Voorjaarsvergadering Bondsraad in sportieve sfeer

De Bondsraad is het hoogste orgaan waarin de leden uit alle secties vertegenwoordigd zijn. Haar taak: het Bondsbestuur en daarmee het gevoerde beleid te controleren.

Vanuit KVC is haar voorzitter Piet Verhaar door de Bondsraad ingesteld als lid van het Bondsbestuur KNBB; Piet neemt plaats in van Jaap Labrujere

24 juni 2018

Tijdens de Simonis Biljartlakens Landsfinale in Sportcomplex Merwestein vond op zaterdag 23 juni de voorjaarsvergadering van de Bondsraad plaats. De Bondsraad is het hoogste orgaan waarin de leden uit alle secties vertegenwoordigd zijn en heeft als taak het bondsbestuur en daarmee het gevoerde beleid te controleren.

De voorzitter sprak zijn waardering uit voor de behaalde successen door onze teams en sporters. En dat er meer publiciteit voor de biljartsport duidelijk merkbaar is, waaraan deze Landsfinale en het nieuwe project SmartPool positief bijdragen.

 

 

Vanuit de sectie Carambole is haar voorzitter Piet Verhaar door de Bondsraad ingesteld als lid van het bondsbestuur KNBB. Piet neemt de plaats in van Jaap Labrujere.

Gijs van Rijn en Jaap Labrujere (reserve) zijn de nieuwe bondsraadsleden. Rick Marseille is gestopt als FAC-lid en vanuit de secties wordt naar nieuwe FAC-leden gezocht.

 


 

Jaarverslag en de jaarrekening 2017 werden door de leden vastgesteld. De KNBB heeft voor het tiende achtereenvolgende jaar met een positief resultaat afgesloten. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven en de Bondsraad gaf het bestuur decharge.

De bondsraad en bondsbestuur bedankten Rick voor zijn jarenlange inzet als lid van de FAC. Er is een dringende oproep voor nieuwe leden gedaan.

Alleen vanuit de sectie driebanden was een contributieverhoging voorgesteld waarmee is ingestemd.

Vanuit het bondsraadslid Santos Chocron werd het signaal afgegeven dat de statuten en reglementen tegenstrijdigheden bevatten die van invloed kunnen zijn op de rol van een Bondraadslid. Santos Chocron is gevraagd om dit verder te verduidelijken in een uitwerking.

 

 

De Bondsraad heeft ingestemd met een andere wijze van verdeling van de indirecte koepelkosten. Dit houdt in dat de kosten en inkomsten van de koepel op basis van fulltime Membership worden doorbelast aan de secties. Deze eerlijkere verdeling werd unaniem aangenomen.

Het hoge aantal van meer dan 70.000 contactmomenten (mail/telefoon e.d.) dat door de medewerkers bondsbureau in 2017 zijn verwerkt wordt gewaardeerd. Zorgen over werkdruk zijn gedeeld en dient op korte termijn en toekomstverkenning plaats te vinden over shared service, de rol van Bondsbureau en taken van de koepel.

Het tuchtreglement en de afwikkeling van tuchtzaken gaat aanpassingen krijgen. De AVG invoering is besproken. De herstructurering van de sectie Pool is gepasseerd waarop de reglementen worden aangepast.

De datum van de volgende Bondsraad is vastgesteld op 8 december 2018.

 

Foto's ©Jan Rosmulder / De Biljart Ballen
 

Bondsbureau/Koepel Bondsraad KNBB
Volg ons online