Uitnodiging Ledenvergadering KNBB Sectie Pool

De Ledenvergadering KNBB Pool vindt plaats op zaterdag 10 juni 2023. De start is om 11.00 uur en het streven is om 12.30 uur af te ronden. We hebben ervoor gekozen deze ledenvergadering opnieuw online te doen. De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden van de sectie Pool. We maken hiervoor gebruik van Microsoft Teams.

23 mei 2023

Beste pool liefhebber,

Hierbij nodigen we je graag uit voor de Ledenvergadering najaar 2023 KNBB sectie Pool.

De Ledenvergadering KNBB Pool vindt plaats op zaterdag 10 juni 2023. De start is om 11.00 uur en het streven is om 12.30 uur af te ronden. We hebben ervoor gekozen deze ledenvergadering opnieuw online te doen. De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden van de sectie Pool. We maken hiervoor gebruik van Microsoft Teams.

Als je digitaal aanwezig wilt zijn bij deze Ledenvergadering, meld je dan uiterlijk aan tot en met vrijdag 2 juni 2023. Stuur hiervoor een e-mail naar de secretaris van de KNBB sectie Pool (m.saib@knbb.nl) met als onderwerp "Digitaal aanwezig op de Ledenvergadering".

Voor velen is de ledenvergadering een onbekend overleg. Hier een korte toelichting. De ledenvergadering is open voor alle leden van de sectie Pool. De ledenvergadering vindt twee keer per jaar plaats; een keer in het voorjaar en een keer in het najaar. Waarom zou je aanwezig willen zijn op de ledenvergadering?

Omdat je bijvoorbeeld:

• Inzicht krijgt in wat er in de afgelopen periode is gedaan voor de leden.
• Inzicht krijgt in de financiën; hoe worden inkomsten uit contributies besteed?
• Inzicht krijgt in ontwikkelingen binnen Topsport en Breedtesport van de sectie Pool.
• Kritische vragen kan stellen of suggesties kunt doen.
• Mag stemmen over ingebrachte voorstellen. Denk hierbij aan - Wijziging van inschrijfgeld of contributies - Benoeming van bestuursleden, Bondsraadleden of andere functionarissen - Meebeslissen over nieuwe formats van competities, NK's, of Ranking.
• Zelf een agendapunt of voorstel (tijdig) kan indienen.

Elk lid heeft het recht om één stem uit te brengen. Daarvoor moet je wel aanwezig zijn tijdens de ledenvergadering. Ook minderjarigen hebben een volwaardig stemrecht.

Dit keer willen we op voorhand meer aandacht voor de vacante posities binnen de sectie Pool. Er zijn maar liefst vier posities vacant. Ken je iemand of heb je interesse, stuur een e-mail naar m.saib@knbb.nl.

Wil je iets inbrengen voor op de agenda van de vergadering? Stuur een e-mail met motivatie vóór 3 juni 2023 naar m.saib@knbb.nl. Dat geeft ons nog wat tijd om voorbereidingen te treffen. Tijdens de vergadering kunnen geen agendapunten worden toegevoegd.

De (concept) agenda vind je hier. De definitieve agenda inclusief de ingezonden stukken zullen een week voor de vergadering worden verstuurd naar iedereen die zich heeft aangemeld. Je ontvangt dan ook een URL naar de digitale vergadering.

Als je vragen/opmerkingen hebt, stuur dan een e-mail naar m.saib@knbb.nl.

 

Mervin Saib
Secretaris KNBB sectie Pool

 

Secties
Volg ons online