Theoriexamen Landelijk Arbiters

Marco Vonk en Jos Molenaar foutloos respectievelijk bijna foutloos

01 december 2018

Om als landelijk arbiter aan de slag te mogen, daarvoor zijn vrij pittige toegangseisen. Eén van de twee belangrijkste horden vond vandaag plaats in het KNBB Bondsbureau in Nieuwegein: het theorie-examen.

Van de 40 multiple choice vragen dienen er liefst 35 goed te worden beantwoord. Best pittige eisen, dus - en van de zes aanwezigen wisten slechts twee dit te bewerkstelligen. Jos Molenaar (liefst 38 van de 40 goed) en Marco Vonk (nog beter zelfs - alle 40 goed!) namen deze horde met zeer goed gevolg.

 

 

Betekent nog niet dat zij direct als landelijk arbiter aan de slag mogen. Er volgen nu nog zes praktijkdagen voor het hier en daar aanscherpen van de arbitersvaardigheden, gevolgd door het praktijkexamen.

Aan Marco Vonk en Jos Molenaar, op de foto geflankeerd door coordinator Hans Berkhout en Ad Broekman: van harte gefeliciteerd met het behalen van het theorie-examen!

 

Informatiepagina Arbiters op Carambole

 

Tekst & foto: KNBB

Arbiters Opleiding
Volg ons online