Twee subsidieregelingen voor verenigingen

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) uitgebreid. Plus, een nieuwe tegemoetkomingsregeling: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS).

31 juli 2020

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO) uitgebreid. 

Eerder hebben wij informatie gepubliceerd over de TASO. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Een amateursportorganisatie komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als: 

  • de organisatie in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren. 
  • de organisatie, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten heeft ontvangen. 

Naast een aanvraag voor de periode 1 maart t/m 31 mei, kunnen amateursportorganisaties dus ook voor de periode 1 juni t/m 31 augustus tegemoetkoming aanvragen. Verenigingen die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020 via de website van DUS-I een aanvraag indienen. 

Meer informatie is te vinden op: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19  

Bekijk hier het filmpje over de TASO. 

 

 

Nieuwe tegemoetkomingsregeling: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS) 

Voor sportorganisaties vormt de huur vaak de grootste kostenpost in hun exploitatie. Om hiervoor te compenseren is de TVS in het leven geroepen. 

Samengevat komt de tegemoetkomingsregeling verhuurders sportaccommodaties hierop neer:  

  • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19; 
  • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020; 
  • Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel. 

Heeft u als amateursportorganisatie over de periode 1 maart t/m 1 juni wel (gedeeltelijk) huur betaald? Wijs uw verhuurder dan op deze regeling.  

Aanvragen is mogelijk tussen 15 september en 15 oktober 2020. Het aanvraagformulier wordt tegen die tijd via de website van DUS-I beschikbaar gesteld. Meer informatie is te vinden op: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19 

 

Coronavirus
Volg ons online