Vragenlijst voor verenigingen impact Coronacrisis

Graag nodigen we aangesloten verenigingen uit om deel te nemen aan het onderzoek in samenwerking met NOC*NSF en het ministerie van VWS naar de toekomst van de sportvereniging na de coronacrisis. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen hoe het gaat met sportverenigingen na de coronacrisis.

27 juli 2022

 

We zijn benieuwd naar uw vertrouwen in de toekomst van de vereniging, de financiële situatie en de ontwikkeling van het aantal leden en vrijwilligers. Om de financiële gevolgen in beeld te krijgen is het fijn als u de jaarrekening van uw vereniging over 2021 bij de hand heeft.

Omdat de vragenlijst door meerdere partijen wordt uitgezet, kan het zijn dat uw vereniging meerdere keren een uitnodiging voor de vragenlijst ontvangt. Het is de bedoeling dat per vereniging de vragenlijst 1 keer wordt ingevuld. 

Voor de verenigingen bestaat de mogelijkheid om aan het einde van de vragenlijst aan te geven dat ze een e-mail willen ontvangen met hun antwoorden op de vragen.
De vragenlijst staat (voorlopig) tot 5 september open. We verwachten een invultijd van ongeveer 20-25 minuten.

De open link naar de vragenlijst is de volgende: 
https://2gather.dubinterviewer.com/q?Quest=2193

Dank voor uw medewerking!

 

Coronavirus
Volg ons online