Vertrouwenscontactpersoon

Elke sportbond dient onder meer te zorgen voor een sociaal veilige sportomgeving. Alle KNBB-leden en -medewerkers worden geacht de gedragsregels van de bond na te leven en zich respectvol te gedragen tegenover elkaar. Soms gaat het mis. De functie van vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen om in dat geval een eerste aanspreekpunt te hebben voor betrokkenen die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag en dat willen melden. Er kan sprake zijn van eenmalige of vaker voorkomende onaangename persoonlijke ervaringen op andere terreinen. Denk daarbij aan: seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, pesten, bedreiging, mishandeling, belediging, conflicten. De VCP is de eerste schakel in deze procedure en kan advies geven over eventuele vervolgstappen. Hij kan het bestuur ook adviseren, bijvoorbeeld over het nemen van preventieve maatregelen.

De VCP is gemakkelijk te benaderen, biedt een luisterend oor, is onafhankelijk en neutraal (zit dus ook niet in het bestuur of in commissies). Alles blijft in principe vertrouwelijk. De VCP rapporteert wel aan het bondsbestuur, maar de namen en woonplaatsen van de betrokkenen worden daarbij niet genoemd. Wanneer echter sprake is van een ernstig misdrijf, moet aangifte worden gedaan. Als in overleg met de melder wordt gekozen voor een vervolgprocedure, is het bestuur verantwoordelijk voor de afhandeling. Daarbij kan ook een beroep worden gedaan op de expertise van (vertrouwenspersonen van) het NOC*NSF.

De VCP bij de KNBB is Chris van Dam. In dit uitgebreide artikel stelt hij zich voor, beschrijft hij zijn werkwijze/meerwaarde, en staan zijn contactgegevens.
 

Contactgegevens VCP

                Telefoon: 06-54347261

                Email: c_vandam@kpnmail.nl
www.speakupfeedback.eu/web/biljart/nl

 

 

Doorverwijzing Centrum Veilige Sport Nederland:

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) opgezet. Hier kan men, ook anoniem, terecht met vragen of meldingen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar het kan ook te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag van anderen. Ook voor vragen over matchfixing, dopingovertredingen of tucht kunt u het CVSN benaderen. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur wordt besproken wat de melder dwarszit en welke stappen gezet kunnen worden om het aan te pakken. 

Contactgegevens Centrum Veilige Sport (CVSN)

Telefoon: 0900 - 202 55 90 – (GRATIS, werkdagen: 08.30u – 17.30u)

E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl

Website: https://centrumveiligesport.nl

Video's inzake vertrouwenspersoon en gedragscode:

https://centrumveiligesport.nl/de-gedragscodes-sport-ook-voor-jou
http://www.youtube.com/nocnsf

Volg ons online