Voorkom speelverbod, betaal op tijd

Heb je nog een factuur open staan? Voldoe deze dan direct, of mail naar la@knbb.nl

18 september 2023

Beste spelers,

Gelukkig zijn er dit seizoen relatief weinig spelers die nog niet aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Onlangs is een tweede herinnering uitgedaan aan spelers die nog niet aan hun verplichtingen hebben voldaan. Tevens zijn teamleiders ingelicht indien er nog een betaling zou ontbreken.

Wij zullen conform onze statuten aan een ieder die op 1-8-2023 een factuur heeft ontvangen en deze nog niet voldaan heeft een speelverbod opleggen op 19-9.

Totdat wij de betaling hebben verwerkt zal het lid op speelverbod blijven staan.

Een iDealbetaling kan dit proces versnellen, want alle betalingen die via iDeal volledig afgerond zijn, worden automatisch behandeld, derhalve zal ook het speelverbod automatisch worden verwijderd. De link naar iDeal is meegestuurd in de tweede herinnering naar de spelers, dus betaling kan plaatsvinden zonder dat extra mailverkeer of telefoonverkeer nodig zou zijn.

Heeft men de betaling zelf overgemaakt, houdt dan rekening met een verwerkingstijd van 1 a 2 werkdagen.

Wilt u de statuten nalezen, kijk dan op www.knbb.nl/reglementen/statuten en dan kiezen voor: Statuten KNBB.

 

Competitie Financieel
Volg ons online