Contributie 2022-2023

Algemeen

Het seizoen loopt van 1-8-2022 tot en met 31-7-2023. Opzeggingen dienen voor 31-7-2023 te worden gedaan in mijn.knbb.nl of via de secretaris van uw vereniging (alle lidmaatschappen van KNBB Vereniging Carambole). Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met een wedstrijdjaar indien dit niet opgezegd wordt voor het einde van het wedstrijdjaar. 

Een minderjarig lid dat een lidmaatschap wil bij de KNBB, dient een schriftelijke bevestiging te laten sturen door ouder(s) / verzorger(s).

Voor Competitie lidmaatschappen geldt: Leden die op of ná 1 mei lid worden betalen geen contributie over het lopende seizoen tenzij u zich inschrijft voor een eenmalig evenement dat tussen 1 mei en 31 juli plaatsvindt.

Het overmaken van uw contributie kan na ontvangst van uw factuur via i-Dealbetaling of overschrijving. De i-Deallink vindt u in de mail met uw factuur. De factuur voor seizoen 22-23 wordt medio augustus verstuurd. Deze dient voor de start van uw eerste wedstrijd te zijn betaald. Wordt u later dan medio augustus lid dan zal deze na aanmelding gefactureerd worden.

Indien u kiest voor het zelf overmaken van uw contributiefactuur vermeld dan altijd uw relatienummer (=bondsnummer) en factuurnummer in de omschrijving. Tekst kan niet / moeilijker worden verwerkt, dus alleen de cijfers is voldoende.

Alle contact- en bankgegevens van de KNBB

Alle tarieven voor seizoen 2022-2023 zijn op de bondsraadvergadering van 25 juni 2022 vastgesteld.
 

KNBB Vereniging Carambole
Clublidmaatschap Carambole € 5,00 per seizoen, Dit zijn álle leden van de vereniging die niet in competitieverband spelen (bestuurder, arbiter en overige leden).
Lidmaatschap Carambole Avondcompetitie / PK € 30,00 per seizoen
Lidmaatschap Carambole Dagcompetitie € 15,00 per seizoen 

Gecombineerde lidmaatschappen Avond- en Dagcompetitie € 40,00 per seizoen.

Jeugdlidmaatschap (0 t/m 17 jaar) € 10,00 per seizoen

Lidmaatschap voor Rolstoel-biljarten / Verstandelijk Beperkten € 10,00 per seizoen

Voor lidmaatschappen bij meerdere verenigingen worden geen extra kosten meer in rekening gebracht.

Dit betekent dat bij de vereniging met het laagste verenigingsnummer het volledige contributiebedrag in rekening wordt gebracht, bij alle andere verenigingen wordt € 0,00 in rekening gebracht.

Contributie KNBB - Sectie Driebanden seizoen 2022-2023
Lidmaatschap Driebanden € 54,00
Jeugdlidmaatschap € 27,00
Ondersteunend (niet-spelend) lidmaatschap Driebanden € 13,50

Contributie KNBB - Sectie Pool seizoen 2022-2023
Volwaardig lidmaatschap € 42,50
Leden onder de 18 jaar krijgen 50% korting op het volwaardige lidmaatschap.
Basis lidmaatschap € 5,00

Contributie KNBB – Sectie Snooker 2022-2023
Lidmaatschap snooker (competitie) € 39,50 per seizoen
Jeugdlidmaatschap € 20,50 per seizoen
Lidmaatschap snooker (geen competitie) € 10,00

Volg ons online