Update bestuur KNBB Sectie Pool 22 mei

Alles over de maatregelen landelijke competities n.a.v. corona; voorgestelde uitbreiding bestuur met nieuwe secretaris (Mervin Saib) en voorzitter (Krijn Schuurman), een nieuwe Programmamanager Breedtesport (Jimmy Worung), en een nieuwe datum voor de (digitale) ledenvergadering voorjaar 2020.

22 mei 2020

Beste poolliefhebbers,

Met pijn in ons hart hebben we de afgelopen maanden diverse evenementen moeten annuleren. Dit geldt ook voor de doorgevoerde aanpassingen aan de regionale competities. Helaas moeten we nu ook vaststellen dat de landelijke competities niet meer kunnen worden afgemaakt vanwege de beperkingen die voor binnensport en georganiseerde wedstrijden nog steeds aan de orde zijn. Hierover later meer.

Het échte verlies is uiteraard voor de horeca. Wat maken die momenteel zware tijden door. We hopen dat alle deuren die voor Corona open waren ook daarna weer open kunnen gaan. We wensen iedereen veel sterkte.

En persoonlijk missen we ‘het spelletje’ enorm vanwege de positieve ontspanning die het ons brengt met daarbij het contact met vrienden en andere poolliefhebbers. Zo wordt het ineens heel erg zichtbaar wat voor een belangrijke plaats zo’n hobby inneemt in ons leven.

De afgelopen periode hebben alle bestuursleden en overige vrijwilligers veel tijd moeten besteden aan het onderzoeken en doorvoeren van allerlei maatregelen vanwege Corona. Dit is in goed overleg gegaan met het bondsbestuur waar ook alle andere KNBB-secties in zijn vertegenwoordigd. Maar daarnaast zijn er ook andere ontwikkelingen die we graag met jullie delen.

 

 

Landelijke competities

Voor het beëindigen van de landelijke competities worden dezelfde maatregelen genomen als bij de regionale competities:

  • Kampioenen en MVP’s worden bepaald op basis van de uitslagen van eerste helft van de competitie. Er hoeven geen wedstrijden te worden ingehaald.
  • Er wordt geen promotie/degradatie doorgevoerd.
  • Dispensatie aanvragen voor het volgende seizoen zijn mogelijk. Indien er bij de start van het nieuwe seizoen dispensatie toernooien kunnen worden gespeeld dan worden die volgens het reglement georganiseerd. Indien er geen toernooien kunnen worden georganiseerd worden de dispensatie aanvragen in behandeling genomen door het bestuur.

Ook hebben we al nagedacht over het nieuwe seizoen. We kunnen helaas alleen nog in scenario’s denken vanwege de onzekere toekomstige ontwikkelingen. Het is al wel zeker dat de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen later worden geopend dan gebruikelijk. Dit wordt september. Voor de competities zijn twee scenario’s denkbaar voor het nieuwe seizoen:

  1. Er wordt een complete competitie opgezet zoals normaal. Dit is alleen mogelijk wanneer de situatie rondom Corona zich zeer positief blijft ontwikkelen.
  2. Er wordt een halve competitie opgezet. Het voordeel hiervan is dat er eenvoudig kan worden geschoven met het startmoment van de competitie. Ook creëert het meer ruimte voor de organisatie van toernooien zoals rankings en NK’s (wanneer dit weer mogelijk is).

Scenario 2 lijkt ons momenteel het meeste voor de hand liggen. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht je vragen hebben dan kunnen die worden gestuurd naar secretaris@knbbpool.nl 

Bij de regionale rankings moet nog 1 toernooi en de masters worden gespeeld. Deze worden zo snel als mogelijk ingepland in het nieuwe seizoen. Dit geldt ook voor de NK’s die zijn gecancelled (Senioren, Jeugd) en de NK’s die weer gaan komen. Helaas kunnen we hier op dit moment nog niet meer concreet een planning van afgeven. De landelijke bekercompetitie 2019-2020 komt in zijn geheel te vervallen.

 

Uitbreiding bestuur

De sectie is al langere tijd op zoek naar versterking van het bestuur. Na de vorige ledenvergadering van november 2019 hebben zich twee nieuwe kandidaten aangemeld. Eén voor de functie Secretaris en één voor de functie Voorzitter. Na diverse gesprekken was het zittende bestuur dermate enthousiast dat we direct over zijn gegaan tot een tijdelijke benoeming. Een definitieve benoeming kan alleen plaatsvinden tijdens een ledenvergadering.

We zijn zeer verheugd om te melden dat Mervin Saib zal worden voorgedragen als Secretaris en Krijn Schuurman als Voorzitter. Indien hiermee wordt ingestemd tijdens de ledenvergadering op 6 juni zal het bestuur bestaan uit 5 personen.

