden om gevolg te geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s om in Noord - Brabant alle evenementen - waaronder sportwedstrijden – tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord-Brabant en zowel voor thuis- als uitwedstrijden.

Daarmee wordt de inwoners van Noord-Brabant de gelegenheid gegeven om mee te werken aan het beperken van de onderlinge sociale contacten. De oproep tot deze forse beperking van de sociale contacten geldt alleen voor Noord-Brabant en vooralsnog tot en met maandag 16 maart 2020.

 

Zoals eerder gemeld in deze (adviezen per provincie) en deze publicatie (algemene corona-adviezen in relatie tot biljarten), volgt KNBB in principe de adviezen van RIVM & NOC*NSF op.

 

Het bondsbestuur KNBB heeft besloten:

Alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal, regionaal en districten) worden tot en met 31 maart, dus incl. de NK Biljartvijfkamp) stilgelegd.

Uiterlijk op 30 maart beoordeelt het bondsbestuur de situatie op dat moment waarop het vervolg bepaald en gecommuniceerd wordt.

 

 

Achterliggende redenen van het besluit om verder te gaan dan het NOC*NSF-advies:

  • In lijn van de tekst van NOC*NSF volgen wij de adviezen van de veiligheidsregio.
  • Kwetsbare risicogroepen zoals ouderen willen wij niet blootstellen aan onnodige risico’s.
  • Onnodige verplaatsingen van spelers, teams, arbiters en vrijwilligers binnen Nederland, en daarmee het aantal sociale contacten, willen wij beperken.
  • Noord-Brabant vormt een relatief groot gedeelte van ons biljartlandschap. Relatief veel wedstrijden zijn met teams of spelers uit Noord-Brabant, uit en thuis.
  • Veel biljartspelers zijn onzeker of wedstrijden wel doorgaan. Planning was moeilijk binnen de onzekerheid.
  • Doordat we biljartspelers en -teams al ruimte hadden gegeven zelfstandig de keuze te maken niet deel te nemen, zouden sowieso veel wedstrijden geen doorgang vinden – soms op het laatste moment, mogelijk tot ergernis van tegenstanders, lokaliteiten etc.
  • De laatste dagen zijn adviezen steeds scherper geworden naarmate het coronavirus zich verder verspreidde. Zouden wij slechts hebben gekozen voor alleen Noord-Brabant of alleen t/m maandag 16 maart (zoals het huidige advies is van NOC*NSF), zou onzekerheid blijven bij biljarters gezien de gerede kans dat komende dagen *toch* rigoureuzere maatregelen nodig zouden zijn. 
  • Een niet-rigoureuze beslissing (alleen bepaalde regio, alleen bepaalde secties, alleen bepaalde evenementen) zou onduidelijkheid in de hand hebben gewerkt. Met deze beslissing hopen wij voor alle biljarters maximale duidelijkheid te verschaffen – hoe onplezierig ook de boodschap.
     

De KNBB betreurt dat zij zo’n drastisch besluit heeft moeten nemen en beseft dat dit mogelijk veel impact heeft op het verdere verloop van competitie. Maar het belang van maatregelen om de verdere verspreiding te voorkomen staat voorop en daarmee de gezondheid van leden, vrijwilligers, spelers en bezoekers.

Deze maatregel betekent dat er in heel Nederland geen wedstrijden gespeeld mogen worden. Als teams op eigen verantwoordelijkheid besluiten wedstrijden te spelen dan zijn de resultaten van deze wedstrijden ongeldig.

De KNBB adviseert haar leden de website www.knbb.nl nauwlettend in de gaten te houden.

Biljart algemeen Coronavirus KNBB
Volg ons online