Overzicht financiele regelingen

Overzicht financiële regelingen voor sportverenigingen.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3.0)

Status: gesloten op 13 december 2020.

Relevant voor mijn sportvereniging?
Heeft jouw vereniging:
▪    Personeel in dienst
▪    In 3 aaneengesloten maanden omzetverlies van ten minste 20% (voor de hele organisatie of concern)
Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking voor een vergoeding voor een deel van de loonsom.

 

Ook voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 komen er weer mogelijkheden om deze vergoeding aan te vragen via een NOW 4.0 en NOW 5.0. Die data volgen later.

Meer informatie via de website van het UWV 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Status: geopend per 25 november, loopt tot 29 januari 2021, 17.00 uur.

Relevant voor mijn sportvereniging?
Heeft jouw vereniging:
▪    Minimaal €3000 aan vaste lasten in de periode oktober-december
▪    In dezelfde periode tenminste 30% omzetverlies
Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking voor een vergoeding voor een deel van de vaste lasten via de TVL.

Regeling in het kort:
Naast een regeling voor de loonkosten is er ook een regeling voor de vaste lasten van een onderneming, of in dit geval, een sportvereniging. Organisaties met een omzetverlies van minimaal 30% en daarnaast minimaal €3.000 vaste lasten per kwartaal kunnen een beroep doen op de TV. De tegemoetkoming  bedraagt 50% van de vaste lasten tot een maximale vergoeding van €90.000.  Naar verwachting kan er vanaf medio november een aanvraag worden gedaan voor het vierde kwartaal van dit jaar, wanneer het loket weer sluit is nog niet bekend.

Meer informatie via de website van RVO 

Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)
Status: Geopend, doorlopende regeling

Relevant voor mijn sportvereniging?

Heeft jouw vereniging:
▪    Financiële schade door de coronacrisis?
▪    Zou het helpen om deze schade uit te smeren over een langere periode?
Dan heeft jouw vereniging wellicht baat bij een borgstelling voor een noodkrediet via SWS.

Regeling in het kort:
Voor verenigingen die in liquiditeitsproblemen komen bestaat er de mogelijkheid om via de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen. Met zo’n noodkrediet kan dan bijvoorbeeld de periode totdat een aangevraagde subsidie wordt uitgekeerd worden overbrugd. Maar het noodkrediet kan ook worden ingezet om de financiële schade veroorzaakt door het coronavirus op te vangen en te spreiden over de komende jaren.

Meer informatie via de website van de SWS 

In voorbereiding
Sportpakket 2.0

Status: Openstelling naar verwachting op zijn vroegst medio januari 2021

Relevant voor mijn sportvereniging?

Heeft jouw vereniging vaste lasten die niet gecompenseerd worden via TVL of NOW? Wellicht kom je dan straks in aanmerking voor de regelingen die nu worden uitgewerkt in het kader van sportpakket 2.0.

In het kort:
Het eerste steunpakket specifiek voor de sport bestond uit de elders in dit artikel beschreven TVS en TASO. Die regelingen zijn inmiddels gesloten, maar er wordt door VWS gewerkt aan een aanvullend pakket, specifiek voor de sportsector waar nu € 60 miljoen voor beschikbaar is gesteld

Hoe dat pakket, dat zich richt op oktober, november en december 2020, er precies uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat het loket hiervoor op zijn vroegst medio januari geopend gaat worden. Zodra meer bekend is zullen wij daarover berichten.

Tot die tijd adviseren wij sportverenigingen om zo goed mogelijk de omzetgegevens voor het vierde kwartaal alsmede de (vaste) lasten in beeld te brengen. Zodat zij als het loket geopend wordt ook klaar zijn om een aanvraag in te dienen.
Wij zullen zodra er meer bekend is over deze regeling dit bekendmaken

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)
Status: inmiddels gesloten, plafond niet bereikt, goedgekeurde aanvragen zullen voor 100 procent worden gehonoreerd. Komt waarschijnlijk wel terug als onderdeel van sportpakket 2.0, maar in aangepaste vorm. Hoe precies is nog niet duidelijk.

Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties (TASO)
Status: gesloten, aanvragen in behandeling. Komt waarschijnlijk wel terug als onderdeel van sportpakket 2.0, maar in aangepaste vorm. Hoe precies is nog niet duidelijk.

Volg ons online