Overzicht financiele regelingen

Overzicht financiële regelingen voor sportverenigingen.
 

Op dit moment heeft de sport te maken met de nodige beperkingen, net als andere sectoren. Het kabinet heeft daarom weer een aantal generieke steunmaatregelen in werking gesteld, zoals de NOW en de TVL. Tot en met 28 januari kan er een aanvraag voor TVL over q4-2021 worden ingediend op de website van RVO. Tot en met 31 januari kan er een aanvraag voor NOW over dezelfde periode worden ingediend bij het UWV. Wanneer de loketten voor NOW en TVL voor q1-2022 geopend worden is nog niet bekend. Houd voor het laatste nieuws de website van de Rijksoverheid in de gaten.

Daarnaast wordt ook aan maatregelen specifiek voor de sport gewerkt. Er is inmiddels ruim €150 miljoen beschikbaar gesteld door het kabinet voor de periode november – januari. Er komt een regeling ter compensatie van toegangskaarten, nu er bij topsportevenementen geen publiek mag zijn, maar ook de TASO (Tegemoetkoming Amateursportorganisaties Covid-19), de TVS (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19) en de SPUK IJZ (Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden) komen weer terug. De komende maanden moet duidelijk worden hoe de regelingen er precies uit komen te zien en wanneer de loketten geopend worden. Zodra hier meer over bekend is zullen wij daar op deze plaats over berichten.

 

Zie voor meer informatie en regelingen: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport/compensatie-sportverenigingen

Volg ons online