  • Voorzitter: Krijn Schuurman
  • Secretaris: Mervin Saib
  • Penningmeester: Xavier Karis
  • Topsport: Kynthia Orfanidou
  • Breedtesport: Arno Hartman

Mervin Saib is een groot liefhebber van de poolsport en al jarenlang actief in verschillende competities. Hij is medeoprichter geweest van pool districten West 1 en Midden 1 (tegenwoordig onderdeel van regio 2), waar hij jarenlang bestuurslid (tuchtcommissie en secretaris) is geweest. Als gecertificeerd KNBB pool instructeur brengt hij zijn passie over op poolers. Na een pauze van ongeveer tien jaar, vindt hij het leuk om zich weer actief in te zetten voor de poolsport.

 

 

Krijn Schuurman is ondernemer en adviseert bedrijven over digitale transformatie en innovatie. Daarnaast is hij spreker en dagvoorzitter op evenementen en regelmatig te horen of te zien in de media als deskundige op het gebied van internet en digitalisering. Hij wil zijn bestuurservaring, die hij onder meer heeft opgedaan als voorzitter van de branchevereniging voor internet professionals en in diverse directies, graag inzetten voor de poolsport. Hij speelt zelf ook graag, naar eigen zeggen op een redelijk niveau.

 

 

Programmamanager Breedtesport aangesteld

Tijdens de vorige ledenvergadering van november 2019 is via meerderheid door stemming de werving van een programmamanager Breedtesport goedgekeurd. De inhoud van de functie betreft een coördinerende rol bij de uitvoering van alle breedtesport producten zoals de NK’s, Bekercompetitie en de Pool Ranking Nederland. In de periode daarna heeft de werving en selectieprocedure plaatsgevonden. Meerdere kandidaten hebben gereageerd op deze functie, en met alle kandidaten heeft een sollicitatiegesprek plaatsgevonden. Het bestuur is zeer verheugd te kunnen melden dat Jimmy Worung de functie Programmamanager Breedtesport zal invullen. Wanneer we straks weer ‘los’ kunnen gaat Jimmy samen met alle andere vrijwilligers aan de slag met alle voorbereidingen van de komende evenementen.

Jimmy Worung is al vele jaren als speler actief in zowel competitieverband en in individuele toernooien, op nationaal en internationaal niveau. De passie voor de sport, van hem en een aantal vrienden, heeft een aantal jaren geleden geleid tot het ontstaan van zijn bedrijf. Hiermee verzorgt hij onder andere de livestreams van de verschillende NK’s. Hij is voor de KNBB en haar leden dan ook geen onbekend gezicht. Jimmy is enthousiast dat hij nu ook op een ander vlak actief een bijdrage kan leveren aan zijn geliefde sport.

 

 

Ledenvergadering voorjaar 2020

In eerste instantie stond de ledenvergadering gepland op 23 mei. Aangezien er vanwege Corona geen leden aanwezig mogen zijn bij de ledenvergadering, en er toch zal moeten worden gestemd, vergt de voorbereiding wat meer tijd. Er is inmiddels een noodwet goedgekeurd die het mogelijk maakt een ledenvergadering inclusief stemming geheel digitaal te organiseren.

De ledenvergadering voorjaar 2020 is nu vastgesteld op zaterdag 6 juni (11:00 tot 12.30 uur). Alle leden ontvangen hiervoor via e-mail nog een uitnodiging. De ledenvergadering kan dan digitaal worden gevolgd inclusief de mogelijkheid om mee te stemmen over diverse onderwerpen.

Als je digitaal aanwezig wilt zijn bij deze Ledenvergadering, meld je dan aan. Stuur hiervoor een e-mail naar secretaris@knbbpool.nl met als onderwerp "Digitaal aanwezig op de Ledenvergadering".

De conceptagenda van de Ledenvergadering en de concept notulen van de ledenvergadering najaar 2019 zijn als bijlagen te vinden onder de uitnodiging voor deze ledenvergadering op de Helpdesk:
http://helpdeskpool.knbb.nl/support/solutions/articles/1000290288-ledenv...

Wil je iets inbrengen tijdens de vergadering? Stuur een email naar secretaris@knbbpool.nl vóór 1 juni 2020. Tijdens de vergadering kunnen geen agendapunten worden toegevoegd.

De definitieve agenda inclusief de stukken zullen uiterlijk een week voor de vergadering naar de genodigden toe worden gestuurd. Ook ontvang je een toelichting hoe je digitaal aanwezig kunt zijn.

 

Tot zover onze mededelingen!

Mochten deze nog vragen oproepen dan zijn we bereikbaar via secretaris@knbbpool.nl. We hopen jullie weer snel aan de pooltafel te zien!

 

Met sportieve groet,
Bestuur KNBB sectie Pool

 

Tekst: KNBB Sectie Pool
Foto's: Melissa Kuys-Rademakers (uitgelicht), Frederique Rijsdijk (sfeerfoto), EPBF (Jimmy Worung)

Coronavirus Poolbiljart Secties
Volg ons online