Tijd voor Krijt - meer dan een potje biljarten

Mulier Instituut presenteert op het EK Driebanden haar onderzoeksrapport over het KNBB-project Tijd voor Krijt.

Conclusie: Met biljarten en een kop koffie wordt succesvol bijgedragen het sociaal welzijn van ouderen

15 juni 2022

 

Tijd voor Krijt is goed voor de sociaal-emotionele gesteldheid van de deelnemers. Dat zijn met name ouderen. Voor hen is het een moment in de week om het huis uit te kunnen, anderen te ontmoeten, met elkaar te biljarten of andere spellen te spelen en ervaringen te delen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Met als belangrijke succesfactoren: Dat het een gratis activiteit betreft, het warme welkom en de persoonlijke aandacht, het samen een kop koffie doen, en de andere activiteiten op de locatie van Tijd voor Krijt.

En met een conclusie in lijn met de doelen en waarden waarmee wij als KNBB dit project zijn opgestart: dat Tijd voor Krijt bijdraagt aan het mentaal welzijn van ouderen.

 


 

Het waren mooie resultaten voor het ouderenproject van de KNBB “Tijd voor Krijt”, dat zich niet richt op topsport of zelfs maar competitieve sport, maar op laagdrempelige wijze bij elkaar krijgen van ouderen via biljart en een kop koffie.

In het biljartgedeelte van Den Durpsherd van Berlicum, direct gelegen naast het Beneluxtheater waar nu het EK Driebanden wordt gespeeld, werd door Vicky Dellas van het Mulier Instituut het rapport gepresenteerd over Tijd voor Krijt. (Zie hier het volledige rapport.)

Een rapport waarin uit gesprekken met de deelnemende ouderen bleek dat zij het sociale samenzijn op een vast moment in de week als zeer waardevol achten, precies zoals de KNBB en partners van Tijd voor Krijt als het Ministerie van VWS, Saluc-Aramith, Iwan Simonis, en Brabant Sport dit hoopten.

Ook werd in het rapport de waarde benadrukt van het onbewust bewegen door de ouderen, zowel de beweging aan de biljarttafel maar ook het fietsen of lopen ernaartoe. Niet alleen in sociaal, maar ook in fysiek opzicht belangrijk!

  

In een gezellig samenzijn met betrokkenen bij het programma en enkele aanvoerders van Tijd voor Krijt werd niet alleen stilgestaan bij de successen van het programma, maar ook bij de uitdagingen: zorgen voor de gewenste groepsgrootte, goede oplossingen voor het niveauverschil tussen deelnemers, en begeleiding door de KNBB ook na de 10 weken dat er een aanvoerder aanwezig is, om zo de continuïteit te waarborgen.

En, er werd aandacht gevraagd voor het overlijden van onze aanvoerder bij onze eerste Tijd voor Krijt locatie in Leidschenveen, Eef van Silfhout – die met zijn enthousiasme en kunde een bijdrage heeft geleverd aan het succes van dit project.

Na afloop van de presentatie ontvingen de aanwezige aanvoerders als dank voor hun inzet de speciale Tijd voor Krijt biljartbal, waarna de meeste aanwezigen zich vervoegden onder het publiek van het EK Driebanden in het Beneluxtheater, waar de Nederlandse deelnemers een vliegende start hebben.

KNBB-directeur Willem La Riviere: “De presentatie van een rapport van een gerenommeerd instituut als Mulier is altijd spannend: je hoopt maar dat wat wij met elkaar vanaf de tekentafel hebben bedacht, door de deelnemers ook inderdaad als zodanig wordt ervaren. Nu hadden wij zelf wel al veel positieve indicaties gekregen vanuit onze Tijd voor Krijt locaties in Leidschenveen, Hoofddorp, Alphen a/d Rijn, Nieuwegein, Boxtel, Thuis in Rooi en Thuis in Neijnzel – maar het is toch fijn als de verwachtingen die wij hadden in hoge mate worden gestaafd door onafhankelijk onderzoek.”

“Dit biedt ook een mooie ruimte om biljarten hopelijk erkend te krijgen als maatschappelijke interventie en verbinden met het Sportakkoord, dus als (lokaal) middel voor tegengaan van eenzaamheid, t.b.v. sociaal samenzijn, en bijdragend aan de voor ouderen zo gewenste mentale fitheid en ongemerkte fysieke beweging.”

Met de conclusies van dit rapport zal samen met partners en lokalen door het bestuur worden gekeken naar mogelijke vervolgstappen voor Tijd voor Krijt.

  

Alle info/links op een rij

Website Tijd voor Krijt
Artikelen Tijd voor Krijt
Doelen en waarden Tijd voor Krijt
Locaties Tijd voor Krijt
Partners Tijd voor Krijt
 

Factsheet rapport Tijd voor Krijt door Mulier Instituut
Persbericht rapport Tijd voor Krijt door Mulier Instituut
“Tijd voor Krijt – meer dan een potje biljarten” – het volledige rapport door Mulier Instituut

 


 

Tekst & foto’s: KNBB/Tijd voor Krijt

Onderzoek Ouderen/senioren Tijd voor Krijt
Volg ons online