Verduurzaming

Als biljart-, pool- of snookervereniging of -zaal zijn er volop mogelijkheden tot verduurzaming, om zo niet alleen je (bijvoorbeeld, energie-)rekening omlaag te krijgen, maar tegelijk het milieu te sparen. Onderstaand een aantal voorbeelden.

BOSA-regeling
Subsidie Datababase Kenniscentrum Sport & Bewegen
Financiering via Stichting Waarborgfonds Sport
Financiering via Esco Constructies
Minimale eisen bij nieuwbouw
Erkende maatregelenlijst Sport en Recreatie
Alles over Duurzaamheid (pagina Alles over Sport)

Op deze pagina een overzicht van (al dan niet in relatiie tot duurzaamheid) subsidiemogelijkheden voor accomodaties.

 

 

Volg ons online