Verslag Sectieraad KNBB Sectie Pool

Positieve sfeer; begroting 2019 goedgekeurd; voormalig Europees Kampioen Kynthia Orfanidou gekozen als bestuurder Topsport

12 december 2018

Op zaterdag 1 december, aansluitend op de hoofdronde B van het NK 9-ball in Alkmaar, heeft de KNBB Sectie Pool haar eerste sectieraad gehouden in haar nieuwe, districtenloze, structuur.

Er waren 17 aanwezigen en er heerste een positieve sfeer. Vanzelfsprekend worden de notulen van de vergadering nog naar alle leden gestuurd maar een aantal hoogtepunten willen we jullie alvast mededelen.

  • De begroting voor 2019 is door de sectieraad goedgekeurd
  • Kynthia Orfanidou is gekozen als bestuurder Topsport. Het bestuur bestaat nu uit; Jok Tang (secretaris), Arno Hartman (breedtesport), Kynthia Orfanidou (Topsport) en Xavier Karis (penningmeester). De bestuursfuncties voorzitter en PR-marketing zijn vacant.
  • In de nieuwe structuur is sprake van vier regio’s. De sectieraad heeft voor regio 1, 2 en 3 drie regiocommissarissen benoemd. Jeroen Hoving (regio 1), Sacha Romero (regio 2) en Awin Sewgobind (regio 3). Regio 4 (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) moet nog ingericht worden met teamcompetitie, rankingtoernooien en wedstrijdkantoren.
  • Ook heeft de sectieraad twee nieuwe leden voor de bondsraad benoemd. Ernest Schraven en Govert-Jan Vos (reserve).
  • Er waren een aantal ingekomen stukken die betrekking hebben op de reglementen van de teamcompetitie. Het bestuur zal deze meenemen bij het opstellen van de reglementen voor seizoen 2019-2020 die in de voorjaars sectieraad (mei) ter goedkeuring voorgelegd zullen worden. Ook zullen er een nieuw voorstel voor de hoogte en verdeling van de contributie ingebracht worden.

 

 

Iedereen die benoemd is, hartelijk gefeliciteerd en bij voorbaat dank voor jullie inzet.

Naast de notulen zullen alle leden ook weer  een uitnodiging voor de voorjaarsvergadering krijgen. Wees niet verlegen, laat je stem horen!!

 

Vriendelijke groet,

Bestuur Sectie Pool

 

Archieffoto Kynthia Orfanidou NK Pool 2017 ©Stefan Osnabrug

Poolbiljart Secties
Volg ons online