Overzicht financiele regelingen

Overzicht financiële regelingen voor sportverenigingen.
 

Loket TASO-Q1 en TVS-Q1 NU GEOPEND!

Afgelopen vrijdag is de regeling voor de TASO en de TVS voor Q1 gepubliceerd. Via de TASO (tegemoetkoming amateursportorganisaties Covid-19) kunnen sportverenigingen compensatie aanvragen voor de geleden schade door de coronamaatregelen. De TVS (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19) is bedoeld om de verhuurders te compenseren die de huur voor amateursportorganisaties hebben kwijtgescholden. 

Vanaf heden, kunnen aanvragen worden ingediend via de website van DUS-I. Op een aantal punten zijn de beide regelingen verruimd ten aanzien van het vorige kwartaal. Kijk hier voor een verdere toelichting op de TASO en TVS (Q1).

 

Zie voor meer informatie en regelingen: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport/compensatie-sportverenigingen

Volg ons online