Aanvullende wijzigingen Dopinglijst 2022

Wijzigingen betreffende: Salbutamol, BPC-157, Osilodrostat, Lonapegsomatropine, Somapacitan en Somatrogon

25 november 2021

 

Een paar weken geleden plaatsten we dit atikel om biljarters te informeren over een belangrijke dopingregelwijziging die eraan komt rondom het gebruik van glucocorticoïden. Daarnaast bevat de Dopinglijst 2022 een aantal andere belangrijke wijzigingen, die we in in onderstaande tekst toelichten. We willen je vragen om deze informatie aandachtig door te lezen en sporters, begeleiders en andere belanghebbenden erover te informeren.

 

Salbutamol
Salbutamol staat op de dopinglijst onder de categorie S3. Bèta-2 Agonisten. Salbutamol was tot 2022 toegestaan per inhalatie met een maximum van 1600 microgram per 24 uur in maximale doseringen van 800 microgram per 12 uur. Per 1 januari 2022 wordt dit 1600 microgram per 24 uur in maximale doseringen van 600 microgram per 8 uur.

Als een sporter dus in de eerste periode van acht uur 600 microgram salbutamol neemt en in de tweede periode van acht uur weer 600 microgram salbutamol, dan mag deze sporter in de derde periode van acht uur nog maximaal 400 microgram salbutamol nemen om niet over het maximum van 1600 microgram per 24 uur heen te gaan.

 

BPC-157
BPC-157 staat op de Dopinglijst 2022 expliciet genoemd als verboden onder de categorie S0. Niet-erkende stoffen. Niet-erkende stoffen zijn farmacologische stoffen die niet tot één van de andere dopingcategorieën behoren. Deze stoffen worden (nog) niet in de geneeskunde gebruikt. Het kunnen bijvoorbeeld stoffen zijn die nog in de ontwikkelings- of testfase zitten.

 

Osilodrostat
Osilodrostat (CYP11B1 remmer) is toegevoegd aan de Dopinglijst 2022 als verboden onder de subcategorie 1.2 Andere anabole middelen binnen de categorie S1. Anabole middelen. De stof kan worden ingezet bij de behandeling van het endogeen syndroom van Cushing. WADA heeft osilodrostat verboden omdat het de testosteronwaarden verhoogt.

 

Lonapegsomatropine, somapacitan en somatrogon
Lonapegsomatropine, somapacitan en somatrogon zijn toegevoegd als voorbeelden van verboden groeihormoonanalogen. Deze stoffen vallen onder de groep S2. Peptide hormonen, groeifactoren, verwante stoffen en mimetica.

 

Bovenstaande informatie én de eerder gedeelde informatie over glucocorticoïden kun je ook terugvinden op de website van de Dopingautoriteit. De complete Nederlandse vertaling van de WADA Dopinglijst 2022 staat vanaf 1 januari 2022 op de website en in de Dopingwaaier App.

Eventuele vragen kunnen altijd gesteld worden via e-mail (dopingvragen@dopingautoriteit.nl) of WhatsApp (06-11226200).

 

 

Tekst: Dopingautoriteit
Afbeelding: WADA

Biljart algemeen Doping(preventie)
Volg ons online