Voorjaarsvergadering Bondsraad

De Bondsraad (de hoogste ledenvergadering van de KNBB) heeft teruggeblikt op het door corona bewogen jaar 2021, een en ander vertaald in het jaarverslag en jaarrekening 2021

27 juni 2022

 

De voorjaarsvergadering van de Bondsraad (de hoogste ledenvergadering van de KNBB) vond op zaterdag 25 juni plaats op het bondsbureau in Nieuwegein. In deze vergadering heeft het bondsbestuur verantwoording afgelegd aan de Bondsraadsleden. Zo werd teruggeblikt op het door corona bewogen jaar 2021, een en ander vertaald in het jaarverslag en jaarrekening 2021. Ondanks corona en de daaraan gekoppelde maatregelen, zoals meerdere lockdowns is het toch gelukt om het overgrote deel van het beleid en wedstrijden te organiseren, waarvoor waardering is uitgesproken richting spelers, functionarissen, vrijwilligers en lokaliteiten.

De FAC (kascommissie van de Bondsraad) gaf advies aan de leden om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Tevens werd het advies aan het bestuur meegegeven om te investeren in de biljartsport. Het bestuur pakt dit advies op en wil dit najaar met een investeringsplan komen. De bondsraadsleden beantwoordden dit met acclamatie.

Piet de Jongh werd benoemd tot lid van het bondsbestuur als sectieafgevaardigde carambole. Met snooker lopen gesprekken over de positie in het bestuur en er zijn nog vacatures penningmeester en bestuurslid marketing/PR. Kandidaten worden opgeroepen om zich te melden.

Het bestuur roept alle verenigingen op om al hun leden als clublid van de KNBB aan te melden zodat de biljartsport sterker wordt. Dus niet alleen de leden die aan competitie meespelen maar ook de andere leden als clublid.

Het sectiereglement Pool werd aangenomen. En er werd melding gedaan over de instelling van de reglementscommissie die de opdracht krijgt om alle reglementen en statuten op elkaar af te stemmen.

 

De volgende bondsraad is op 10 december 2022 vastgesteld.

 

 

Bondsraad KNBB
Volg ons online