Unicum bij SmartCue Masterclass: 12 docenten van één school!

Het SmartCue project blijft stappen voorwaarts maken. Vandaag haalden op het KNBB Bondsbureau liefst 12 docenten van één school, het Fioretti College in Veghel, hun diploma.

11 januari 2024

NIEUWEGEIN - Docent Erik van Haren, schrijver van het SmartPool/SmartCue lesmateriaal, wist met zijn gebruikelijke enthousiasme en zijn kennis van zowel pool als wiskunde, de aanwezige docenten geboeid te houden. Aan het eind van de dag ontvingen zij allen hun diploma, waarmee zij bevoegd zijn om op het Fioretti College in Veghel SmartCue te gebruiken in de wiskundelessen – en zo voor de leerlingen wiskunde leuker én begrijpelijker te maken.

Hoofdtrainer SmartCue Awin Sewgobind na afloop: “Het was al heel bijzonder dat er 12 docenten bijeen zijn, gebruikelijk is 7 of 8. Maar nog bijzonderder was dat ze ditmaal allemaal van één school waren, wat een indicatie is voor het steeds grotere draagvlak voor SmartCue binnen scholen."

"SmartCue blijft maar stappen voorwaarts maken, en ik ben trots hieraan mijn steentje te kunnen bijdragen.”

Onderstaand enkele sfeerfoto's, uit de losse pols geschoten.

  

Tekst & sfeerfoto’s: KNBB
Video: KNBB (uit losse pols geschoten)

Opleiding SmartCue/SmartPool
Volg ons online