Directie

De directeur van de KNBB is sinds 2008 Willem La Riviere. Hij is het algemene aanspreekpunt van de KNBB en dan met name in de vakgebieden: doping, klachten, sportparticipatie, topsport, sponsoring, marketing, bondsbeleid, jaaragenda, personeelsbeleid en faciliteiten.

Willem La Riviere
w.riviere@knbb.nl
030-6008404
 

Volg ons online