Team NK VG-biljarten februari 2021 afgelast vanwege corona

Namens SG&GS en de Commissie VG-Biljarten, Petra Strijbos:

"Gezien het feit dat we nog lang niet van dit virus af zijn, met alle beperkingen die dit met zich meebrengt, hebben wij met pijn in ons hart moeten besluiten dat het Team NK 2021 niet door kan gaan in februari 2021"

21 oktober 2020

Beste biljartvrienden,

Hier volgt het laatste nieuws over biljarten voor VG-spelers.

Als gevolg van de laatste update van Minister Rutte de update wat betreft het Coronavirus het volgende:

Gezien het feit dat we nog lang niet van dit virus af zijn, met alle beperkingen die dit met zich meebrengt, hebben wij met pijn in ons hart moeten besluiten dat het Team NK 2021 niet door kan gaan in februari 2021.

 

 

Hiertoe zijn wij gekomen onder andere door de volgende redenen; 

  • Wij moeten in november het contract tekenen met Zuiderduin. Mocht het niet doorgaan zijn wij dan dus ons geld kwijt.
  • Wij kunnen niet garanderen dat een ieder die dat zou willen aanwezig mag/kan zijn tijdens het weekend.
  • Wij zullen samen met u constant op ons hoede moeten zijn of de dan geldende regels goed worden nageleefd.

 

Dit alles lijkt ons voldoende om het TNK niet door te laten gaan. Zodra er weer minder beperkingen zijn in ons doen en laten gaan wij kijken wat er mogelijk is om weer samen te biljarten.

Wij hopen dat u onze keuze begrijpt en gezond deze tijd door mag komen.

Meer informatie kunt u vinden op: www.vg-biljarten.nl of per mail: vgbiljart@gmail.com

 

PS:
De KNBB biedt onze doelgroep al vele jaren een korting op het gebruikelijke lidmaatschap, waardoor zij maar € 10,- per jaar hoeven te betalen. Daarnaast sponsoren zij beide NK’s met een flink bedrag ondanks de tegenvallers die samenhangen met Corona. Daar zijn we erg blij mee. Met dit in het achterhoofd adviseren wij iedereen om in deze bijzondere tijd lid te blijven.

 

Hoogachtend,
Namens SG&GS en de Commissie VG-Biljarten,

Petra Strijbos
 

Tekst: Commissie VG-Biljarten
Archieffoto: José Luken

 

Coronavirus Gehandicapten/VG/Parkinson NK
Volg ons online