RIVM waarschuwt voor Corona in Noord-Brabant

Wat betekent dit voor biljarten?

Advies KNBB & Secties voor biljarters uit Noord-Brabant en overige provincies
 

11 maart 2020

Voor de meest recente updates, check deze pagina.

 

UPDATE 16 MAART 2020:

N.a.v. het advies en de oproep van de autoriteiten, het RIVM en NOC*NSF op 15 maart is het eerder genomen besluit van het bondsbestuur verlengd tot en met 6 april. Dit betekent dat alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal, regionaal en districten) tot en met 6 april zijn stilgelegd!

In lijn met alle adviezen is ook het KNBB Bondsbureau in Nieuwegein gesloten. Werknemers van het Bondsbureau werken thuis op hun gebruikelijke dagen. Telefoons zijn doorgeschakeld, maar contacten graag bij voorkeur via mail. Ook alle trainingen & vergaderingen die stonden gepland in het Bonfsbureau gedurende deze periode gaan dus NIET door.

 

---

 

UPDATE 13 MAART 2020:

N.a.v. het advies en de oproep van de autoriteiten, het RIVM en NOC*NSF op 12 maart is het eerder genomen besluit van het bondsbestuur verlengd tot en met 31 maart.

Dit betekent dat alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal, regionaal en districten) tot en met 31 maart zijn stilgelegd!

 

---

 

Vrijdag 6 maart kwam het RIVM met een aangepast advies voor Noord-Brabant:

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19.

Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten zijn in Italië geweest, of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan in hoeverre er sprake is van verspreiding van het virus in de provincie, start het RIVM morgenochtend met een steekproef waarbij getest wordt op het nieuwe coronavirus.

Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel uw huisarts alleen als uw klachten verergeren.

 

 

Aangezien Noord-Brabant een voor biljarten zeer belangrijke provincie is, en omdat relatief veel biljarters een gevorderde leeftijd hebben en daarmee behoren tot een risicogroep hebben de KNBB, KNBB Vereniging Carambole, de KNBB Sectie Driebanden, de KNBB Sectie Pool en de KNBB Sectie Snooker het volgende advies voor Noord-Brabant geformuleerd:

 

Advies KNBB & Secties voor Noord-Brabant

De oproep van het RIVM van vrijdag 6 maart was duidelijk: blijf thuis als je griepklachten hebt. Het is een advies waar wij als KNBB en als KNBB Vereniging Carambole, de KNBB Sectie Driebanden, de KNBB Sectie Pool en de KNBB Sectie Snooker ons bij aansluiten.

Dit betekent dat er voorlopig nog nergens in het land biljartevenementen worden afgelast. Alle individuele en teamwedstrijden carambole, driebanden, pool of snooker gaan door zolang RIVM niet anders adviseert.

Wel wordt in lijn met het advies van het RIVM individuele sporters met griepklachten geadviseerd biljartevenementen te laten schieten.  Wij sluiten ons aan bij het advies aan de inwoners van de provincie Noord-Brabant om bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis.

Twijfel je of je moet gaan, of denk je dat het misschien verstandig is thuis te blijven? Informeer tijdig de organisatie van het biljarttoernooi of je tegenstander(s), zodat zij niet voor verrassingen komen te staan.

KNBB en alle secties zullen gezien deze uitzonderlijke situatie coulant omgaan met afzeggingen, en geen sancties opleggen als biljarters vanwege angst voor het virus of griepklachten besluiten niet te spelen

 

Advies KNBB & Secties voor overige provincies

Voor alle overige provincies van het land blijft het advies van de KNBB en de vier secties ongewijzigd, zoals dit op 26 februari was geformuleerd in dit artikel.

Ook voor deze overige provincies geldt dat KNBB en alle secties gezien deze uitzonderlijke situatie coulant zullen omgaan met afzeggingen, en geen sancties zullen opleggen als biljarters vanwege angst voor het virus of griepklachten besluiten niet te spelen. 

 

Algemene richtlijnen KNBB & Secties

Wij als KNBB volgen NOC*NSF, die weer de lijn volgt van het RIVM bij een mogelijke epidemie in NLD. Wanneer het RIVM adviseert publieksbijeenkomsten (zoals sportevenementen) geen doorgang te laten vinden gaat NOC*NSF mee in dit advies. Daarnaast zal het RIVM ook in gaan zetten op maatregelen om het virus niet te laten verspreiden (handen wassen, e.d.).

Wanneer een Nederlandse bond zoals de KNBB op enig moment het risico te hoog zou inschatten om een evenement plaats te laten vinden of sporters naar evenementen uit te zenden, is zij hierin zelf bepalend. Uiteraard bij internationale toernooien ook de internationale bond. Daarnaast blijft het voor mensen ook een eigen afweging om wel/niet een publieksbijeenkomst bij te wonen, of om als sporter naar een evenement te gaan.

Alle actuele informatie over het Coronavirus vindt u hier, alle vragen & antwoorden vindt u hier. Beide zijn pagina's van de RIVM, die worden continu aangepast aan de huidige situatie.

Alle informatie over corona in relatie tot biljarten vindt u in dit artikel.

 

Biljart algemeen Coronavirus KNBB
Volg ons online