Vooraankondiging ALV Sectie Pool + vacante posities sectiebestuur

Binnen het bestuur van de Sectie Pool zal de termijn van een aantal zittende bestuursleden verlopen. Twee functies zijn op dit moment al vacant.

Alles over de komende ledenvergadering van 10 juni 2023

23 maart 2023

Beste leden van KNBB Sectie Pool,

 

In juni zullen we weer een ledenvergadering sectie pool houden.

Daarop vooruitlopend maken we jullie alvast attent op het volgende. Binnen het bestuur van de Sectie Pool zal de termijn van een aantal zittende bestuursleden verlopen. De termijn bedraagt drie jaar en een positie mag maximaal drie termijnen (9 jaar) door dezelfde persoon worden ingevuld. Twee functies zijn op dit moment al vacant. 

 

  • De huidige Secretaris (Mervin Saib) geeft zijn plek aan de bestuurderstafel graag door aan een volgende geschikte kandidaat. Zonder voordracht van een kandidaat zal hij ad-interim de positie vullen tot er een kandidaat gevonden is.
  • De huidige Voorzitter (Krijn Schuurman) en de ad-interim Bestuurder Breedtesport (Arno Hartman) hebben aangegeven dat ze bereid zijn hun termijn met nog eens drie jaar te verlengen en stellen zich dus herkiesbaar. Namens het huidige bestuur worden zij dan ook voorgedragen als kandidaat voor desbetreffende posities. Dit betekent overigens niet dat er geen andere kandidaten voor deze posities mogen worden voorgedragen.
  • Zoals waarschijnlijk bekend zijn we op dit moment al dringend op zoek naar een bestuurder Topsport en een bestuurder PR/Marketing

 

Formeel betekent dit dat de volgende posities beschikbaar komen: Voorzitter, Secretaris, Breedtesport, Topsport en PR/ Marketing. Alle leden vanaf 18 jaar mogen zich aanmelden voor deze posities. Dit kan op 2 manieren:

  1. De kandidaat wordt voorgedragen door het zittende bestuur begeleidt door een motivatie
  2. De kandidaat wordt voorgedragen door minimaal 3 stemgerechtigde leden die (digitaal) aanwezig zijn op de ledenvergadering. Deze voordracht geschiedt uiterlijk 3 weken vòòr de ledenvergadering middels een mail naar de secretaris (m.saib@knbb.nl) begeleid van een motivatiebrief.

Op de ledenvergadering zal door de aanwezige leden worden gestemd over de eventuele benoeming van de kandidaat.

 

Zie onze helpdesk voor een functieomschrijving van de vacante posities.

 

De ledenvergadering zal gehouden worden op 10 juni 2023. We ontvangen de voordracht van kandidaten graag vóór 13 mei. We hopen van harte dat een aantal goede kandidaten zich zal melden.

 

En we zien jullie allemaal graag op de voorjaarsvergadering! Een uitnodiging daarvoor volgt nog.

 

 

Namens het sectiebestuur,

 

Mervin Saib

Secretaris

KNBB Sectie Pool

 

ALV/Bondsbestuur Secties Vacature
Volg ons online