Corona en contributie

Leden stellen ons de vraag of er sprake kan zijn van restitutie van een deel van de contributie, omdat er vorig seizoen niet gespeeld kan worden door de maatregelen van de overheid. Anders dan bijvoorbeeld bij een commerciële sportschool, koop je geen diensten in bij de KNBB. Een lid of vereniging betaalt contributie voor het lidmaatschap van de KNBB voor het gehele seizoen. Het lidmaatschap van de KNBB loopt ook automatisch door zonder wederopzegging. Leden kunnen daarvoor aan wedstrijden meedoen, evenementen bezoeken en gebruik maken van de andere services die de KNBB biedt zoals verenigingsondersteuning. Als dat om welke reden dan ook (tijdelijk) niet meer kan (vanuit de persoonlijke omstandigheden van een lid of vanuit overmacht vanuit de overheid of KNBB) zal in de regel nooit restitutie worden gegeven. Daarbij gaat de dienstverlening ook tijdens de crisis door. De inschrijfgelden van wedstrijden en competities seizoen 2020-2021 zijn inmiddels aan leden terugbetaald voor driebanden, pool en carambole.

De secties hebben ieder op eigen verantwoording wel of geen restitutie vastgesteld op hun ALV / Sectieraad. Hieronder een overzicht van de regelingen die de secties hebben vastgesteld:

Carambole: Geen verhoging contributie en restitutie voor Avondcompetitieleden van € 6,00, restitutie voor Dagcompetitieleden van € 3,00.

Pool: Geen restitutie, zie voor nadere uitleg https://www.poolbiljarten.nl/nieuws/knbb-sectie-pool-compensatie-inschrijfgeld-competitie-en-besluitvorming-contributie

Snooker: Geen restitutie (overigens ook geen verhoging van contributie die wel begroot was)

Driebanden: Geen restitutie (overigens ook geen verhoging van contributie die wel begroot was)

De meeste sportverenigingen en lokaliteiten kunnen wel een beroep doen op de regeling TVO, Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) via de Rijksoverheid of de TVL. Zie voor een overzicht van de actuele regelingen https://www.knbb.nl/coronavirus/overzicht-financiele-regelingen

Indien een vereniging gebruik maakt van een gemeentelijke (sport)accommodatie is het advies om contact met de gemeente op te nemen om na te gaan of de huur tijdelijk verlaagd of kwijtgescholden kan worden. Veel gemeenten werken hieraan mee. Mocht u als vereniging tegen problemen aan lopen dan horen wij dat graag en kunnen we nagaan hoe wij u hiermee kunnen helpen.

Volg ons online